Zorgstandaard COPD (LAN)

De Long Alliantie Nederland heeft de Zorgstandaard COPD uitgebracht. Deze biedt een raamwerk voor goede individuele preventie en zorg en is van belang voor mensen met COPD, zorgverleners en zorginkopers. Uitgangspunt is dat de mens met COPD centraal staat. Van de Zorgstandaard COPD is ook een versie uitgebracht die voor patiënten gemakkelijk toegankelijk is: de patiëntenversie van de Zorgstandaard COPD. Inhoudelijk zijn de Zorgstandaard COPD en de patiëntenversie identiek.

Het voornaamste doel van de zorgstandaard is het bevorderen van goede zorg bij COPD. De zorgstandaard geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een COPD behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars.

De Zorgstandaard COPD biedt vernieuwing op het gebied van COPD, doordat inhoud en organisatie van de zorg aan elkaar zijn gekoppeld. Ook wordt een nieuwe indeling  gehanteerd voor het bepalen van de ziektelast van de patiënt. Ziektelast (in lichte, matige en ernstig vorm) wordt bepaald aan de hand van de integrale gezondheidstoestand, waarbij wordt gekeken naar de stoornis, klachten, beperkingen en kwaliteit van leven van de patiënt. De traditionele indeling berust op de longfunctiemeting, maar de longfunctie zegt echter onvoldoende over de ziektelast van de patiënt en de prognose van zijn ziekte. Daarom is voor deze nieuwe indeling naar ziektelast gekozen.

Zorgstandaarden spelen een voorname rol in het chronisch ziekenbeleid in Nederland. Doel is het bereiken van gezondheidswinst, goede kwaliteit van leven en hogere  participatie. De Zorgstandaard COPD is, als eerste zorgstandaard, opgebouwd conform het eindrapport “Zorgstandaarden in Model” van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Met de volgende stap, het definiëren van kwaliteitsindicatoren om de goede implementatie van de Zorgstandaard COPD toetsbaar te maken, is reeds begonnen.

De Zorgstandaard COPD moet er aan bijdragen dat ook in de toekomst de zorg voor mensen met COPD op een goede manier wordt uitgevoerd. Dit vergt bijzondere aandacht omdat een zeer sterke stijging wordt verwacht van het aantal mensen met COPD. Nederland telt momenteel circa 350.000 mensen met COPD, naar verwachting stijgt dit aantal de komende tien jaar naar ruim 500.000 mensen. Wereldwijd hebben 210 miljoen mensen COPD en de Verenigde Naties voorspellen dat COPD over vijf jaar de derde doodsoorzaak is. Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 6.000 COPD patiënten.

Voor het lezen van de gehele zorstandaard COPD, klik hier.

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.