Zorgstandaarden

Het voornaamste doel van de zorgstandaarden is het bevorderen van goede zorg. De zorgstandaarden geven patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars.

De afgelopen jaren heeft de V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners meegewerkt aan het ontwikkelen van de volgende zorgstandaarden.

  • Zorgstandaard COPD (LAN)
  • Zorgstandaard Overgewicht  (PON)
  • Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement (Platvorm Vtale Vaten)

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.