Zorgstandaard Astma bij Kinderen en Jongeren

 

 

De Zorgstandaarden vormen de “norm” voor goede preventie en zorg bij astma en is van belang voor patiënten, zorgverleners en zorginkopers. Het voornaamste doel van de zorgstandaarden is het bevorderen van goede zorg bij astma. De zorgstandaard geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een astma behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars.

In 2013 wordt door de LAN gewerkt aan het ontwerpen van kwaliteitsindicatoren voor de Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren.

De Zorgstandaarden astma en de kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld door drie breed samengestelde LAN werkgroepen met vertegenwoordigers vanuit alle gewone lidorganisaties van de LAN. De Zorgstandaarden zijn vastgesteld na een intensief ontwikkel-, consultatie- en autorisatietraject waarbij gebruik is gemaakt van de kennis en expertise van alle leden van de LAN en andere organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met astma. De Zorgstandaarden astma zijn uiteindelijk geautoriseerd na akkoord van alle gewone leden van de LAN.

Klik hier om de zorgstandaard Astma bij Kinderen en Jongeren te downloaden.  

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.