Reactie van beroepsgroepen werkzaam in de geriatrie op het wetsvoorstel Langdurige Zorg

De professionals die betrokken zijn bij de behandeling van kwetsbare ouderen onderschrijven de motieven van het kabinet om het stelsel te herzien. Wij zijn van mening dat de Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) in potentie een verbetering kan zijn voor kwetsbare ouderen die zijn aangewezen op een verblijf in het verpleeghuis. Voorwaarde is dat de waardevolle rol van het verpleeghuis voor patiënten die langer durende zorg en behandeling nodig hebben blijft bestaan en dat de daar bestaande expertise wordt geëxporteerd naar de eerste lijn. Het is daarnaast belangrijk om juist de sociaal zwakkeren dagbesteding te kunnen blijven bieden en te zorgen dat gemeenten hiervoor voldoende capaciteit hebben.
 
Lees verder 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.