Verstandelijk gehandicaptenzorg

Algemene informatie Praktijkverpleegkundigen Verstandelijk Gehandicaptenzorg

De zorg aan mensen met een verstandelijke beperking is aan verandering onderhevig. De  medische zorgverlening aan deze doelgroep wordt steeds vaker door de reguliere ketenpartners uitgevoerd. De organisaties die actief betrokken zijn bij de V&VN afdeling praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners setting verstandelijk gehandicaptenzorg gaan proactief in op deze ontwikkeling en slaan een brug tussen de verstandelijk gehandicaptensector en de reguliere eerstelijnszorg.

Binnen de V&VN afdeling praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners setting verstandelijk gehandicaptenzorg zijn Praktijkverpleegkundigen VG van verschillende organisaties actief, die van grote meerwaarde zijn voor de reguliere eerstelijnszorg. Samenwerkingen met huisartsenpraktijken, tandartspraktijken, eerstelijns paramedici en expertisecentra staan centraal. In die rol zijn de Praktijkverpleegkundigen VG een schakel tussen de cliënt en de reguliere behandelsector.

De winst daarbij is dat de Praktijkverpleegkundigen VG naast toegespitste inhoudelijke verpleegkundige en medische kennis, ook over kennis van verstandelijk gehandicapten en de manier van communiceren met hen beschikt. Door aanwezig te zijn bij een consult kan de Praktijkverpleegkundigen VG de schakel zijn tussen de cliënt en de reguliere behandelaar, omdat zij aan kunnen sluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Daarnaast kunnen zij bepaalde (voorbehouden) handelingen van de arts overnemen.

Taken

De praktijkverpleegkundigen VG kunnen op diverse manieren ondersteunen.

 1. Triage, informatie, advies en ondersteuning

Alle vragen op medisch en verpleegtechnisch gebied komen binnen bij de Praktijkverpleegkundigen VG. Zij analyseren de vraag en situatie, geven passend advies en zetten zo nodig verdere acties uit naar een arts of behandelaar, of plannen een consultatie in bij een Praktijkverpleegkundige VG. De diagnose en passende behandeling kunnen daardoor sneller en op maat plaats vinden.

 1. Hoog complexe verpleegkundige zorg

Op advies van de (huis)arts, AVG of teamleider brengen de Praktijkverpleegkundigen VG kennis en vaardigheden over op anderen en coördineren de medische zorgverlening. Afhankelijk van de handeling en de complexiteit ervan, is het doel dat de begeleiders deze zorg overnemen.

 1. Palliatieve zorg

De Praktijkverpleegkundigen VG nemen als consulenten, een prominente rol in bij het uitvoeren van de palliatieve zorg. Zij signaleren en monitoren op gebied van verzorging en medische ondersteuning. Ze verzorgen de triage en kunnen zorg dragen voor een snel en adequaat aanbod, afgestemd op de cliënt.

 1. Artsenondersteuning en intermediair

De Praktijkverpleegkundigen VG fungeren als intermediair tussen de vrager en de AVG en/of (huis)arts. Dit kan op twee manieren:

 • In overleg met de vrager zal de Praktijkverpleegkundige VG advies geven hoe de zorgvraag opgelost kan worden.
 • Binnen sommige organisaties kan de Praktijkverpleegkundige VG in opdracht van de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en/of (huis)arts (voorbehouden) handelingen en onderzoeken verrichten om de artsen te ontlasten.
 1. VG-specifieke ondersteuning bij gezondheidsscreening

          De Praktijkverpleegkundigen VG:

 • Ondersteunen in de communicatie tussen de AVG en/of (huis)arts en cliënt.
 • Bieden ondersteuning aan (huis)artsen en/of paramedici aangaande VG-specifieke vragen.
 • Coördineren de samenwerking van diverse disciplines.
 • Geven van voorlichting, behandelen en begeleiden cliënten kortdurend, en kunnen via triage en screening doorverwijzen.
 • Houden contact met eerstelijns hulpverleners.
 • Geven voorlichting, advies, educatie en instructie met betrekking tot VG-specifieke aandoeningen en ziektebeelden.
 • Geven VG-specifieke ondersteuning bij gezondheidsscreening. Bijvoorbeeld diabetes, epilepsie, COPD, downsyndroom, CVRM, antipsychotica.  
 • Verrichten vooronderzoek, waarbij specifieke VG-kennis gewenst is.
 • Hebben een signalerende functie m.b.t. gezondheidsproblemen en risico op ontstaan van gezondheidsproblemen, daar problemen vaak op een andere manier tot uiting komen.
 1. Scholing

De Praktijkverpleegkundigen VG zetten zich in om kennis en kunde over te dragen aan anderen. Ze stellen iemand door scholing (zowel intern als extern) in staat de zorg op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren. De scholingen komen voort uit de regeling voorbehouden en risicovolle niet-voorbehouden handelingen en zijn gebaseerd op de Skillslab-methode en Vilans-Kickprotocollen. Ook worden transfer- en PDL-scholingen geboden.

Kwaliteit

Kwaliteit staat hoog in het vaandel. De Praktijkverpleegkundigen VG werken volgens de richtlijnen van de wet BIG en de kwaliteitswet Zorginstellingen. Alle medewerkers zijn BIG-geregistreerd en volgen opleidingen en bijscholingen waardoor de kennis, kunde en bekwaamheid toe blijft nemen. Regelmatig worden de Praktijkverpleegkundigen VG getoetst of er nog voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. Daarnaast worden diverse samenwerkingsverbanden met andere organisaties/instellingen aangegaan en verder uitgebouwd, waardoor ook op dat vlak de kwaliteit van zorg breed toe neemt.

Vragen?

Wanneer de inzet van een Praktijkverpleegkundige VG gewenst is, kan contact opgenomen worden. De betrokken Praktijkverpleegkundigen VG van de V&VN afdeling praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners setting verstandelijk gehandicaptenzorg zijn uiteraard bereid om uw vragen te beantwoorden of u meer informatie te verstrekken.

Contactgegevens:

V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners setting verstandelijk gehandicaptenzorg.

E-mail: info@pvkpoh.nl of verstandelijkgehandicaptenzorg@venvn.nl

Mijntje van Aken-van Gemert 
T: 06-55116917     E-mail: mvanaken@prismanet.nl
Irma Joore-van Hooije  
T: 06-20926339     E-mail: ijoore@prismanet.nl
Claudia den Hollander
T 06-23205222     E-mail: claudiadenhollander@hotmail.com 
Inge Piels 
T 06-13114081     E-mail: ipiels@cordaan.nl
 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.