Scholing

Scholing V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
setting verpleeghuiszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg

17 april 2018 van 13.30 – 20.00 uur
 

Wil jij je kennis verbreden en je verdiepen in onderwerpen uit de ouderenzorg en/of gehandicaptenzorg? Kom dan naar deze scholing waar je in contact komt met collega’s uit het hele land. Er is tijdens de pauze gelegenheid om te netwerken.

Programma

 

13.30 - 14.00 uur

 Ontvangst met koffie en thee

14.00 - 15.00 uur

 Plenaire sessie
 Omgaan met slechtziendheid: Greetje Koevoets

15.10 - 16.10 uur

 Plenaire sessie
 Wondzorg: Annemiek Mooij

16.10 - 16.30 uur

 Korte pauze

16.30 - 17.30 uur

 Workshop Palliatieve zorg
 Workshop setting verpleeghuiszorg: Gea Antonides
 Workshop setting VGZ: Mijntje van Aken en Sheila Jansen

17.30 - 18.30 uur

 Buffet

18.30 - 19.45 uur

 Plenaire sessie
 Psychosen en persoonlijkheidsproblematiek: Martin Kat

19.45 - 20.00 uur

 Evaluatie en afsluiting

 

 

Informatie  

 

Locatie

 Christelijke Hogeschool Ede
 Oude Kerkweg 100
 6717 JS Ede

 Voor route, openbaar vervoer en parkeergelegenheid, zie  https://www.che.nl/contact

Kosten 

 Voor niet leden: 90 euro, leden 75 euro

Aanmelding

    

 De voorwaarden kun je downloaden

Accreditatie

 Accreditatie voor 4 punten is toegekend door het Kwaliteitsregister V&V

Contact

 info@morganiseren.nl

 

Onderwerpen

Omgaan met slechtziendheid

Hoe kan je rekening houden met iemand die slechtziend of blind is? En wat als die persoon nog meer beperkingen heeft? Bij mensen met een verstandelijke beperking of een hersenaandoening zijn ook vaak visuele verwerkingsproblemen aanwezig. Bartiméus laat u zelf ervaren hoe het is om slechtziend te zijn, dat is een eerste stap om betere begeleiding te kunnen geven. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunt u kennismaken met adviezen en tips bij slechtziendheid. U wordt uitgenodigd zelf vragen te stellen en ervaringen in te brengen.

Greetje Koevoets is ambulant begeleidster bij Bartiméus en heeft veel ervaring in onderzoek, advies en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie. Deze mensen kunnen vaak slecht verwoorden waar ze last van hebben, daarom is vooral veel creativiteit nodig. Steeds weer samen met de cliënt, zorgprofessional en mantelzorgers zoeken naar de beste benadering is een grote maar ook mooie uitdaging!

 

Wondzorg

Op een interactieve manier gaan we enkele casuïstieken behandelen. Daarbij komen verschillende type wonden aan bod en de factoren die van invloed zijn op de genezing daarvan. Via de mail (info@morganiseren.nl) kan er tot uiterlijk 1 maart 2018 casuïstiek aangeleverd worden welke in de workshop zal worden behandeld.

Annemiek Mooij is verpleegkundig specialist bij Allerzorg Thuiszorg. Vanaf 1999 houdt zij zich bezig met wondzorg onder andere bij de wondpoli van een ziekenhuis. Zij is ervan overtuigd dat er onnodig zorgvragers naar de tweede lijn worden ingestuurd en is daarom in april 2017 de uitdaging aangegaan om bij een eerstelijns instelling te gaan werken met een ziekenhuislicentie. Sinds 2013 is zij lid van de commissie ‘ulcus cruris’ bij het WCS Kenniscentrum.

 

Workshop Palliatieve zorg

De verpleegkundige zorg in de laatste fase van het leven vergt specifieke kennis en vaardigheden. Het streven is de levenskwaliteit van de cliënt tot het einde zo hoog mogelijk te houden. Praktijkverpleegkundigen in het verpleeghuis en de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn vaak nauw betrokken in deze laatste fase om klachten die ontstaan te bestrijden en om teams te ondersteunen in de zorg. In deze workshop die voor beide settings afzonderlijk aangeboden zal worden, wordt specifiek ingegaan op de rol van de praktijkverpleegkundige bij de palliatieve zorg.

Gea Antonides verzorgt de workshop voor de setting verpleeghuiszorg, zij is specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg en is werkzaam in een hospice in Amersfoort. 

Sheila Jansen en Mijntje van Aken verzorgen de workshop voor de setting VGZ. Sheila Jansen, 22 jaar werkzaam binnen Prisma (VGZ instelling). 24 jaar geleden MDGO-VP afgerond, daarna de inservice opleiding tot Z-verpleegkundige binnen Prisma afgerond. Daarna nog opleiding gedaan tot palliatief consulent en tot praktijkverpleegkundige VG. Zij is als praktijkverpleegkundige betrokken bij de implementatie van de set signalering palliatieve zorg en betrokken bij het opzetten en uitvoeren van de basisscholing palliatieve zorg specifiek voor de VGZ.

Mijntje van Aken, 16 jaar werkzaam binnen Prisma (VGZ instelling). 10 jaar geleden HBO-V afgerond. Daarna nog opleiding gedaan tot palliatief consulent en tot praktijkverpleegkundige VG. Als praktijkverpleegkundige al enige jaren betrokken bij setting PVK/POH VGZ van V&VN. 

Als palliatief consulenten worden zij betrokken bij vragen rondom palliatieve/terminale cliënten. Vooral het VG specifieke deel daarvan zijn ze in gespecialiseerd. Mensen met een beperking geven bijvoorbeeld pijn anders aan dan we gewend zijn. De palliatieve zorg van iemand met een VG vraagt om een goede afstemming met alle betrokkenen rondom de cliënt.

 

Psychosen en persoonlijkheidsstoornissen

In de ouderenpsychiatrie is er naast de aandacht voor dementie en depressie toenemende belangstelling voor andere relatief veel voorkomende aandoeningen zoals Psychosen en Persoonlijkheidsproblematiek. Het is dan ook belangrijk dat praktijkverpleegkundigen hieraan denken tijdens hun dagelijkse werk. In de workshop kijken we wat de kenmerken zijn van Psychosen en Persoonlijkheidsstoornissen en hoe deze te onderscheiden van bijvoorbeeld de veranderingen bij het ‘normale’ ouder worden of bij dementie en delier. Vervolgens zal aan bod komen wat de consequenties zijn voor de begeleiding en bejegening.  

Martin Kat is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep, afdeling klinische Geriatrie, locatie Alkmaar. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen.

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.