Settings

 

Sinds 2010 is er voor gekozen om te gaan werken met 4 commissies waaronder Zorginhoudelijk, Samenwerking, Beroepsontwikkelingen en PR/Webbeheer. Onder deze beleidsterreinen zijn alle taken/activiteiten verdeeld. Eén of twee bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de communicatie tussen de actieve leden en hun activiteiten binnen de commissies. Zo weten de actieve leden bij welk bestuurslid men moet zijn en visa versa.

In 2012 hebben we naast de commissies nog een laag toegevoegd: de Settings. Settings zijn ontstaan naar aanleiding van vragen uit het werkveld. Doordat de praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige niet alleen maar werkzaam zijn in de huisartsenzorg, maar ook steeds vaker in de verschillende settings. V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners hebben er voor gekozen om 4 settings te ontwikkelingen namelijk; huisartsenzorg, verpleeghuiszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en asielzoekerscentra-zorg. Binnen deze settings zijn leden actief die in desbetreffende setting werkzaam zijn. Door contacten te onderhouden met het bestuur, kan er een wisselwerking ontstaan aan informatie voorziening.

Lees meer:

settings (3)

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.