Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD

Jaarlijks sterven er in Nederland ongeveer 8.000 mensen aan de gevolgen van COPD. Uit onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met COPD is gebleken dat deze vorm van zorg minder goed georganiseerd blijkt te zijn dan bijvoorbeeld de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Daarnaast was er voor deze groep patiënten nog geen richtlijn. Daar is nu verandering in gekomen met het uitbrengen van de richtlijn “palliatieve zorg voor mensen met COPD”. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep van de Long Alliantie Nederland onder voorzitterschap van dr. Bert Baas. Het voornaamste doel van de richtlijn ishet bevorderen van goede palliatieve zorg bij mensen met COPD.

De richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD biedt de zorgverleners een handvat om de inhoud van de zorg te verbeteren en te optimaliseren. Van groot belang is dat in de richtlijn duidelijk aandacht besteed wordt aan het patiëntenperspectief. Dit is omdat in deze fase van de ziekte de wensen van de patiënt om wel of niet een intensieve behandeling te ondergaan zonder (blijvend) effect van groot belang zijn voor het verdere behandelproces. De richtlijn biedt hiermee verschillende invalshoeken binnen de behandeling van palliatieve zorg voor mensen met COPD.    

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een plan om de richtlijn zo goed mogelijk te implementeren in de dagelijkse praktijk. De richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD en een samenvatting hiervan zijn binnenkort bestelbaar, maar nu al te downloaden:

Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD
Samenvatting

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.