Workshops

Ronde 1 van 9.15 – 10.45

 1. Valpreventie, onze zorg!

Joke Koers, praktijkverpleegkundige huisartsenpraktijk en adviseur eerstelijnszorg/ouderenzorg

Vallen bij ouderen is een groot probleem. In 2017 is de valanalyse van Veiligheid geactualiseerd. Wat is er veranderd? Hoe kun je als praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner met valpreventie aan de slag? In deze workshop krijg je handvatten voor de dagelijkse praktijk.

 1. Pijnbehandeling: Het optimale medicijn tegen chronische pijn

Jan Joost Valeton, apotheker, Apotheek Het Bosje, Elst

In deze workshop leer je hoe je patiënten met pijn het beste kunt begeleiden. Je maakt kennis met de pijnladder met de mogelijkheden voor medicamenteuze behandeling. We bespreken de werking, maar vooral ook de voor- en nadelen van verschillende medicijnen die beschikbaar zijn. Daarbij gaan we in op bijwerkingen en op welke interacties en contra-indicaties je moet letten wanneer je pijnmedicatie inzet.

 1. Diabetes aan het eind van het leven

Simon Verhoeven, huisarts (np) en mede oprichter en docent Langerhans

Een workshop door casuïstiek gestuurd waarbij aan dacht wordt gegeven: hoe gaan we om met diabetes mellitus in de palliatieve en terminale fase. De grondbeginselen: communiceer, tolereer, reduceer, saneer en simplificeer. Dit is van belang m.b.t. medicatie, insulineschema’s, laboratorium etc.

 1. AVG, de nieuwe privacy wet!

Jolanda van Boven, jurist

Wat betekent de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 ingegaan is voor de dagelijkse praktijk.

 1. PVH, en nu?

Gertrud van Vulpen, voorzitter V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners Mies van Amersfoort, Opleidingscoördinator POH Hogeschool Inholland en Lisanne Diepenhorst, docent verpleegkundige, Hogeschool Leiden

Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH), de nieuwe functionaris in de ha praktijk. Werkvorm: interactieve workshop waarin we de deelnemers meenemen in: Waarom deze nieuwe functionaris? Hoe word je PVH? Welke competenties moet de PVH bezitten?

 1. “Kies jouw rol bij de persoon”, persoonlijkheidsstructuren en –stoornissen: hoe geef jij vorm aan de zorgrelatie

Frederik Bruijel, GZ psycholoog

Deze workshop is gebaseerd op de theorie van de Transactionele Analyse (T.A.), die persoonlijkheidsstructuren en –stoornissen terugbrengt naar de verschillende ego-posities, ego-rollen die we allemaal bij tijden innemen, van waaruit we reageren. Met de T.A. is het vrij snel mogelijk deze rollen te gaan herkennen, maar niet alleen dat, je leert ook snel zelf wisselende rol te kiezen waardoor je de interactie uit een problematisch patroon haalt. De workshop is praktisch en helpt bij het begrijpen wat er tussen jou als zorgverlener en de ander gebeurt en geeft je de mogelijkheid om meer met je houding en rol te “spelen”, waardoor lastige klanten ook leuke uitdagingen kunnen worden.

 1. Samenwerken aan gezondheid in de wijk: zo doe je dat!

Margien van Rooij, coördinator RIVM en Ton Drenthen, projectleider NHG

Als praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk heb je een belangrijke rol rond leefstijladvisering. Want door te investeren in de gezonde leefstijl van mensen draag je bij aan hun gezondheid en aan het voorkomen van (chronische) ziektes. Wanneer je daarbij samenwerkt met bijvoorbeeld een buurtsportcoach, welzijnsmedewerker of wijkverpleegkundige, maak je werken aan een gezondere leefstijl makkelijker en efficiënter. En zo creëer je samen kansen voor succesvolle wijkgerichte preventie.

Samenwerken met andere professionals aan (wijkgerichte) preventie vraagt om een goede aanpak. Kom naar de workshop van het Nederlands Huisartsen Genootschap en RIVM Centrum Gezond Leven. Daarin staan de stappen van de Gezonde Wijkaanpak centraal. Samen met een of twee praktijkondersteuners gaan we praktisch aan de slag. Daarbij benutten we de kennis, voorbeelden, tips en praktische materialen en de eerste evaluatieresultaten uit het project Preventie in de Buurt.
 

 1. Geen energie, moe, ernstig vermoeid, uitgeput.

Joyce Vermeer, Systeemtherapeut, Helen Dowling Instituut

Een veel voorkomende klacht bij kanker is vermoeidheid door de ziekte of de behandeling, maar ook over blijvende vermoeidheid door in standhoudende factoren. Hoe ziet het er uit, wat is het, welke invloed heeft het op het leven en hoe kan er mee om worden gegaan?

Een interactieve presentatie over vermoeidheid bij ziekte en behandeling, maar ook een eye opener voor harde werkers met stress of andere factoren waarbij vermoeidheid leeft.

 

Ronde 2 van 11.15 – 12.45

 1. Goede voetzorg voor patiënten met diabetes

Agaath Bruin, praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en gastdocent

Roy Wisselink, podotherapeut, Voetencentrum Wender, AMC te Amsterdam

De NZa beleidsregel (vergoeding zorgprofielen volgens zorgmodule preventie diabetisch voetulcera 2014) is toepasbaar voor iedere inwoner van Nederland met een basis zorgverzekering en dus ook voor bewoners met diabetes die vallen onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg).  Samenwerking met een podotherapeut -die ook een behandelplan maakt voor de medische pedicure- is een enorme kwaliteitsverbetering. Hoe wij dit bij Atlant georganiseerd hebben komt in deze workshop aan de orde. In de praktijk blijkt dat 90% van onze bewoners met diabetes een risicoprofiel vanaf Sims 1 en hoger hebben.

Wat zijn de meest voorkomende voetproblemen bij diabetes en hoe pakken we dit multidisciplinair aan? En wat is jouw rol als praktijkverpleegkundige.

 1. De verschillende gezichten van dementie

Michelle Kromhout, Specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie

Waarom herkent de ene persoon met dementie wel zijn achterneef uit Canada en de ander weet niet wie zijn vrouw is? Waarom speelt de een perfect Beethoven en kan de ander zijn haar niet kammen? Deze verschillen komen niet (alleen) door de ernst van de dementie, maar ook door de soort dementie. En er bestaan meer dan 100 soorten dementie. In deze interactieve workshop leer je de meest voorkomende soorten dementie te herkennen en waarom dit belangrijk is voor cliënt, mantelzorg en de praktijkondersteuner en - verpleegkundige.

 1. Hypertensie: public enemy nummer 1. Over moderne vormen van diagnostiek en behandeling

Mark van der Wel, Huisarts WGC Lindenholt; Onderzoeker en docent Afd. Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc; Nijmegen

In deze sessie komt de stand in het land aan bod op het gebied van 3 topics:

1.            serieel, automatisch bloeddruk meten in de praktijk (30 minuten meting);

2.            therapietrouw in relatie tot therapieresistente hypertensie;

3.            zin en onzin van streven naar bloeddruk onder de 140 bij mensen die na eerste behandeling al op 145 zitten.

Je krijgt een samenvatting van actuele ontwikkelingen en verkent in dialoog met elkaar en met de spreker de mogelijkheden om therapietrouw te verbeteren en om meer mensen de streefwaarde te laten halen. Je wordt hierbij gevoed door wetenschappelijke informatie en praktijkervaringen. Streven is dat je de dag erna in de praktijk verder kan om jouw hypertensie diagnostiek en behandeling zo optimaal mogelijk te maken.

 1. Lastige insulinecasuïstiek bij diabetes 2: soms een puzzel met valkuilen

Simon Verhoeven, huisarts (np), mede oprichter en docent Langerhans

Een workshop door casuïstiek gestuurd waarbij aandacht wordt gegeven aan lastige casuïstiek. Bijvoorbeeld een gemiste LADA, een ontregeling door een onderliggend probleem, een overbehandeling en een uitval van de pancreas en meer.

 1. Juiste zorg op het juiste moment: Pak de kansen!

Mirjam Bezemer, specialist ouderengeneeskunde

We inventariseren de doelgroepen in de eerste lijn die baat hebben bij zorg en behandeling door een POH (Ouderenzorg) en/of specialist ouderengeneeskunde (SO). Wie is er ‘kwetsbaar’?

We bediscussiëren hoe die doelgroepen te vinden of te bereiken zijn ( triage, casefinding, screening). We horen wat de meerwaarde van de specialist ouderengeneeskunde is in de eerste lijn. We bespreken enkele samenwerkingsvormen in de eerste lijn tussen huisarts, POH (Ouderenzorg), SO, geriatrisch team en staan specifiek stil bij het MDO in de huisartspraktijk: wie bepaalt de agenda? Hoe wordt het bekostigd? Wat is de meerwaarde?

 1. Dit moet je zien! Begeleiden bij COPD zal nooit meer hetzelfde zijn na het volgen van deze workshop!

Margriet Zaagman, longverpleegkundige

U maakt kennis met Mw. Vertier en POH Irma. U kunt meekijken met drie gefilmde consulten. Hoe vergroot je de perceptie van de patiënt zonder er zelf al teveel werk in te steken? Hoe krijg je de patiënt aan het bewegen? Via handige ‘tools’ en de juiste gespreksvoering zal Irma, Mevrouw Vertier prikkelen tot actie!

 1. De weerbarstige patiënt

Ilonka Brugemann, waarnemend huisarts en supervisor/coach

Hoe ga je om met de patiënt met weerstand? Bij welke patiënt(en) ervaar jij vooral weerstand en waar komt dat vandaan? Hoe komt weerstand eigenlijk en hoe kan je weerstand ombuigen?

In deze workshop beginnen we bij de praktijkervaringen. Via de theorie over weerstandsgedrag en de huidige inzichten over het beïnvloeden daarvan gaan we letterlijk en figuurlijk aan de slag zodat in de praktijk van morgen weerstand misschien wel vooral een interessante uitdaging wordt. Nieuwsgierig? Schrijf je in voor deze interactieve en dynamische workshop.

 1. AVG, de nieuwe privacy wet!

Jolanda van Boven, jurist

Wat betekent de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 ingegaan is voor de dagelijkse praktijk.

 

Ronde 3 van 13.40 – 15.10

 1. De weerbarstige patiënt

Ilonka Brugemann, waarnemend huisarts en supervisor/coach

Hoe ga je om met de patiënt met weerstand? Bij welke patiënt(en) ervaar jij vooral weerstand en waar komt dat vandaan? Hoe komt weerstand eigenlijk en hoe kan je weerstand ombuigen?

In deze workshop beginnen we bij de praktijkervaringen. Via de theorie over weerstandsgedrag en de huidige inzichten over het beïnvloeden daarvan gaan we letterlijk en figuurlijk aan de slag zodat in de praktijk van morgen weerstand misschien wel vooral een interessante uitdaging wordt. Nieuwsgierig? Schrijf je in voor deze interactieve en dynamische workshop.

 1. Sterven is het einde

Brenda Ott, huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde

Advance care planning (ACP) is een proces waarbij de patiënt zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Het doel van advance care planning is komen tot zorg die aansluit bij wat belangrijk is in het leven voor de patiënt.

Welke rol hebben verpleegkundigen en praktijkondersteuners bij ACP in de huisartsenpraktijk en het verpleeghuis? Hoe regel je de samenwerking en overdracht goed? Welke dilemma’s ben je ooit tegengekomen? Er is ruimte voor vragen en discussie!

 

 1. Lastige insulinecasuïstiek bij diabetes 2: soms een puzzel met valkuilen

Simon Verhoeven, huisarts (np), mede oprichter en docent Langerhans

Een workshop door casuïstiek gestuurd waarbij aandacht wordt gegeven aan lastige casuïstiek. Bijvoorbeeld een gemiste LADA, een ontregeling door een onderliggend probleem, een overbehandeling en een uitval van de pancreas en meer.

 1. Diagnostiek dementie: mmse, moca, kloktekentest en FAB. Wat betekent de uitslag van de score??

Yvonne Martens en Jentie Kraamer, specialisten ouderengeneeskunde en docenten

Regelmatig vraagt de huisarts aan de POH ouderen om cognitieve screeninginstrumenten af te nemen. In deze workshop geven we uitleg over deze testen. We leren de deelnemers hoe ze de verschillende testen kunnen afnemen. Daarnaast bespreken we wat de uitkomst zegt over wat wel en niet goed gaat in de hersenen en hoe dit zich vertaalt in het functioneren in het dagelijks leven.

We nodigen de deelnemers uit om voorbeelden uit hun eigen werkpraktijk mee te nemen waarbij ze vragen hadden over bijvoorbeeld wat te doen bij iemand met klachten maar een hoge score op de MMSE.

Onderdeel van de workshop is het oefenen met de verschillende instrumenten onder begeleiding van de workshopleiders. De deelnemer leert de verschillende instrumenten af te nemen en krijgt inzicht in welke hersenfuncties zijn aangedaan bij verschillende testafwijkingen. Ook leert de deelnemer verschillende testen in te zetten en daarin een keuze te maken.

 1. Match made in heaven!

Margriet Zaagman, longverpleegkundige

De berg inhalatie apparaatjes wordt steeds hoger. Hoe maken we de juiste keuze? Welke technologische onderdelen moeten secuur worden gevolgd? Hoe zetten we de incheck-DIAL op de juiste manier in? Na deze workshop zal je een heldere keuze kunnen maken op basis van de juiste criteria.

 1. Hartfalen en behandeling, de keuze is reuze!

Laurens Tops, cardioloog LUMC Leiden en Anne van der Linden, hartfalenverpleegkundige LUMC Leiden

Laurens Tops gaat eerst in op de behandeling/behandelopties en de prognose tot Linker Ventrikel Ondersteunings Apparaat (LVAD). Daarna neemt Anne van der Linden je mee naar de rol van de verpleegkundige bij hartfalen. Anne behandelt de richtlijnen, medicatie en de verpleegkundige zorg.

 1. “Vet interessant, met een snufje zout” praktische voedingsadviezen bij HVZ

Carlien Harms, diëtist /sportdiëtist, werkzaam in een huisartsenpraktijk en verbonden aan de begeleiding van topsporters; TeamNL Performance Nutrition NOC*NSF

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 in de westerse wereld. Met voeding kunnen we het verloop van deze ziekten beïnvloeden. Je voeding heeft namelijk invloed op je bloeddruk, je cholesterolgehalte en je gewicht; allemaal factoren die effect hebben op de conditie van je hart- en bloedvaten. Maar hoe bepaal je wát een goede voeding is voor deze patiënt? Welke adviezen

kun je als praktijkondersteuner geven?

 1. Osteoporose

Docent nog niet bekend

Aandacht voor de richtlijn osteoporose en fractuurpreventie met o.a. Calcium en vitamine D-suppletie, bloedonderzoek, welke medicamenten verhogen risico op osteoporose, interventiemogelijkheden, voedingsaspecten en behandelmogelijkheden.

 

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.