Verslag jaarcongres 2016

Bijna net zo bekend als Prinsjesdag op de derde dinsdag in september is inmiddels het Jaarcongres van VenVN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners op de derde donderdag in september. Ook dit jaar kwamen de deelnemers vanuit alle windstreken naar Amersfoort om hun kennis op te frissen of bij te spijkeren en collega’s te ontmoeten. Het was de congrescommissie weer gelukt om interessante sprekers aan te trekken. Het aanbod aan workshops was uitgebreid en bood voldoende variatie voor de verschillende werkterreinen van de aanwezige zorgprofessionals. Na de opening door Rob Dijkstra (NHG) en Gertrud van Vulpen (VenVN) gingen de deelnemers gewapend met programma en plattegrond naar de workshops. Hieronder een kleine selectie van wat er zoal te leren was.

Tejo Hylkema vertelde over slaapproblemen bij verstandelijk gehandicapten en ouderen. Hij vertelde dat 67% van de mensen met een verstandelijke handicap slaapproblemen heeft en dat voor ouderen ongeveer eenzelfde percentage geldt. Slaap behoort tot de primaire basisbehoeften en een tekort daaraan kan problemen en ziektes veroorzaken. In de workshop kwam de relatie slaapstoornis en ziektes aan bod, onderzoek naar slaapproblemen en natuurlijk ging hij in op wat er te doen valt aan slaapproblemen.

In de workshop het instituut Verantwoord Medicijngebruik werd en de 5 fases de medicatie beoordeling bij polyfarmacie uitgelegd, welke rol daarin weggelegd is voor de praktijkondersteuner en konden de deelnemers oefenen met het voeren van een medicatiegesprek.

Rob Meeuwsen van Tactus Verslavingszorg had een andere definitie van teveel drinken dan die wij gewoonlijk hanteren. Als een ’probleem‘ aanleiding is om te drinken of als drinken tot een probleem leidt dan is het teveel! Ook de motiverende gespreksvoering kwam in zijn betoog aan de orde in zijn interactieve workshop.

Een van de thema’s die in verschillende workshops voorbij kwam was de ketenzorg: Astma in de ketenzorg, CVRM in de Ketenzorg en niet onbelangrijk: Hoe zit het met de privacy in de ketenzorg?

Voor diegenen die zich met name op de diabetes richten waren er workshops over Chronische nierschade, kanker en diabetes en diabetes bij ouderen.

Maar ook voor de praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners met andere aandachtsgebieden en werkterreinen was er voldoende aanbod.

Nadat iedereen 3 workshop had gevolgd en genoten van een lunch tussendoor was het tijd voor het optreden van Eric Scherder, die op een zeer onderhoudende wijze het publiek bij de les hield tijdens zijn betoog over het belang van beweging voor het brein.

Zoals al jaren gebruikelijk is eindigde het congres met de algemene ledenvergadering van de V&VN afdeling PVK/POH. 22 personen namen de moeite om hiervoor te blijven. Het bestuur deed verslag van haar activiteiten (en dat zijn er heel veel), de missie en de financiën.  Het belang om ons als beroepsvereniging te blijven profileren werd nogmaals benadrukt en hiervoor zijn actieve leden nodig. Zonder actieve leden en bestuur heeft de afdeling in de toekomst geen bestaansrecht meer.

 

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.