Nieuwsbrief december 2017


Nieuws vanuit de afdeling


 

Het bestuur van V&V Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig 2018 toe!


Gertrud van Vulpen, Anjo Wijckmans, Linette Koster, Inge Piels, Jacqueline Dumoleijn
 


We zijn op zoek naar jou!


Vind je het leuk om mee te lezen met nieuw te ontwikkelen richtlijnen, dan zijn we op zoek naar jou.

Mocht je dit leuk lijken, stuur dan een mail naar info@pvkpoh.nl


Nieuws vanuit de setting


Setting Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg

Congres voor de setting Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg

Voor de organisatie van het congres van de setting verstandelijk gehandicaptenzorg en de verpleeghuiszorg zijn we nog op zoek naar enthousiaste meepraters, meedenkers en meedoeners. Iets voor jou?
Dan horen we dat graag via verpleeghuiszorg.pvkpoh@venvn.nl of verstandelijkgehandicaptenzorg.pvk@venvn.nl

Wil je actief lid worden of heb je vragen of opmerkingen mail ons dan gerust. Voor de setting verpleeghuis: verpleeghuiszorg.pvkpoh@venvn.nl
Voor de setting verstandelijk gehandicaptenzorg: verstandelijkgehandicaptenzorg.pvk@venvn.nl


Nieuws

Oproep congres Samen Beslissen

Samen beslissen: hoe ver zijn we?

Wat heb je nodig om samen met kwetsbare mensen te beslissen over complexe vraagstukken rondom de zorg? En wat betekent dat voor het overleg met de rest van het team en het contact met naasten? Het Landelijk Platform Gedeelde Besluitvorming houdt op 26 januari een congres voor zorgprofessionals over deze vragen. Onderwerpen die behandeld worden, zijn onder meer: hoe ver zijn we met de implementatie van ‘Samen Beslissen’ in Nederland, hoe betrek je naasten en hoe beslis je samen met mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking of met mensen in psychische nood?

Over de diverse thema’s komen mensen aan het woord vanuit de GGZ, van de Patiëntenfederatie en van diverse hogescholen en universiteiten. Ook de directeur van Ypsilon (voor naasten van mensen met aanleg voor psychoses) en Odet Stabel, schrijfster en moeder van een meervoudig gehandicapte zoon, schetsen hun perspectief van ‘samen beslissen’.

Het dag-congres wordt gehouden in Utrecht (Hogeschool Domstad). Kosten zijn 195 euro (als je je aanmeldt voor 20 december; daarna 250 euro). Het congres levert 6 accreditatiepunten op voor het kwaliteitsregister V&V.

Voor inschrijven en meer informatie: https://congresscare.com/congress/congres-samen-beslissen/Stop onnodig wisselen van medicatie

Graag wijs ik u op het onderzoek naar wisselen van medicatie dat het Longfonds samen met 14 patiëntenorganisaties uitvoert. Ieder jaar wisselen bijna 1 miljoen mensen met een longziekte of een andere chronische aandoening van medicijn – zonder medische redenen – hetgeen goede kwaliteit van zorg in de weg staat.

Over de resultaten van dit onderzoek zullen wij in gesprek gaan met overheid en zorgverzekeraars, met het doel de negatieve gevolgen voor patiënten te verminderen.

Heeft u patiënten die problemen door wisselen van medicatie ervaren, dan zou u hen kunnen wijzen op dit onderzoek. Zij kunnen de vragenlijst invullen via de link

https://www.longfonds.nl/nieuws/wisselen-van-medicijnen-%E2%80%93-onderzoek-van-pati%C3%ABntenorganisaties.
 


EADV Kwaliteitsregister naar V&VN Kwaliteitsregister

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de EADV, de beroepsorganisatie van diabetesverpleegkundigen, op in Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en daar haar activiteiten zal voortzetten als afdeling V&VN Diabeteszorg.
Sinds 2003 heeft EADV een Kwaliteitsregister, dat zich ontwikkeld heeft tot een keurmerk van deskundigheid en kwaliteit van de ingeschreven diabetesverpleegkundige. Dit register zal opgaan in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, dat beheerd wordt door V&VN. Het Kwaliteitsregister V&V is bestemd voor de hele beroepsgroep van verpleegkundigen en verzorgenden, en daarnaast kunnen ook beroepsbeoefenaren met specifieke deskundigheid hier hun bij- en nascholing bijhouden. Het Kwaliteitsregister V&V kent naast de algemene registratie de mogelijkheid om in te schrijven in het deskundigheidsgebied Diabeteszorg. Daarmee toont degene die zich in dit deskundigheidsgebied heeft ingeschreven aan, dat zij/hij zich specifiek op het gebied van diabetes bekwaamt en haar/zijn kennis en competenties onderhoudt.
bron: EADV


Oproep congres Samen Beslissen
Samen beslissen: hoe ver zijn we?
Wat heb je nodig om samen met kwetsbare mensen te beslissen over complexe vraagstukken rondom de zorg? En wat betekent dat voor het overleg met de rest van het team en het contact met naasten? Het Landelijk Platform Gedeelde Besluitvorming houdt op 26 januari een congres voor zorgprofessionals over deze vragen. Onderwerpen die behandeld worden, zijn onder meer: hoe ver zijn we met de implementatie van ‘Samen Beslissen’ in Nederland, hoe betrek je naasten en hoe beslis je samen met mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking of met mensen in psychische nood?
 
Over de diverse thema’s komen mensen aan het woord vanuit de GGZ, van de Patiëntenfederatie en van diverse hogescholen en universiteiten. Ook de directeur van Ypsilon (voor naasten van mensen met aanleg voor psychoses) en Odet Stabel, schrijfster en moeder van een meervoudig gehandicapte zoon, schetsen hun perspectief van ‘samen beslissen’.
 
Het dag-congres wordt gehouden in Utrecht (Hogeschool Domstad). Kosten zijn 195 euro (als je je aanmeldt voor 20 december; daarna 250 euro). Het congres levert 6 accreditatiepunten op voor het kwaliteitsregister V&V.

Mer informatie staat op WWW.CONGRESSAMENBESLISSEN.NL


Nederlanders gaan vaker naar de huisarts
Nederlanders gaan iets vaker naar de huisarts. Het gemiddeld aantal bezoeken is de afgelopen jaren licht toegenomen en ligt nu op 4,4 bezoeken per persoon.Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut NIVEL.

In 2016 de huisarts bezocht ruim driekwart van de Nederlanders de huisarts. Voornamelijk ouderen boven de 65 jaar en kinderen onder de 4 jaar gaan naar de huisartsenpraktijk.

Het gemiddeld aantal bezoeken laat al enkele jaren een lichte stijging zien. Ook ziet NIVEL een toename in het aantal lange consulten en het aantal telefonische consulten.    
bron: skipr


Aankomende evenementen 

Huisartsenbeurs >
Vanaf 6 november 2017 is de registratie voor de Huisartsbeurs 2018 geopend. Huisartsen en medewerkers uit de huisartspraktijk kunnen zich vanaf dit moment inschrijven en een keuze maken uit het inhoudelijke programma vol interessante lezingen, workshops en verrichtingen in het LHV Skills Lab. De beschikbaarheid van de sessies is afhankelijk van de functie binnen de praktijk en de maximale capaciteit. De ervaring leert dat de populaire lezingen en workshops snel volzitten. Dus zorg dat u er snel bij bent zodat u de sessies van uw voorkeur kunt bijwonen. Voor meer informatie kijkt u op www.huisartsbeurs.nl

Jaarcongres V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners >  let op: 27 september 2018 te Amersfoort


 

(E-)learning 

Expert cursus: klik hier voor het programma van 2018
 


Wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn > Van onderzoeksvoorstel naar uitvoer 

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.