Nieuwsbrief december 2014

Nieuw competentieprofiel voor de praktijkverpleegkundigen vastgesteld

Zoals al eerder in deze nieuwsbrief te lezen was hebben LHV en NHG in 2012 samen met V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, NVvPO, NVDA, InEen, samenwerkende hogescholen en ZN een convenant gesloten over de doorontwikkeling van de POH-functie. Afgesproken acties waren onder meer de ontwikkeling van een competentieprofiel en bijhorende eindtermen voor een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige. Deze zijn uitgevoerd door verantwoordelijke partijen. Via deze link kunnen jullie het vastgestelde competentieprofiel en bijbehorende eindtermen lezen. Competentieprofiel en eindtermen zijn onder meer gefundeerd op gedachtegoed van het LHV/NHG-Standpunt (Ondersteunend) Team in de huisartsenvoorziening (2012). Hierin is onderbouwing gegeven voor de wenselijkheid van de doorontwikkeling van de POH-functie tot een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige. Om deze wenselijkheid te realiseren was allereerst een nieuw competentieprofiel nodig met bijbehorende eindtermen. Het competentieprofiel was al eerder tot stand gekomen onder leiding van Mw. Nelleke Gruijters namens LHV/NHG. De eindtermen zijn nu ook gereed met een toevoeging van methodieken, modellen en inhoudelijk medische kennis. Deze zijn voor de opleidingen omschreven in een Body of Knowledge die jaarlijks zal worden geactualiseerd.
De eindtermen zijn ontwikkeld door een vertegenwoordiging namens de Hogescholen in samenspraak met NHG, LHV, de expertgroepen LAEGO, DiHAG en CAHAG, V&VN PVK/POH en NVvPO. Wij zijn verheugd dat onze samenwerking geleid heeft tot dit eenduidige competentieprofiel voor praktijkverpleegkundigen en hopen oprecht dat inzet van deze functionaris zal bijdragen aan kwaliteitsverhoging van de patiëntenzorg en innovatie in de huisartsenpraktijken met het oog op de veranderende en toenemende zorgvraag.
Het is de bedoeling dat vanaf 2020 de eerste, volgens dit profiel opgeleide hbo-v praktijkverpleegkundigen het werkveld instromen (start nieuwe hbo-v is 2016). Voor de huidige werkzame POH en PVK wordt gekeken of er een nascholingstraject opgestart kan worden om ook klaar te zijn voor de veranderende en toenemende zorgvraag.

V&VN  ruimschoots grootste beroepsvereniging van Nederland

Met 60 duizend leden is V&VN ruimschoots de grootste beroepsvereniging van Nederland. Het aantal leden zal de komende jaren verder toenemen. Verpleegkundigen en verzorgenden laten steeds vaker hun stem horen. Dat zei Helma Zijlstra, directeur V&VN, maandag tijdens haar presentatie op de Winterzorgbeurs in Utrecht.

Inhalotorgebruik.nl

Bijna één miljoen mensen in Nederland heeft astma of COPD. De meesten van hen gebruiken dagelijks inhalatiemedicatie. Medicatie heeft het beste effect als deze op de juiste manier gebruikt wordt. Helaas gaat er in de praktijk nog veel mis. De LAN heeft een nieuwe website gelanceerd met allerlei protocollen en praktische inhalatieinstructies. Klik hier voor meer informatie

Verzoek: Invullen vragenlijst over huidige COPD zorg in Nederland

De LAN verzoekt alle praktijkondersteuners mee te werken aan de inventarisatie van de huidige COPD zorg in Nederland met name rond COPD longaanvallen met ziekenhuisopname. Wij verzoeken u een digitale vragenlijst in te vullen (invultijd ca. 15  minuten). Met uw deelname levert u een belangrijke bijdrage aan de inhoud van het “landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname” en betere COPD zorg met minder longaanvallen.
De vragenlijst specifiek voor praktijkondersteuners is hier te  vinden. Zie voor meer informatie of de vragenlijsten voor andere disciplines www.longalliantie.nl/zorgpad.

Vanuit de setting verpleeghuis

Een aantal van onze collega’s hebben meegedaan met de 1e ronde focusgroep-interviews van het onderzoek “taakherschikking in de ouderenzorg”. Dit is een studie waarbij naar een optimaal model gezocht wordt voor taakherschikking in de eerstelijns en voor langdurig intramurale ouderenzorg. Ben je geïnteresseerd in dit onderzoek: klik hier voor meer achtergrondinformatie. Wil je o.a. weer eens teruglezen wat het verschil tussen taakverschuiving en taakherschikking is en volgen hoe de ontwikkelingen zijn, ga daar dan eens kijken. We houden ons tussendoor op de hoogte, maar de definitieve uitkomsten hebben meer tijd nodig (verwacht 2016).
Deze maand versturen we de uitnodigingen voor de nascholing op 17 maart 2015 vanaf 14 uur in Leusden. Heb je de datum al genoteerd?
 Hoe de inschrijving gaat lees je in de uitnodiging, dus hou die in de gaten!  We kijken uit naar jullie reacties.
Anjo, Gretha, Daniëlle en Agaath verpleeghuiszorg@pvkpoh.nl

Vanuit de setting verstandelijk gehandicaptenzorg .

Wordt lid van de LinkedIngroep "V&VN Praktijkverpleegkundigen verstandelijk gehandicaptenzorg" en laat je vakgenoten weten hoe jullie in de instelling omgaan met de veranderingen. Je kan ook mailen naar: verstandelijkgehandicaptenzorg@pvkpoh.nl


Agenda

Noteer vast in je agenda:

Xpert cursus > 2015 verschillende thema’s op verscheidene data en locaties

Jaarcongres V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners > 17 september 2015 te Amersfoort

 

We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een gezond 2015!

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.