Nieuwsbrief april 2015

Inschrijving Jaarcongres Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners is geopend!

Volg nu de workshops die jij WILT volgen op ons Jaarcongres 17 september 2015
De manier voor inschrijven voor ons jaarcongres is vernieuwd. Natuurlijk hebben we weer drie workshopsrondes van 1 ½ uur per ronde, maar dit keer bepaal je zelf welke workshops je gaat volgen.
Je hoeft dus geen tweede keus workshops meer toe te voegen. Je kiest direct de workshop die jij in de desbetreffende ronde wilt volgen. Enige maar is wel dat je er op tijd bij moet zijn, want als een workshop in een ronde vol zit kun je, je niet meer voor deze workshop inschrijven. Dan kan je een andere workshop voor die ronde kiezen uit ons aantrekkelijk aanbod. Dus geef je snel op, zodat je zeker weet dat je kennis zult vergaren bij die onderwerpen die jij kiest! Klik hier voor het programma en klik hier om je direct in te schrijven

Houd je van rekenen? Wordt dan onze nieuwe penningmeester!

Na 10 jaar zorg gedragen te hebben voor de financiële boekhouding van de afdeling stopt Katja. Met ingang van 1 september zoeken we een nieuwe penningmeester (bestuurslid). Heb jij affiniteit met begrotingen, realisaties, etc. laat het ons dan weten! We bieden je ondersteuning vanuit een gezellig bestuur en een vacatieregeling. Belasting is ongeveer 4 uur per maand.

Regionaal nieuws Arnhem/ Nijmegen: Bekostiging huisartsenzorg

De ontwikkelingen in de ouderenzorg  zijn in volle gang. Het lijkt dat er een kentering komt. Integrale zorg wordt als belangrijk gezien evenals de regiefunctie bij complexe ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk.
De praktijkverpleegkundige kan in deze  complexe, multidisciplinaire zorg veel bijdragen. In regio Arnhem/Nijmegen heeft huisartsenpraktijk De Teselaar in Bemmel
de afgelopen maanden gesprekken gehad met Menzis en de ROS (Caransscoop)
Er is groen licht gegeven door de zorgverzekeraar om ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk verder te ontwikkelen. Bij de doelen wordt gebruikt gemaakt van Het RadboudUMC die centrale, inhoudelijke ondersteuning geeft bij de opzet van DementieNet. Het wordt nu nader uitgewerkt de belangrijkste doelen zijn:
1.       de functie van praktijkverpleegkundige ouderenzorg stevig verankeren in de huisartsenpraktijk
2. inzet van expertise van de specialist ouderengeneeskunde en andere disciplines van het verpleeghuis
3. samenwerking, afstemming met de wijkverpleegkundigen en het sociaal domein. Wordt vervolgd….

Vanuit de setting verpleeghuis

We kijken terug op een geweldige nascholingsdag in Leusden. De sprekers, de accommodatie en de organisatie kregen gemiddeld ruim een acht!
We vonden het ook goed om te zien hoe de 70 praktijkverpleegkundigen vanuit diverse verpleeghuisorganisaties vanuit heel Nederland met elkaar in gesprek gingen en met elkaar hebben genetwerkt. De presentaties staan inmiddels op de website en een verslag hierbij volgt later.
Er zijn landelijk heel wat ontwikkelingen gaande en dat kan binnen de organisaties al gevolgen hebben. We zijn benieuwd naar jullie verhalen. Hoe gaat het met je functie praktijkverpleegkundige en lukt het goed om samen te werken met collega’s in andere functies (bijv verpleegkundig specialisten). Mail je reactie naar verpleeghuiszorg@pvkpoh.nl 
Inmiddels hebben wij ook onze input voor de workshops op het jaarcongres gegeven. Wij hebben vanuit onze setting gekozen voor de volgende onderwerpen: Parkinson en dementie, ouderenmishandeling en huidafwijkingen bij ouderen. We zien elkaar toch weer op 17 september? Van harte aanbevolen!

Vanuit de setting verstandelijk gehandicaptenzorg

De twee nieuwe richtlijnen voor onze doelgroep staan online. Het gaat om de richtlijn "het signaleren van lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking" en de richtlijn "het signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking". Beide multidisciplinaire richtlijnen, samenvattingskaarten en de onderbouwing van beide richtlijnen zijn te vinden op de website van de V&VN, databank richtlijnen.
Bereik ons via: verstandelijkgehandicaptenzorg@pvkpoh.nl of meld je aan bij de linkedin groep V&VN praktijkverpleegkundigen verstandelijk gehandicaptenzorg.

Agenda

Xpert cursus HVZ > Mei/ Juni in Nijmegen en Zwolle = vol, alleen Leiden nog enkele plaatsen beschikbaar!
De Xpert-cursus HVZ is een verdiepings- en verbredingscursus . De Xpert-cursus is een initiatief van de V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners in samenwerking met de HartVaatHAG. In het najaar vindt ook de Xpert cursus Longziekten plaats ism de CAHAG

Voeding in de Praktijk > 30 juni te Rotterdam

De hoeksteen van het beleid bij veel diverse chronische aandoeningen is het leefstijladvies. Leefstijladvies gericht op stoppen met roken, voldoende bewegen en uiteraard gezonde voeding. Tijdens deze nascholing wordt je bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen / richtlijnen op het gebied van voeding. Met onder meer de volgende onderwerpen:
Voeding door de jaren heen, Voeding... suikers, koolhydraten --> wat is daar het effect van op het metabolisme, Cholesterol en effect op de vaatwand / Hart- & Vaatziekten
Ook zal er ruimte zijn om alledaagse casuïstiek te bespreken en er kunnen vooraf vragen worden ingestuurd.

Jaarcongres V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners > 17 september 2015 te Amersfoort
Natuurlijk hebben we weer drie workshopsrondes van 1 ½ uur per ronde, maar dit keer bepaal je zelf welke workshops je gaat volgen.
Je hoeft dus geen tweede keus workshops meer toe te voegen. Je kiest direct de workshop die jij in de desbetreffende ronde wilt volgen. Enige maar is wel dat je er op tijd bij moet zijn, want als een workshop in een ronde vol zit kun je, je niet meer voor deze workshop inschrijven. Dan kan je een andere workshop voor die ronde kiezen uit ons aantrekkelijk aanbod. Dus geef je snel op, zodat je zeker weet dat je kennis zult vergaren bij die onderwerpen die jij kiest! 

www.poh-educa.nl > Gratis online nascholing voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.