Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2017

 


Nieuws vanuit de afdeling


Simpeler en overzichtelijk: het Kwaliteitsregister V&V

Op de website van het Kwaliteitsregister V&V vind je praktische filmpjes waarin je onder andere ziet hoe je in een paar stappen een activiteit toevoegt aan je portfolio of herregistratie aanvraagt. Dit is een van de vele middelen die V&VN de afgelopen maanden heeft ontwikkeld om je te ondersteunen bij het gebruik van je Kwaliteitsregister.


We zijn op zoek naar jou!


Vind je het leuk om mee te lezen met nieuw te ontwikkelen richtlijnen, dan zijn we op zoek naar jou. Mocht je dit leuk lijken, stuur dan een mail naar info@pvkpoh.nl


Nieuws vanuit de setting


Setting Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg

Website 'Somatische verklaringen voor probleemgedrag’ vernieuwd

De website ‘Zoeken naar Somatische verklaringen voor probleemgedrag’ is geactualiseerd en heeft een nieuwe vormgeving gekregen.
Het uiterlijk van de site van CCE is vernieuwd en de 70 belangrijkste somatische aandoeningen die ten grondslag kunnen liggen aan probleemgedrag zijn geactualiseerd. Ook is de informatie nu eveneens te raadplegen op tablets en telefoons.

Triage voor smartphone 

Cordaan heeft een triage-site gemaakt speciaal voor de smartphone. http://triage.cordaan.nl Wil je actief lid worden of heb je vragen of opmerkingen mail ons dan gerust. Voor de setting verpleeghuis: verpleeghuiszorg.pvkpoh@venvn.nl Voor de setting verstandelijk gehandicaptenzorg: verstandelijkgehandicaptenzorg.pvk@venvn.nl


Nieuws


CAMPAGNE - Zien roken doet roken, maak jouw sportvereniging rookvrij!

De Hartstichting voert sinds 1 mei de publiekscampagne ‘Zien roken doet roken, maak jouw sportvereniging rookvrij’ op tv en sociale mediakanalen. We willen ervoor zorgen dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen, zoals de sportomgeving, rookvrij maken. Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Het doel van de campagne is de bewustwording ‘zien roken, doet roken’ te vergroten en aan te geven dat iedereen iets kan doen om kinderen rookvrij te laten sporten. De campagne leidt naar de website www.hartstichting.nl/rookvrij waar ouders en bestuursleden van sportverenigingen tips vinden hoe zij hun sportclub rookvrij kunnen maken.
Zo ondersteunen wij als V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners samen op weg naar een Rookvrije Generatie. 

Zorgwetten maken participatie 

Mensen met een beperking en chronische ziekte willen meedoen in de samenleving en hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven. Ze worden daarbij echter vaak gehinderd door obstakels die te maken hebben met de uitvoering van wetten en regelgeving voor zorg en ondersteuning. Dit blijkt uit de signalen van cliëntondersteuners, die MEE NL heeft verzameld in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017. Lees verder

Leven met een longziekte in Nederland

Voor u ligt de trendrapportage 2016 ‘Leven met een longziekte in Nederland’, Cijfers en trends over de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte. Met actuele cijfers over het zorggebruik, ervaringen met de zorg, de impact van de ziekte op de kwaliteit van leven en de belangrijkste ontwikkelingen. Onmisbare informatie om te kunnen aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van mensen met een longziekte. Dit tweejaarlijkse rapport wordt op verzoek van het Longfonds opgesteld door het NIVEL. Voor het eerst zijn ook ervaringen van mensen met zeldzame longziekten onderzocht. Klik hier voor het gehele onderzoek

Blog: Marielle Tromp: Het effect van focussen op bewegen in het dagelijks leven van cliënten

Mensen die mij als adviseur of als trainer kennen weten: ik heb het altijd over bewegen in het dagelijks leven. Bewegingswetenschapper Mariëlle Tromp legt uit waarom op deze manier focussen op bewegen in leven van mensen met een verstandelijke beperking zo effectief is.
Ik focus graag op bewegen in het leven van alledag en doe dat niet omdat ik zelf niet zo’n sporter ben… En ook niet alleen omdat uit wetenschappelijk onderzoek steeds duidelijk wordt dat juist het regelmatig bewegen over de dag ontzettend belangrijk is.

Kennisinstituut Bier introduceert Toolkit calorieën in alcoholische dranken (voor professionals)

Hoeveel calorieën leveren hapjes en drankjes? De nieuwe toolkit calorieën van Kennisinstituut Bier helpt professionals deze vraag te beantwoorden. Gebruik onderdelen naar keuze als basis voor je voorlichting. Bekijk alle onderdelen van de Toolkit

Klik hier voor meer nieuwsbrieven