09-05-2018: Uitnodiging mini-symposium

Meedoen wordt steeds meer in verband gebracht met vitaliteit en een gezonde leefstijl. Daarnaast speelt het ethische vraagstuk in hoeverre iedereen mee kan doen, ook op het gebied van gezondheid en sport. Als je uit een gezin komt met een lage sociaaleconomische status - het zogenaamde ‘SES-gezin’ - heb je dan wel de mogelijkheden? Maar als je een licht verstandelijke beperking hebt, ben je dan überhaupt wel bewust bezig met het nastreven van een gezonde leefstijl? Wat werkt bij deze kwetsbare groepen? Welke factoren spelen hierbij een rol? Mogelijkheden vs. onmogelijkheden. Bewust vs. onbewust gedrag. Individu vs. gezin. Vaak wordt de oplossing in de hoek van sport en bewegen gezocht. Wat is de theorie achter gedragsverandering door middel van beweging? Hoe is het überhaupt lokaal gesteld met onze gezondheid? En wat leert lokaal onderzoek naar de behoefte van inwoners aan aangepast sporten ons? Hoe kijken zorgverzekeraars aan tegen dit onderwerp? En wat kunnen ervaringsdeskundigen zelf hierover met ons delen?
 
Op 21 juni organiseert MEE in samenwerking met Hogeschool Windesheim en partners het mini-symposium ‘Vitaliteit en gezonde leefstijl in relatie tot kwetsbare burgers’. In de afgelopen tijd is MEE met partners verschillende lokale pilots gestart rondom dit thema om te kijken wat werkt. Zowel gericht op het individu als het gezin. Rekening houdend met zowel financiële (on)mogelijkheden als beperkingen die vragen om een andere aanpak gericht op (on)bewust gedrag. U bent van harte uitgenodigd!
 

Datum:  21 juni
Tijd: 14.45 – 17.00 uur
Locatie: Christelijke Hogeschool Windesheim, Campus 2-6, Zwolle
Parkeren: Op locatie (betaald)
Kosten: Gratis*

                  
Programma
Het programma bestaat uit inleidingen met bijdragen vanuit verschillende partners (in gesprek met o.a. GGD, zorgverzekeraars, Healthcoins, studenten). De centrale lezing wordt verzorgd door Pim Hoek vanuit Hogeschool Windesheim. Pim is programmamanager en kwartiermaker van het Ambulatorium (leer-werkplaats verbonden aan de Hbo-opleiding Psychomotorische Therapie/ Calo van Hogeschool Windesheim) en docent binnen deze opleiding. Daarnaast is hij voorzitter van het European Forum of Psychomotricity (EFP). In het tweede uur is er volop ruimte voor het delen van ervaringen vanuit en consulteren van ervaringsdeskundigen. We sluiten de middag af door met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp en er is gelegenheid om na te praten tijdens een borrel.
                       
Bevestig uw komst vóór 1 juni >

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.