07-09-2017: Eindrapport van het onderzoek ‘Taakherschikking in de ouderenzorg; kansen, belemmeringen en effecten

Het eindrapport van het onderzoek ‘Taakherschikking in de ouderenzorg; kansen, belemmeringen en effecten’ is gepubliceerd. Dit onderzoek is met een subsidie uitgevoerd door RadboudUMC en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen.

De aanleiding van dit onderzoek is gelegen in het feit dat het onduidelijk is op welke wijze taakherschikking in de ouderenzorg wordt vormgegeven, welke (medische) taken Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten en andere zorgprofessionals uitvoeren en wat de (ervaren) effecten van taakherschikking in de ouderenzorg zijn.

In dit rapport is de actuele situatie aan de hand van een literatuuronderzoek, interviews en het bestuderen van cases in kaart gebracht. Het laat zien dat taakherschikking binnen de ouderenzorg in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Volgens de onderzoekers ontbreekt het in de eerstelijns ouderenzorg en in verpleeghuizen aan een gedragen eenduidige visie op de inrichting van wie wat doet in de ouderenzorg en in het bijzonder de taakherschikking binnen de ouderenzorg. Waar er sprake is van taakherschikking binnen de ouderenzorg wordt deze zeer divers vormgegeven. De onbekendheid met de inhoud en bevoegdheden van de betreffende zorgprofessionals (Physician Assistant, Verpleegkundig Specialist, verpleegkundige-ouderenzorg) draagt bij aan de grote verschillen in mate van zelfstandigheid van deze professies.

In dit rapport is ook een hoofdstuk toegevoegd over de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg en de mogelijke rol van taakherschikking daarin. Tot slot is een raamwerk beschreven waarlangs de verschillende organisaties binnen de ouderenzorg kunnen komen tot een genuanceerd beleid om taakherschikking in te kunnen zetten. Dit kan een belangrijk hulpmiddel zijn om te komen tot een gedragen visie op, en daarmee het beter benutten van de mogelijkheden van taakherschikking binnen de ouderenzorg. Ik zal via het Landelijk Platform Zorgmasters zorgen voor verspreiding van dit rapport in de hoop dat de betrokken partijen hier hun voordeel mee kunnen doen. 

Klik hier voor het gehele rapport

Bron: Ministerie

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.