06-07-2017: Manifest LAN

Eind 2016 overhandigde de Long Alliantie Nederland (LAN) aan de Tweede Kamer een petitie over het probleem van beroepslongziekten als gevolg van werk, die met interesse werd ontvangen door verschillende partijen. In navolging hiervan presenteerde de LAN op dinsdag 4 juli een manifest aan de Tweede Kamer met een concrete aanpak om Nederland Wereldkampioen Gezond Werken te maken. Dit manifest is vastgesteld tijdens de LAN ledenvergadering. Het manifest wordt ondersteund door 30 partijen.

Het manifest stelt dat er een integrale aanpak moet komen om beroepslongziekten aan te pakken. In 10 concrete punten wordt uitgewerkt waar de aandacht naartoe moet om Nederland Wereldkampioen Gezond Werken te maken. Zoals een overheveling van Arbozorg naar de Zorgverzekeringswet, een uitbreiding van Inspectie SZW en een herintroductie van de investeringsregeling voor bedrijven die investeren in gezond werken. 

Voor de integrale aanpak beroepslongziekten is actie nodig van onder andere werkgevers, werknemers, medische zorgverleners (huisartsen, longartsen bedrijfsartsen, verpleegkundigen etc.), brancheorganisaties, opleiders, (zorg)verzekeraars, producenten en overheid. Daarbij wordt de vergelijking gemaakt met de aanpak van de verkeersveiligheid, waarbij actieve inzet door verschillende partijen essentieel is gebleken.

Het manifest is te vinden via: www.longalliantie.nl/manifest.

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.