13-11-2019: Verzoek deelname V&VN in klankbordgroep leidraad Cultuurspecifieke Zorg

Het NOOM dient bij deze een verzoek in bij de V&VN, waarin we vragen om deelname vanuit V&VN aan de klankbordgroep in het project waarin een leidraad Cultuurspecifieke Zorg in opdracht van het Ministerie van VWS wordt ontwikkeld.Omdat we de eerste reacties over de leidraad bij de oudere migranten zelf op wilden halen, heeft het even geduurd voordat we dit verzoek bij u neerleggen.

Met de uitkomsten van de verschillende gesprekken, hopen we wat specifieker aan te kunnen geven wat we vragen van de deelnemende professionals van V&VN.

De leidraad richt zich met name op de intramurale zorg. Er blijken nog te weinig verpleeghuizen te zijn met een aanbod dat aansluit bij de zorgvragen van ouderen met een migratieachtergrond. Nu zijn er een aantal cultuurspecifieke huizen, een aantal huizen waar een afdeling of afdelingen zijn voor migranten ouderen. Maar er zullen vooral huizen zijn waar maar een paar ouderen met een migratieachtergrond wonen. Hoe kunnen we tot een leidraad komen die voor alle drie de situaties handvatten biedt die realistisch uit te voeren zijn? Daarover zouden we graag de inbreng zien van V&VN.

Intussen weten we ook dat het traject van thuis naar het verpleeghuis bij oudere migranten tot nu eerder moeizaam en met veel problemen gaat, dan dat het in overleg en goed voorbereid gaat. Over dit traject, een zogenaamde warme overdracht van thuiszorg naar verpleeghuiszorg, zouden we graag ervaringen van de wijkverpleging willen horen. Daarmee kunnen we kijken wat er in de leidraad aan handvatten meegenomen kan worden om de zorg van thuis naar het verpleeghuis beter te laten verlopen. Het Ministerie heeft vanaf het begin al aangegeven hier erg in geïnteresseerd te zijn.

Tevens kan in de klankbordgroep wellicht gekeken worden naar verwijzing of mogelijke aansluiting op bestaande richtlijnen. Deze leidraad gaat deel uitmaken van het programma Thuis in het Verpleeghuis.

De bedoeling is dat voor het einde van het jaar de klankbordgroep bij elkaar komt. De stuurgroep komt 21 november bijeen. In 2020 schat ik in dat de klankbordgroep maximaal 4 keer een ochtend of middag bij elkaar komt in Utrecht. (Het NOOM kantoor bevindt zich aan de Catharijnesingel 49, bij het Centraal Station). April 2021 moet de leidraad klaar zijn. Vacatiegeld is bespreekbaar, reiskostenvergoeding vanzelfsprekend.

reageren kan tot uiterlijk 18 november via secretariaat.pvkpoh@venvn.nl

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.