18-09-2019: ‘PRISMA: erkend als Goed onderbouwde leefstijl interventie door RIVM.’

PRISMA LEEFSTIJLINTERVENTIE ONTWIKKELT ZICH IN DE BREEDTE
ÉÉN METHODIEK INZETBAAR VOOR ALLE LEEFSTIJLGERELATEERDE DOELGROEPEN

PRISMA diabetes en PRISMA preventie diabetes van Amsterdam UMC zijn officieel erkend als ‘Goed onderbouwde leefstijlinterventies’ door het RIVM. PRISMA is bekend als groepseducatie programma voor mensen met diabetes type 2. Inmiddels is het programma doorontwikkeld voor gebruik bij preventie en behandeling voor meerdere leefstijlgerelateerde aandoeningen. Dit in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen en op verzoek van de praktijk.

Ruim 12 jaar geleden ontwikkelde en implementeerde het Diabetescentrum van Amsterdam UMC, locatie VUmc dit groepseducatieprogramma voor mensen met diabetes type 2. Het is een Nederlandse bewerking van het in Engeland effectief gebleken DESMOND programma. De gedragstheorieën zijn volgens het RIVM ‘overzichtelijk uitgewerkt in een mooie compacte interventie.’

Er zijn momenteel meer dan 30 instellingen die PRISMA aanbieden. Dit zijn grote zorggroepen maar ook kleinere huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en thuiszorginstellingen. Ook op Aruba wordt PRISMA geïmplementeerd.

In Nederland hebben bijna 1,2 miljoen mensen diabetes en 750.000 mensen hebben een verhoogd risico op het krijgen van diabetes. Ruim 1,6 miljoen Nederlanders hebben hart- en vaatziekten. Geschat wordt dat leververvetting bij ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking voorkomt. Bij mensen met obesitas heeft ongeveer 90% leververvetting.

PRISMA is een compacte leefstijlinterventie, die wordt gegeven in groepsverband. Doel is deelnemers in twee dagdelen en onder begeleiding van twee professionals alle kennis en kunde bijbrengen die nodig is om de eigen ziekte (of de verhoogde kans daarop) te begrijpen en er zelf mee aan de slag te kunnen gaan. De deelnemer kan met de opgedane kennis zelf weloverwogen keuzes maken over de eigen leefstijl en omgang met (het verhoogde kans op) de ziekte. De cursussen worden gegeven door speciaal getrainde verpleegkundigen, praktijkondersteuners, artsen, diëtisten, fysiotherapeuten of psychologen.

Inmiddels is PRISMA beschikbaar voor preventie van hart- en vaatziekten en hart- en vaatziekten. PRISMA vetleverziekten draait momenteel als pilot bij Amsterdam UMC en is gericht op mensen met leververvetting (NASH/NAFLD). PRISMA gender gezonde leefstijl is in ontwikkeling bij Amsterdam UMC en gericht op mensen met overgewicht die een gendertransitie ondergaan.

Zorgverleners en instellingen die PRISMA willen implementeren als onderdeel van hun zorg kunnen de tweedaagse PRISMA train-de-trainercursus volgen. Hierna is het mogelijk alle beschikbare PRISMA cursussen te geven.

Wil je als zorgverlener of instelling meer weten over PRISMA?

Neem dan contact op met Sabine de Groot (projectleider PRISMA) of Suzanne Bader (ontwikkeling en training PRISMA).

De eerstvolgende PRISMA train-de-trainer cursus is op maandag 30 september en 7 oktober in Amsterdam UMC (locatie VUmc). De volgende cursus in gepland begin 2020.

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.