04-07-2019: Debat Tweede Kamer over Nationaal Preventieakkoord verplaatst

Vanmiddag (4 juli, 14.15 uur) zou de Tweede Kamer een plenair debat voeren over het Nationaal Preventieakkoord. Helaas is – ook tot teleurstelling van de preventiewoordvoerders – op het laatste moment besloten om het debat niet door te laten gaan. Het is de laatste week voor het zomerreces van de Tweede Kamer. Dan is de druk op de Kameragenda altijd erg hoog. Het debat over het Klimaatakkoord heeft voorrang gekregen. Er bleek in de Kamer onvoldoende steun om het plenaire debat om te zetten naar een commissievergadering (in de vorm van een Algemeen Overleg). Verschillende partijen gaven aan dat zij het debat te belangrijk vinden om het in een kleine commissiezaal te houden. Dat laat wel zien dat ook dit onderwerp leeft en dat is mooi!

Toch vinden we het jammer dat het debat over het Preventieakkoord nu over het zomerreces wordt getild. De Tweede Kamer is van mening is dat er geen onomkeerbare stappen mogen worden genomen ten aanzien van de wettelijke maatregelen uit het akkoord, totdat dit overkoepelende debat heeft plaatsgevonden. Hierdoor komen de deadlines van bepaalde afspraken onder druk te staan. Zo is inmiddels duidelijk dat het uitstalverbod voor supermarkten niet, zoals volgens planning, per 1 januari 2020 kan worden ingevoerd, maar per 1 juli 2020. Voor de voortgang van de andere maatregelen (zoals de substantiële accijnsverhoging, per 1 april 2020; neutrale verpakkingen, per 1 juli 2020; en rookvrije schoolterreinen, per 1 augustus 2020) is het belangrijk dat het debat zo snel mogelijk na het zomerreces plaatsvindt. Daar wordt nu op ingezet.

De afgelopen periode is door veel partijen hard gewerkt om te komen tot een mooie uitkomst van het debat. Daar hadden we ook vertrouwen in. In de media was er de afgelopen weken veel aandacht voor het grote draagvlak voor een Rookvrije Generatie en het belang van de afspraken uit het Preventieakkoord. Zo sloeg deze week een grote groep artsen alarm. Deze artsen gaven hun medisch advies aan de leden van de Tweede Kamer: “Steun het Preventieakkoord en neem de leiding in de uitvoering ervan. Breng zo snel en stevig mogelijk de verkoop van tabak omlaag en de prijs omhoog.” Ook achter de schermen was alles in werking gezet. Er zijn veel gesprekken gevoerd met Kamerleden en aan het begin van deze week deden de ondertekenaars van het deelakkoord roken gezamenlijk nog een dringend beroep op de Kamer om steun uit te spreken voor het gehele deelakkoord roken en om in te stemmen met (een spoedige invoering van) álle wettelijke maatregelen die hierin zijn opgenomen. 

Het verschuiven van het debat is dus even slikken, maar zeker geen reden om de moed er niet in te houden. We blijven met volle kracht vooruit gaan. Er is ontzettend veel urgentiebesef en positieve energie om te komen tot een Rookvrije Generatie. Het is belangrijk dat we die energie ook in de zomerperiode volop blijven uitstralen, op weg naar alsnog een succesvolle uitkomst van het debat na de zomer. De vaste Tweede Kamercommissie voor VWS heeft gisteren de nadrukkelijke wens uitgesproken om het debat snel na het zomerreces (waarschijnlijk in de eerste twee weken van september) te laten plaatsvinden. We houden u op de hoogte en blijven graag samen met u optrekken. 
 

Bron: Alliantie Nederland Rookvrij

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.