Nieuws

16-07-2018: Stroomschema opleidingsroutes functie PVH

In het schema staan de verschillende opleidingsroutes tot de functie van PVH weergegeven.

De functie PVH sluit aan bij de nieuwe Bachelor of Nursing 2020 (BN 2020), die in 2016 bij de huidige HBO-V-opleidingen van start zijn gegaan. Het competentieprofiel PVH 2018 geeft helderheid welke aanvullende competenties een BN2020 nodig heeft om toegerust te zijn voor de PVH-functie. 

Momenteel vindt er politieke besluitvorming plaats ten aanzien van de aanpassing in de wet BIG (Wetsvoorstel BIG-II, regieverpleegkundige). De uitkomst van deze landelijke besluitvorming heeft invloed op de toelating van MBO-V en inservice opgeleiden met vervolgopleidingen op hbo werk- en denkniveau, tot de opleiding PVH. 

Klik hier voor het schema en de uitleg daarbij

03-07-2018: Guusje ter Horst neemt afscheid als voorzitter KNGF

Op de algemene ledenvergadering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft voorzitter Guusje ter Horst aangekondigd dat zij de voorzittershamer in het najaar zal overdragen.

Ter Horst, die vier jaar voorzitter van het KNGF was, zei daarbij dat zij haar besluit heeft genomen in de overtuiging dat het KNGF een nieuwe voorzitter verdient die met frisse blik en nieuwe energie, voortzet waaraan zij samen met het zittende bestuur vier jaar geleden  begonnen is.

In de afgelopen vier jaar heeft Ter Horst samen met het KNGF-bestuur onder andere gewerkt aan de  modernisering van de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten. De regionale besturen zijn opgeheven en de getrapte besluitvorming in de vereniging is verdwenen om plaats te maken voor een systeem waar bij leden direct (digitaal) op voorgenomen besluiten kunnen stemmen.

"Ik kijk terug op een geweldige, maar ook turbulente periode, waarin het ons gelukt is om de fysiotherapie en de fysiotherapeuten weer op de kaart te zetten", zegt Ter Horst. "Het is een professionele beroepsgroep die resultaatgericht behandelt op basis van een hoogwaardige opleiding, kwaliteit en richtlijnen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Ik laat het KNGF dan ook met een gerust hart achter, om plaats te maken voor een nieuwe voorzitter die de positie van fysiotherapie en fysiotherapeuten verder versterkt."

De procedure voor het aantrekken van een nieuwe KNGF-voorzitter is inmiddels in gang gezet.

bron: skipr

29-06-2018: Programma Langer Thuis van start

Het Programma Langer Thuis is 18 juni gelanceerd door de minister in combinatie met een werkbezoek aan GezondVeluwe in Harderwijk.

Het programma, kamerbrief en filmpje zijn te openen via de link op de website van het ministerie:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/06/18/340-miljoen-voor-thuiswonende-ouderen-zelfstandig-oud-worden-in-vertrouwde-omgeving

27-06-2018: 'Verbied handel in gezondheidsgegevens'

Door de opmars van persoonlijke gezondheidsomgevingen waarin patiënten toegang krijgen tot hun eigen gegevens, krijgen bedrijven en overheden te veel macht over gezondheidsgegevens. Om tegenwicht te bieden aan bedrijven, moet er een wettelijk patiëntgeheim komen.

Dit stelt de bestuurskundige en jurist Theo Hooghiemstra, die op 2 juli op dit onderwerp promoveert aan Tilburg University. Hij onderzocht of informationele zelfbeschikking in de zorg mogelijk en wenselijk is gezien de opmars van datatechnologie, in het bijzonder websites en apps die mensen in staat stellen hun gezondheidsgegevens in te zien, te wijzigen en te delen. Hij komt met een nieuwe definitie voor informationele zelfbeschikking: 'het vermogen van een persoon om in beginsel zelf te bepalen in hoeverre persoonsgegevens worden gebruikt en verder bekendgemaakt, met het oog op een zelfbepaald leven'.

Door de maatschappelijke, technologische en juridische ontwikkelingen is absolute informationele zelfbeschikking een illusie, concludeert Hooghiemstra. Toch wordt deze in relatieve zin wel steeds beter mogelijk en wenselijk, zowel door de opmars van persoonlijke gezondheidsomgevingen op apps als door steeds meer actieve zelfbeschikkingsrechten.

Medisch beroepsgeheim

Het genereren van gezondheidsgegevens buiten de medische context en de mogelijkheid van big-data-profilering met behulp van kunstmatige intelligentie leidt tot een disbalans in de macht over gezondheidsgegevens tussen bedrijven en overheden enerzijds en personen anderzijds, aldus de promovendus. Het medisch beroepsgeheim, dat van oudsher geldt voor medische dossiers, biedt in zijn ogen onvoldoende bescherming.

Daarom is aanvullende regulering om personen actief te beschermen volgens Hooghiemastra gewenst. Dat zou bijvoorbeeld een wettelijk te regelen patiëntgeheim kunnen zijn. Daarnaast zou het handelen in gezondheidsgegevens verboden moeten worden, zoals ook het geval is voor het verhandelen van organen.

Bron: skipr

 

Klik hier voor meer nieuwsberichten