Nieuws

09-05-2018: Besmettingen met mazelen stijgen explosief in Europa

Het aantal besmettingen met mazelen in Europa is in de eerste twee maanden van dit jaar sterk gestegen ten opzichte van vorig jaar. In Europa waren in januari en februari 11.436 besmettingen, terwijl het er in heel 2017 21.315 waren. In 2016 waren er nog 5273 besmettingen met mazelen.

Vooral in Oekraïne stijgt het aantal besmettingen explosief, zo laat Wereldgezondheidsorganisatie WHO weten. Tot nu toe kregen in 2018 meer dan 12.000 mensen in Oekraïne de mazelen, in januari en februari waren dat er 6129. In heel 2017 4767. In de afgelopen tien jaar is het aantal tegen de mazelen gevaccineerde kinderen in Oekraïne gedaald van 95 naar 31 procent; het laagst in Europa. Volgens de WHO is het land bezig de vaccinatieachterstanden in te lopen.

Niet alleen in Oekraïne steeg het aantal besmettingen met de mazelen in de eerste twee maanden van dit jaar. Ook in Frankrijk, Georgië, Griekenland, Roemenië, Rusland en Servië kwamen besmettingen in januari en februari 2018 veel vaker voor dan in het jaar voorafgaand, door de WHO gemeten vanaf maart 2017. Zo waren er in Frankrijk in januari en februari 745 besmettingen, terwijl er 432 besmettingen waren tussen maart en december 2017. In Griekenland waren er in januari en februari 787 besmettingen, terwijl dat er tussen maart en december 2017 1064 waren. Ook in Italië zijn veel besmettingen met de mazelen; 411 in januari en februari. Maar in Italië lag het hoogtepunt van de mazelen in de eerste helft van 2017. In maart 2017 waren er bijvoorbeeld 976 besmettingen.

In Nederland was er alleen in februari één geval van mazelen. In heel 2017 kregen in Nederland 32 mensen de mazelen.

bron: medisch contact

09-05-2018: Uitnodiging mini-symposium

Meedoen wordt steeds meer in verband gebracht met vitaliteit en een gezonde leefstijl. Daarnaast speelt het ethische vraagstuk in hoeverre iedereen mee kan doen, ook op het gebied van gezondheid en sport. Als je uit een gezin komt met een lage sociaaleconomische status - het zogenaamde ‘SES-gezin’ - heb je dan wel de mogelijkheden? Maar als je een licht verstandelijke beperking hebt, ben je dan überhaupt wel bewust bezig met het nastreven van een gezonde leefstijl? Wat werkt bij deze kwetsbare groepen? Welke factoren spelen hierbij een rol? Mogelijkheden vs. onmogelijkheden. Bewust vs. onbewust gedrag. Individu vs. gezin. Vaak wordt de oplossing in de hoek van sport en bewegen gezocht. Wat is de theorie achter gedragsverandering door middel van beweging? Hoe is het überhaupt lokaal gesteld met onze gezondheid? En wat leert lokaal onderzoek naar de behoefte van inwoners aan aangepast sporten ons? Hoe kijken zorgverzekeraars aan tegen dit onderwerp? En wat kunnen ervaringsdeskundigen zelf hierover met ons delen?
 
Op 21 juni organiseert MEE in samenwerking met Hogeschool Windesheim en partners het mini-symposium ‘Vitaliteit en gezonde leefstijl in relatie tot kwetsbare burgers’. In de afgelopen tijd is MEE met partners verschillende lokale pilots gestart rondom dit thema om te kijken wat werkt. Zowel gericht op het individu als het gezin. Rekening houdend met zowel financiële (on)mogelijkheden als beperkingen die vragen om een andere aanpak gericht op (on)bewust gedrag. U bent van harte uitgenodigd!
 

Datum:  21 juni
Tijd: 14.45 – 17.00 uur
Locatie: Christelijke Hogeschool Windesheim, Campus 2-6, Zwolle
Parkeren: Op locatie (betaald)
Kosten: Gratis*

                  
Programma
Het programma bestaat uit inleidingen met bijdragen vanuit verschillende partners (in gesprek met o.a. GGD, zorgverzekeraars, Healthcoins, studenten). De centrale lezing wordt verzorgd door Pim Hoek vanuit Hogeschool Windesheim. Pim is programmamanager en kwartiermaker van het Ambulatorium (leer-werkplaats verbonden aan de Hbo-opleiding Psychomotorische Therapie/ Calo van Hogeschool Windesheim) en docent binnen deze opleiding. Daarnaast is hij voorzitter van het European Forum of Psychomotricity (EFP). In het tweede uur is er volop ruimte voor het delen van ervaringen vanuit en consulteren van ervaringsdeskundigen. We sluiten de middag af door met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp en er is gelegenheid om na te praten tijdens een borrel.
                       
Bevestig uw komst vóór 1 juni >

18-04-2018: Kans op dementie berekenen met ADappt

ADappt biedt ondersteuning voor arts en patiënt in het gesprek over geheugenproblemen en dementie en de diagnostiek. Senior programmamedewerker Ruth Pel-Littel: ‘Bij gebruik van ADappt is het essentieel om uit te leggen wat mensen kunnen verwachten.’

Kans op Alzheimer voorspellen

Het VUmc heeft een rekentool ontwikkeld die de Alzheimerkans bij mensen met geheugenproblemen kan voorspellen. Een percentage geeft aan wat deze kans is binnen 1 jaar of binnen 3 jaar. Samen met een gespreksmodel vormt deze rekentool ADappt. Als Vilans zijn we betrokken om dit product te vertalen naar de praktijk. Want interpretatie van de uitslag is niet altijd eenduidig en kan lastig voor de praktijk zijn om te begrijpen. Bovendien doet het gebruik van de rekentool een beroep op de gespreksvaardigheden van neurologen en geriaters.

Lees hier het volledige interview met Ruth Pel-Littel

bron: Vilans

28-03-2018: Vragenlijst - EHealth bij urine incontinentie

Bent u praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk?

Dan zoeken wij u!

Omdat u in uw werk te maken heeft met vrouwen met urine incontinentie, benaderen wij u om mee te doen aan ons vragenlijstonderzoek!

Het UMCG onderzoekt op dit moment het effect van de URinControl-app, een app met behandelprogramma’s voor stress- en urgency urine incontinentie bij vrouwen.

Dit onderzoek biedt belangrijke inzichten voor verbetering van kwaliteit van zorg rond urine incontinentie en u kunt hieraan bijdragen!

Invullen duurt ± 10 minuten, alle informatie zal anoniem worden verwerkt en onder de respondenten zullen 20 VVV-bonnen ter waarde van 25 euro worden verloot.

Klik op onderstaande link om de vragenlijst in te vullen:

http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_29P52kshApABtbf

 

Alvast heel hartelijk dank voor het invullen.

Met vriendelijke groeten,

Het URinControl onderzoeksteam

 

26-03-2018: 24 mei 2018, Congres ‘De mond niet vergeten, gaat door

Op donderdag 24 mei 2018 wordt het landelijke multidisciplinaire congres 'De mond niet vergeten, gaat door!' gehouden: voor zorgprofessionals en beleidmakers in de mondzorg, thuiszorg, huisartsenpraktijken, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Thema: de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen bevorderen.  
Veel kwetsbare ouderen hebben een verwaarloosde mondgezondheid, en dat heeft zeer ernstige gevolgen voor de algehele gezondheid en het welzijn. Dat moet en kan anders! In de afgelopen drie jaar is daar hard aan gewerkt. Resultaat: een aanpak voor multidisciplinaire samenwerking en een implementatiedraaiboek met een rijk pakket praktisch voorlichtings- en scholingsmateriaal. Zie: www.demondnietvergeten.nl. Veertien lokale samenwerkingsverbanden zijn al bezig met de implementatie. 
Het congres markeert het einde van de projectfase en de start van het vervolgprogramma onder leiding van de beroepsorganisaties van mondzorgverleners en verpleegkundigen en verzorgenden. Vandaar de titel De mond niet vergeten, gaat door!  
De dag kent een inspirerend programma met inbreng van experts en de ervaringen van professionals die al aan de slag zijn met de implementatie van De mond niet vergeten! 
 
 
 
Klik hier voor meer nieuwsberichten