Nieuws

05-01-2018: Kruidvat en Trekpleister stoppen met verkoop tabaksproducten

Drogisterijketens zijn de eerste grote retailers die deze stap zetten
• Binnen één jaar stopt de verkoop van tabaksproducten in ruim twee derde van de drogisterijwinkels, de overige winkels volgen in 2019
• Kruidvat en Trekpleister als eerste retailers mee op weg naar een Rookvrije Generatie

Kruidvat en Trekpleister stoppen binnen twee jaar volledig met de verkoop van alle tabaksproducten. Hiermee willen de winkelketens het gebruik van tabak onder jongeren ontmoedigen. Zij zijn de eerste grote retailers in Europa die in dit kader stoppen met de verkoop van rookwaren. Ook zijn de drogisterijketens de eerste retailers die mee op weg gaan naar een Rookvrije Generatie en zich sterk maken voor de missie om opgroeiende kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. De afbouw van de verkoop is op 1 januari gestart en vindt gefaseerd plaats. Aan het einde van 2018 verkoopt twee derde van de winkels geen tabaksproducten meer. Ook zullen in winkels die verbouwd of geopend worden geen tabakswaren meer worden verkocht. 

Gezondheid is voor steeds meer consumenten een belangrijk thema. “Ook in onze winkels neemt gezondheid een steeds belangrijkere plaats in, zowel in ons assortiment als op het gebied van advisering. Met een uitgebreid en betaalbaar assortiment streven wij ernaar om onze klanten zo goed mogelijk te helpen op het gebied van een goede gezondheid. De verkoop van tabaksproducten past hier niet meer bij.”, zegt Gerard van Breen, CEO van A.S. Watson Health & Beauty Benelux, de moedermaatschappij van Kruidvat en Trekpleister. “Als eerste grote retailer nemen wij in onze winkels de verantwoordelijkheid door in de komende twee jaar te stoppen met de verkoop van tabakswaren. Op deze manier dragen wij bij aan een Rookvrije Generatie.” 

 

Op weg naar een Rookvrije Generatie

Sigrid Attema, directeur a.i. van KWF Kankerbestrijding: `KWF en Kruidvat werken al jaren samen op het gebied van kankerbestrijding. We zijn trots dat Kruidvat deze stap zet op het gebied van bescherming van de jeugd tegen de schadelijke gevolgen van tabak. Het stoppen met de verkoop van tabak is een mooie bijdrage op weg naar een Rookvrije Generatie. Samen met het Longfonds en de Hartstichting zijn wij initiatiefnemer van de Rookvrije Generatie en we vinden het fantastisch dat Kruidvat zich hier ook voor gaat inzetten.`

De beslissing betreft niet alleen de ruim 1.100 winkels van Kruidvat en Trekpleister in Nederland. Ook in de meer dan 250 Belgische Kruidvat-winkels zijn eind 2019 geen tabakswaren meer verkrijgbaar

Bron: persbercht Watsons

23-12-2017: Platform Ikstopnu helpt rokers met goede voornemens

Ieder jaar stoppen 300.000 tot 500.000 mensen op 1 januari. Velen willen graag stoppen met roken, alleen weten niet hoe. De website ikstopnu.nl en de Ikstopnu Facebookpagina helpt en steunt rokers bij het succesvol stoppen met roken. Deze website is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS.

Er zijn verschillende manieren om te stoppen met roken. Op eigen kracht, met begeleiding, via de huisarts of met medicijnen (alleen in combinatie met begeleiding). Iedereen heeft een eigen aanpak, maar een goede voorbereiding is altijd belangrijk. Welke manier het beste bij je past is te lezen op ikstopnu.nl. Via de Ikstopnu Facebookpagina worden er tips gedeeld en steunen rokers elkaar in moeilijke tijden en delen we succesverhalen van mensen die al gestopt zijn.

Hoe te stoppen met roken?

 • Voor stoppen op eigen kracht, kan er gebruik worden gemaakt van de tips op ikstopnu.nl. Hoewel stoppen vaker succesvol is met begeleiding of hulpmiddelen, stopt een meerderheid van de Nederlanders zonder ondersteuning. Een goede voorbereiding is erg belangrijk.
 • Voor stoppen met begeleiding kan men een coach krijgen die helpt bij het stoppen met roken. Telefonische begeleidingkan handig zijn als men bijvoorbeeld overdag werkt. Of groepsbegeleiding, als men liever ervaringen wil delen met anderen. De gratis Stoplijn (0800-1995) kan goed vertellen welke begeleiding passend is. Via ‘hulp in de buurt’ (op de website ikstopnu.nl) kunnen rokers verschillende vormen van bewezen effectieve begeleiding vinden. Iedereen kan een keer per jaar gratis hulp krijgen. Voor welke begeleiding dat is, kan er contact worden opgenomen met de verzekeraar.
 • Gebruik maken van nicotinevervangers of medicijnen kunnen bijdragen aan het stoppen met roken. Deze manier zorgt ervoor dat ontwenningsverschijnselen van het stoppen worden verminderd. Deze worden alleen vergoed in combinatie met gedragsmatige begeleiding.
 • Het slagingspercentage is het hoogst wanneer men gebruik maakt van intensieve gedragsmatige begeleiding in combinatie met nicotine vervangende middelen of receptmedicatie.

Stoppen onder begeleiding en met nicotinevervangers of andere medicijnen geeft vier keer meer kans om te stoppen! Een goed argument om het nieuwe jaar in te gaan. Voor meer informatie: ikstopnu.nlIkstopnu Facebookpagina of bel de Stoplijn.

Bron: Trimbos-instituut

20-12-2017: Incontinentiemedicijnen verschillend gebruikt

Incontinentiemedicijnen verschillend gebruikt

Het aantal mensen dat geneesmiddelen voor urine-incontinentie gebruikt verschilt per provincie. In Limburg en Drenthe zijn er 1,5 tot 2 keer zo veel per duizend inwoners als in Friesland. Dat blijkt uit het landelijke rapport Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen dat het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) vandaag presenteert.

Naast het verschil in aantal gebruikers zijn er verschillen in keuze bij deze urologische middelen. Bij nieuwe gebruikers van incontinentiemiddelen kiezen relatief weinig huisartsen voor het aanbevolen middel uit de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Medisch specialisten schrijven overigens nog minder vaak het merkloze middel voor. De duurdere middelen hebben volgens de standaarden geen meerwaarde boven het middel van eerste voorkeur.

Miljoenen

Het IVM heeft gekeken naar het prijsverschil tussen het merkloze tolterodine en solifenacine, de werkzame stof in het merkpreparaat Vesicare®. Het eerste middel kost in 2017 €30 per jaar, het tweede €320 per jaar. In 2015 is €13 miljoen uitgegeven aan het duurdere middel solifenacine, dus een besparing van miljoenen per jaar is mogelijk.

Standaarden beter gevolgd

Het jaarlijkse voorschrijfrapport laat zien dat huisartsen in Nederland op veel terreinen de richtlijnen goed naleven. Soms beter dan de vorige jaren. Zo daalde in 2016 het aantal antibioticumvoorschriften weer. Ook daalde voor het eerst het aantal patiënten dat met antidepressiva begon.

Verbetering

Voor verbetering vatbaar is de keuze bij het starten van insulines bij diabetes mellitus. De meeste patiënten starten met insuline glargine in plaats van met het eerstekeusmiddel NPH-insuline. De orale diabetesmiddelen schrijven huisartsen overigens bijzonder kostenbewust voor.

Ook het voorschrijven van maagbescherming bij acetylsalicylzuur kan beter. Een op de zeven chronische gebruikers boven de 80 jaar krijgt geen maagbescherming. Huisartsen schrijven wel vaker maagbescherming voor dan medisch specialisten bij deze groep ouderen. Toch zijn er soms grote verschillen in het voorschrijven van medicijnen. Het IVM pleit voor onderzoek om de regionale verschillen tussen voorschrijvers te verklaren en om doelmatigheidsinterventies breder in te zetten.

Terugkoppeling

Terugkoppeling is een belangrijk instrument om medicatieveiligheid te verbeteren. Nu bestaat dit alleen voor huisartsen. IVM-coördinator Anke Lambooij pleit daarom voor terugkoppeling aan alle voorschrijvers op het terrein van medicatieveiligheid, dus ook aan medisch specialisten. “Dit is een prima instrument om voorschrijvers bewust te maken van hun rol in medicatieveiligheid.” 

Bron: Instituut voor veranwoord medicijngebruik

06-12-2017: Onderzoek naar de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van een hulpmiddel om mensen met beginnende dementie te ondersteunen bij het vinden van geschikte apps

Achtergrondinformatie:

FindMyApps is een hulpmiddel dat het voor mensen met dementie makkelijk maakt om apps te vinden die passen bij hun persoonlijke voorkeuren, behoeften en functionele mogelijkheden. Het hulpmiddel biedt ondersteuning door automatisch de meest geschikte apps te selecteren die de zelfredzaamheid kunnen vergroten en die bijdragen aan zinvolle activiteiten. Saxion voert in samenwerking met VU medisch centrum (VUmc) en RadboudUmc in de periode november tot en met januari 2017 een wetenschappelijk onderzoek uit naar de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van FindMyApps voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger. We zijn op zoek naar mensen die hieraan willen deelnemen. Wij vragen alleen jouw medewerking om ons met potentiele deelnemers in contact te brengen.

Wie kan deelnemen?

Thuiswonende mensen met beginnende dementie (regio Overijssel en Gelderland) waarbij een mantelzorger of vrijwilliger het gebruik van de tablet bij mensen met dementie kan ondersteunen. Daarnaast zijn deelnemers, bij voorkeur, in het bezit van een tablet (iOS of Android).

Het onderzoek:

Het onderzoek zal ongeveer 3 maanden duren en start in november 2017. Deelnemers worden bij het gebruik van de tablets en apps ondersteund door studenten van Saxion. Deelname aan het onderzoek houdt voor deelnemers (mensen met beginnende dementie en mantelzorgers) in:

Meedoen aan een interview bij de start van het onderzoek en na 3 maanden.

Het beantwoorden van een vragenlijst over de tevredenheid met de tablet en de apps na 3 maanden.

Het bijhouden van een dagboekje, met behulp van mantelzorgers, over de ervaringen met de tablet en de apps.

Wat levert het op?

Het gebruik van apps kan de zelfredzaamheid vergroten en zinvolle activiteiten bieden voor mensen met beginnende dementie waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van de ondersteuning van deze doelgroep in het dagelijks leven.

Interesse?

Laat het ons weten!

y.j.f.kerkhof@saxion.nl 

zie ook de brochure

 

01-12-2017: Vraag snel bijdrage in scholing aan!

Het kabinet heeft voor de komende vier jaar 320 miljoen euro beschikbaar gesteld voor scholing van medewerkers in de zorg. Een deel hiervan is beschikbaar voor de huisartsenzorg. Check of je in aanmerking komt voor een scholingsbijdrage op SectorplanPlus.nlTussen 28 november en 5 december kan worden ingeschreven voor het eerste deel van dit budget. Vraag dus indien mogelijk snel aan! En let op: de huisarts moet de aanvraag indienen!

Hoe een aanvraag kan worden ingediend, vind je op SectorplanPlus.nl. Hier staan veelgestelde vragen en algemene informatie. Sinds 28 november is het webportal open, waar de huisarts een account kan aanmaken en de aanvraag kan doen. Ook op de LHV-site staat informatie voor de huisarts over dit onderwerp.

Voor alle opleidingen gelden maximale vergoedingen. Bovendien is de bijdrage altijd een percentage van de totale kosten. Voor kleine ondernemingen geldt bijvoorbeeld een subsidiepercentage van maximaal 70 procent.

Vraag indien mogelijk aan voor 5 december!

In het eerste tijdvak zijn de mogelijkheden om aanvragen in te dienen breder dan in de tranches daarna. De eisen worden verhoogd. Dan moet de aanvraag bijvoorbeeld aansluiten bij de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) die nu in de regio’s worden ontwikkeld.

Dien dus - indien mogelijk –  tussen 28 november en 5 december 2017 al een aanvraag in. De LVH en SSFH onderzoeken hoe huisartsen ook voor de volgende tranches in aanmerking kunnen komen.

Waarom?

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200.000 personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100.000 en 125.000 personen. Ook in de huisartsenzorg worden de tekorten aan praktijkondersteuners en doktersassistentes al gevoeld. Daarom investeert de overheid fors in het aantrekken van nieuwe mensen voor de zorg én het behouden van mensen voor de sector.

Beschikbare subsidie

De beschikbare subsidie wordt verstrekt door het ministerie van VWS aan de regionale werkgeversorganisaties. Zij verdelen het in verschillende tranches (totaal 6) over werkgevers in zorg en welzijn. In totaal is 260 miljoen euro beschikbaar voor verpleeghuiszorg en 60 miljoen voor inzet in de overige sectoren in zorg en welzijn. De bedoeling is dat met deze subsidie zo´n 170.000 (nieuwe) professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Welke opleidingen en cursussen komen in aanmerking?

 • NB. Alle nieuwe instroom tussen 24 augustus 2017 en 1 mei 2018 komt in aanmerking voor een aanvraag in de 1e tranche.

 • A) Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Zoals bijvoorbeeld de opleiding van een doktersassistent.

 • B) Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo-duaal.

 • C) Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen) zoals de opleiding van praktijkondersteuners.

 • D) Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen).

 Belangrijkste punten samengevat

 • De huisarts moet de aanvraag voor jouw scholing indienen.

 • Vraag indien mogelijk voor 5 december aan!

 • Als je in gesprek gaat met de huisarts, kun je hem of haar doorverwijzen naar de LHV-site waar de info voor de huisartsen staat.

Klik hier voor meer nieuwsberichten