Nieuws

19-11-2018: Nog maar eenderde van ziekenhuizen gecontracteerd

Nog maar een derde van alle ziekenhuizen heeft voor 2019 een contract met een zorgverzekeraar afgesloten. Partijen wijzen naar de NZa om de deadline beter te bewaken, maar die kan dat helemaal niet.

Dit jaar was op 12 november, de deadline om bekend te maken met welke zorgaanbieders een zorgverzekeraar in zee gaat, maar een derde van de ziekenhuizen daadwerkelijk gecontracteerd. Dat blijkt uit de websites van zorgverzekeraars, het actuele overzicht van Zorgkiezer.nl en de Factsheet zorgverzekeraars van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy. In de factsheet staat onder andere dat Menzis met 72 procent de meeste contractonderhandelingen heeft afgerond. CZ en Zilveren Kruis volgen met respectievelijk 41 en 35 procent. Hekkensluiter is VGZ, die 28 procent van de contractonderhandelingen heeft afgerond. De belangrijkste discussiepunten in de onderhandelingen zijn de groei of krimp van patiënten, vergoeding van dure medicijnen en de transitie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn.

Volgens Tom Kliphuis, voorzitter van de raad van bestuur van Coöperatie VGZ, verlopen de onderhandelingen moeizaam vanwege de hoge eisen van sommige ziekenhuizen, zo zegt hij in een interview met het FD. Het verschil tussen hun onderhandelingsbod en het hoofdlijnenakkoord is groter dan ooit. De zorgverzekeraar wil productie bij grote ziekenhuizen wegnemen en onderbrengen in zelfstandige behandelcentra of streekziekenhuizen, maar dan gaan de ziekenhuizen die ‘gaten’ weer opvullen met andere productie, constateert Kliphuis.

Meerjarenafspraken

Wouter van der Horst, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, reageert laconiek op het nieuws. "Je ziet dit ieder jaar. En ieder jaar zie je ook: het komt weer goed. Uit deze jaarlijkse rituele dans blijkt maar weer eens: we zijn toe aan meerjarenafspraken." Maar dat laatste kost ook wat meer tijd, constateert Zorgkiezer. Dat is een van de redenen dat de onderhandelingen voor 2019 langzaam lopen. "Het zou beter zijn als we overgaan op meerjarenafspraken, zodat er voor iedereen eerder duidelijkheid is", zegt directeur Peter Ruys van Zorgkiezer. "De NZa zou de deadline strikter moeten handhaven. Het halen van die deadline is een verantwoordelijkheid van zowel zorgverzekeraars als ziekenhuizen."

Dat onderschrijft Koen Venekamp, woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). "It takes two to tango", zegt hij. "Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgverzekeraar en ziekenhuis om hier goed uit te komen. Je ziet de laatste jaren dat de onderhandelingen langer duren dan de deadline voor het bekendmaken van de zorgpremies. Ik denk dat de trend dit jaar niet afwijkt." Hij benadrukt dat het de taak is van zorgverzekeraars om met tienduizenden zorginstellingen te onderhandelen. En met bijna alle ziekenhuizen zullen voor 1 januari de contracten wel getekend zijn, zo voorspelt hij.

"Het gebeurt ieder jaar, we zijn eraan gewend. Maar daardoor niet minder vervelend", zegt Kliphuis. Hij spreekt in het FD ook over een jaarlijks spel, maar wel een die wat eenzijdig is. Door de deadline staan verzekeraars wat zwakker in de onderhandelingen en de ziekenhuizen kunnen een beetje achterover leunen.

Dekkingen

Door dit spel zien consumenten in de polissen nu niet welke ziekenhuizen daaronder vallen. Paul van de Broek, eigenaar van Kompas in Zorg: "Wij constateerden in onze factsheet dus dat de dekkingen voor een groot deel nog niet rond zijn. Je kunt je dan ook afvragen of de NZa deadline niet wat moet verschuiven." Maar dat kan helemaal niet, zegt Sietske Ligtvoet, woordvoerder van de NZa. "De datum dat de premies bekend moeten zijn, is vastgelegd door de politiek en bekrachtigd in de Tweede Kamer. Daar kunnen wij niks aan doen." Het is ook niet aan de NZa om regels en data vast te stellen wanneer de contracteringen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen afgerond moeten zijn. Ligtvoet: "Daar zit juíst geen deadline op, want de partijen moeten het hele jaar de mogelijkheid kunnen hebben om gezamenlijk eventuele veranderingen in contracten door te voeren." Maar het belangrijkste is dat de NZa niet mag handhaven in het halen van zo’n deadline. "Het enige dat wij kunnen doen is er op toezien dat er voor patiënten voldoende en goede zorg wordt ingekocht. Dat doen wij door achteraf te beoordelen en daar zitten wij bovenop."

Bron Skipr

16-11-2018: Opnieuw campagne voor nieuwe huisartsen Drenthe

Er komt opnieuw een campagne om huisartsen te werven voor Drenthe. Dat meldt RTV Drenthe in een item over de moeizame opvolging van huisartsen die met pensioen gaan.


Volgens huisarts Ben Luten uit Hoogeveen zijn er in de komende vijf jaar in Drenthe – wegens pensionering van de huidige – tientallen nieuwe huisartsen nodig. In het item van RTV Drenthe stelt hij dat jonge artsen al tijdens hun opleiding moeten worden benaderd, voordat ze zich in het westen settelen. De campagne bestaat uit een promotiefilmpje en een symposium in mei 2019 in Diever. Ook wordt er een poging gedaan meer opleidingsmogelijkheden in de regio te creëren. Vijf jaar geleden was er ook al een campagne om huisartsen naar Drenthe te halen. Dat leverde volgens Luten drie huisartsen op en dat was al meer dan verwacht.

bron: Medisch Contact

31-10-2018: Geïntegreerde zorg remt functionele achteruitgang ouderen niet

Een speciaal zorgprogramma voor kwetsbare ouderen die nog thuis wonen bleek geen positief effect te hebben op hun gezondheid. Toch leverde het bruikbare informatie op voor de toekomst.

Het huidige gezondheidszorgsysteem sluit door zijn reactieve, ziektegerichte aanpak vaak onvoldoende aan op de complexe zorgvragen van thuiswonende, kwetsbare ouderen. Franca Ruikes, huisarts bij Universitair Gezondheidscentrum Heyendael, promoveert op 7 november aan de Radboud Universiteit op een proefschrift waarin ze nagaat in hoeverre het mogelijk is middels een geïntegreerd eerstelijnszorgprogramma functionele achteruitgang en andere negatieve gezondheidsuitkomsten bij deze ouderen af te remmen. 

lees verder op de website van Medisch Contact

23-10-2018: Onderzoek onder consumenten: diëtist hoort in de basisverzekering

Een meerderheid van 74 procent van de consumenten vindt dat de diëtist vergoed hoort te worden vanuit de basisverzekering. Twee derde van de consumenten vindt een  hogere premie voor mensen met een ongezond voedingspatroon niet nodig, ook niet als ze daardoor obesitas, diabetes type 2 of hart- en vaatziekten krijgen. Dat blijkt uit een vragenlijst van televisieprogramma Radar over (on)gezonde voeding, die werd ingevuld door ruim 30.000 mensen

bron: nieuwsvoordietisten.nl:

13-10-2018: Het aantal rokers in Nederland neemt af

In Nederland rookt iets minder dan een kwart van de bevolking van 18 jaar en ouder. Ongeveer driekwart van deze rokers rookt dagelijks (2017).
In 2017 rookte 23,1% van de bevoking van 18 jaar en ouder. In 2014 rookte nog 25,7% van de  volwassen bevolking.
Hoogopgeleiden roken minder vaak dan middelbaar en lager opgeleiden.
3,6% van de bevolking is een zware roker: zij roken 20 of meer sigaretten of shagjes per dag.

Lees hier verder>>

bron: Trimbos-instituut

 

 

 

Klik hier voor meer nieuwsberichten