Nieuws

14-03-2019: Huisartsen in achterstandswijken krijgen extra geld

Om de werkdruk te verlagen krijgen huisartsen in achterstandswijken extra geld voor hun patiënten. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Achterstandsfondsen van de vier grote steden geven de huisartsen een vrij te besteden opslag op het basistarief.

De opslag is onderdeel van de 'Krachtige Basiszorg'. Deze wijkaanpak, met ook een andere inzet van personeel, moet ertoe leiden dat er meer aandacht en tijd ontstaat voor patiënten met complexe problemen. De moet ook de samenwerking van de huisartsenzorg met de sociaal maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente verbeteren. Krachtige Basiszorg is ontwikkeld door gezondheidscentrum Overvecht en Buurtteamorganisatie Sociaal en wordt nu uitgebreid naar in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Meer tijd voor de patiënt in de eerste lijn leidt tot minder (poliklinische) ziekenhuiszorg, stelt Zilveren Kruis. De besparing op jaarbasis is 356 euro per patiënt en 700 euro per nieuwe ggz-patiënt. Regionaal kan potentieel 10 procent van de ziekenhuiszorg en ggz worden voorkomen. De geïntegreerde samenwerking tussen het medisch en sociale domein leidt tot een toename in de ervaren gezondheid van patiënten. Ook wordt er minder dure zorg ingezet, toont onderzoek aan.

De uitbreiding van Krachtige Basiszorg wordt ondersteund door koepelorganisaties LHV, InEen en NHG.

bron SKIPR

19-02-2019: #Stopdepillenchaos

Met dit motto zijn we op 18 februari gestart met een landelijke actie die duidelijk maakt dat veel mensen last hebben van de chaos rondom medicijnen. Via de website stopdepillenchaos.nl, social media en twitter (#stopdepillenchaos) roept de federatie mensen op de actie te ondersteunen.
Wij vragen partijen gezamenlijk de chaos op te lossen: van grondstoffenleverancier, via fabrikant en groothandel tot de apotheek. Maar we kijken ook naar VWS, naar de Inspectie Gezondheid en Jeugd en naar zorgverzekeraars
 

bron: Patientenfederatie

23-01-2019: Visie op huisartsenzorg 2030: Eerste lijn borgen door samen te zorgen

 

Ter voorbereiding op de Woudschoten-conferentie Huisartsen 2019, heeft er op initiatief van de NVvPO en V&VN in december een bijeenkomst plaatsgevonden waar zij samen met de NVDA, LV POH GGZ, LNM1L en de NVvPM een eerste stap hebben gezet in het ontwikkelen van een visie op de huisartsenzorg. Vanuit het huisartsenzorgteam-perspectief zijn de kernwaarden voor de huisartsenzorg met elkaar verdiepend uitgewerkt.  
Vanuit dit initiatief is de adviesrapportage: Eerste lijn borgen door samen te zorgen’ ontstaan en aangeboden aan de initiatiefnemers van Visie op de huisartsenzorg 2030. De 6 huisartsenverenigingen (LHV, InEen, NHG, het roer moet om, LOVAH, IOH, LHOV en VPH)  gaven aan ‘blij verrast’ met dit initiatief en met het rapport met overdenkingen en conclusies. De NVvPO, NVDA, V&VN en NVvPM hebben tijdens de conferentie op 21 januari de huisartsenzorgteams vertegenwoordigd.   

 

Aanleiding voor de totstandkoming van de Woudschoten-conferentie is het onvoldoende aansluiten van de rol als huisarts in 2022, bij de actuele ontwikkelingen, zoals verwoord door het NHG en de LHV in ‘Modernisering naar menselijke maat’. Middels het gezamenlijk optrekken van de betrokken huisartsenpartijen wordt de visie op de huisartsenzorg 2030 ontwikkeld. Na het aanbieden van het advies ‘eerste lijn borgen door samen te zorgen’  hebben de huisartsenverenigingen aangegeven gezamenlijk op te willen trekken in het vervolgtraject.

 

lees hier het adviesrapport>>

09-01-2019: Aantal ziekenhuisopnamen voor het eerst gedaald

Voor het eerst is het aantal ziekenhuisopnamen afgenomen van 3,9 miljoen naar 3,3 miljoen. Dat komt door een stijging van het aantal poliklinische opnamen.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Tussen 2013 en 2016 daalde het aantal dagopnamen in Nederland. In diezelfde periode nam het totale aantal ziekenhuisopnamen af van 3,9 miljoen naar 3,3 miljoen. Ook daalde het aantal personen dat werd opgenomen in het ziekenhuis, van 2,2 miljoen in 2013 tot 2 miljoen in 2016.

Staar als voorbeeld
De oorzaak voor de daling is een stijging van het aantal poliklinische opnamen. Steeds vaker zien patiënten geen ziekenhuisbed meer. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is de behandeling van staar. Voorheen bleven mensen na de behandeling een nachtje in het ziekenhuis. Daarna werd staar behandeld via een dagopname. Nu vindt de behandeling plaats in een poliklinische setting.

Verbeterde technieken
Dat de opnamen steeds korter worden, komt volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen door verbeterde technieken. Bovendien is het voor patiënten verstandiger korter in het ziekenhuis te verblijven in verband met mogelijke ziekenhuisinfecties.

Vergoeding
Het verschil tussen een dagopname en een poliklinische behandeling is een definitiekwestie. Bij een poliklinische afspraak bezoekt de patiënt de specialist op de betreffende polikliniek. Heeft de patiënt een afspraak voor een behandeling in dagopname, dan wordt de patiënt voor één dag opgenomen om een onderzoek of behandeling te ondergaan. Bij een dagopname gaat het om een geplande afspraak en verblijft de patiënt langere tijd in het ziekenhuis. Ook moet er een stoel of bed gereserveerd worden. Bij poliklinisch onderzoek is dat niet nodig. De vergoeding die ziekenhuizen krijgen, hangt af van het specialisme, diagnose en behandeling. Het kan zijn dat een serie poliklinische bezoeken in eenzelfde diagnose-behandelingscombinatie (dbc) terechtkomt als een dagopname.

Meer zorg naar zbc
Een andere verklaring voor de daling van het aantal ziekenhuisopnamen is een verschuiving van de zorg naar zelfstandige behandelcentra (zbc’s).

Verpleegduur
De gemiddelde verpleegduur bij klinische opnamen blijft, na een jarenlange daling, gemiddeld 5,2 dagen.

bron: zorgvisie

18-12-2018: 10e Nationale CAHAG Conferentie

Op 17 januari 2019 wordt de 10e nationale CAHAG-conferentie gehouden. Vandaag is het programma vastgesteld en bekend gemaakt op de website.

Klik hier voor meer nieuwsberichten