Herregistratie Kwaliteitsregister

Alle punten tellen mee!

Om na vijf jaar in het Kwaliteitsregister V&V geherregistreerd te kunnen worden, moet je 184 punten halen.

Met een geaccrediteerde scholing weet je dat je wat goeds in huis hebt. De accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V heeft namelijk de aanbieder van die scholing kritisch bekeken. Zo moet een geaccrediteerde aanbieder opleidingen, scholingen en congressen bieden die aantoonbaar deskundigheidsbevorderend zijn voor verpleegkundigen of verzorgenden. De docenten en sprekers moeten competent
zijn én betrokken bij de beroepspraktijk. De aanbieder moet een duidelijk bewijs van deelname uitgeven en al het aanbod altijd evalueren, om zo de kwaliteit steeds te verbeteren.
 
Iedere scholing heeft een puntenverdeling op basis van de CanMEDS-rollen .
 
Totaal in 5 jaar 184 punten
80 geaccrediteerd
104 overige deskundigheidsbevorderende actviteiten
 
Ben je binnen het register ingeschreven in een deskundigheidsgebied?
Dan heb je met de punten die je daarvoor behaalt meteen je 40 benodigde geaccrediteerde punten binnen. Activiteiten die meetellen voor een deskundigheidsgebied
zijn namelijk altijd geaccrediteerd.
 
Meer weten:
info@kwaliteitsregistervenv.nl
www.kwaliteitsregistervenv.nl
 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.