Aanmelden kwaliteitsregister

 

Werk je bij een zorginstelling die is geaccrediteerd als aanbieder van scholing? Dan kun je sinds december 2009 je klinische les geaccrediteerd aanbieden in de catalogus van het Kwaliteitsregister V&V.

De klinische les is voor veel verpleegkundigen en verzorgenden hét middel om zich snel en goed te laten bijpraten. Theorie en praktijk komen in de les bij elkaar en bovendien wordt de klinische les in de meeste zorginstellingen ingezet. Een mooi medium dus om je deskundigheid op peil te houden. Voor het volgen van die klinische les krijg je een punt in het Kwaliteitsregister V&V. 
Tot voor kort kreeg je voor het volgen van een klinische les alleen bewijsbare of vrije punten. Maar sinds eind 2009 kan een geaccrediteerde instelling haar klinische lessen ook als geaccrediteerd aanbieden in de catalogus van het Kwaliteitsregister V&V.

Makkelijk 
“Uit het veld kregen we signalen dat er veel animo is voor het geaccrediteerd aanbieden van klinische lessen”, vertelt Irene Lubberink, secretaris van de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. “Dus hebben we dat mogelijk gemaakt. Op www.kwaliteitsregistervenv. nl onder ‘Aanbieders deskundigheid’ staat alle informatie die je nodig hebt. We hebben ons best gedaan om het geaccrediteerd krijgen van de klinische les zo makkelijk mogelijk te maken. Verpleegkundigen of verzorgenden die een klinische les organiseren, hoeven maar één formulier in te vullen en dat in te leveren bij degene die bij hun instelling het aanbod invoert in de catalogus. Hetzelfde formulier doet tegelijkertijd dienst als bewijs van deelname en als evaluatie-instrument. Heel overzichtelijk dus.”

Meer informatie 
Meer weten over het accrediteren van jouw klinische les? Kijk op www.kwaliteitsregistervenv.nl of stuur een mail naar accreditatie@kwaliteitsregistervenv.nl. Let op: jouw zorginstelling moet wel zijn geaccrediteerd als aanbieder om geaccrediteerde klinische lessen te kunnen geven. Werk je bij een zorginstelling die is geaccrediteerd als aanbieder van scholing? Dan kun je sinds december 2009 je klinische les geaccrediteerd aanbieden in de catalogus van het Kwaliteitsregister V&V.  

Het Kwaliteitsregister heeft een accreditatiecommissie, die verantwoordelijk is voor drie zaken: 

  • het opstellen van criteria voor het accrediteren; 
  • het accrediteren van aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten; 
  • het accrediteren van het aanbod.

Ga voor meer informatie over accreditatie en het aanvraagformulier naar: 
http://www.kwaliteitsregistervenv.nl/ -> aanbieders deskundigheid

 

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.