Programma jaarcongres 2017

Het jaarcongres vindt plaats op donderdag 21 september 2017 te De Eenhoorn, Regardz Amersfoort. 

Dagprogramma Jaarcongres 21 september 2017

8.30 inschrijving met koffie/thee

9.00 opening door Gertrud van Vulpen, voorzitter V&VN Praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners

9.15 – 10.45 workshopronde 1

10.45 – 11.15 koffie/thee pauze

11.15 – 12.45 workshopronde 2

12.45 – 13.40 lunch

13.40 – 15.10 workshopronde 3

15.10 – 15.30 koffie/theepauze

15.30 – 16.15 Plenair programma met het belevingstheater van Jan van de Hammen

16.15 – 16.45 Algemene Leden Vergadering alleen voor leden van de afdeling  V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners


Beschrijving workshops

HA= geschikt voor POH/PVK in de huisartsenpraktijk en asielzoekerscentra
VP=geschikt voor  PVK  werkzaam in verpleeghuis
VGZ= geschikt voor PVK werkzaam binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

1.     In’s and out’s van de schildklier (HA, VP, VGZ)
Martijn Sijbom, huisarts en wetenschappelijk medewerker NHG

Na korte introductie over de achtergrond van de verschillende schildklieraandoeningen volgt een interactieve bespreking van enkele casussen. Deze zijn toegespitst op wat de pvk/poh kan doen en betekenen voor de patiënt. Na de workshop kan de praktijkondersteuner bepalen wanneer bepaling van de schildklierwaardes nodig kan zijn, laboratoriumuitslagen interpreteren, de meest voorkomende aandoeningen herkennen en daarover uitleg geven aan de patiënt.  Ook krijg je inzicht in de behandelingen van schildklieraandoeningen.

2.     Diabetes aan het einde van het leven (HA, VP, VGZ)
Simon Verhoeven, huisarts n.p. en coördinator Langerhans

Een workshop door casuïstiek gestuurd waarbij aan dacht wordt gegeven: hoe gaan we om met diabetes mellitus in de palliatieve en terminale fase.  De grondbeginselen: communiceer, tolereer, reduceer, saneer en simplificeer. Dit is van belang m.b.t. medicatie, insulineschema’s, laboratorium etc.

3.     Rillen zonder pillen? (HA, VP, VGZ)
Rob Meeuwsen, verpleegkundige n.p., Tactus Verslavingszorg Zwolle

Van de dokter gekregen, kan toch geen kwaad? Medicijnverslaving in al zijn facetten. Voorkeursmedicatie, afkickverschijnselen en aandacht voor de begeleiding bij stoppen.

4.     Toekomstbestendige praktijkondersteuning in de huisartspraktijk (HA)
Mariska de Bont, beleidsmedewerker V&VN en Gertrud van Leeuwen praktijkverpleegkundige en voorzitter V&VN PVK/POH

In deze workshop hoor je de laatste informatie over de transitie binnen de functie van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Vraagstukken in de huisartsenpraktijk worden steeds complexer. Steeds meer wordt gevraagd van praktijkondersteuners/ praktijkverpleegkundigen. Je krijgt kennis van de laatste ontwikkelingen en we gaan in discussie met elkaar. Na de workshop kan ook jij je goed positioneren binnen de huisartsenpraktijk!

5.     Pijnbehandeling: Het optimale medicijn tegen chronische pijn (HA,VP,VGZ)
Jan Joost Valeton, apotheker Het Bosje, Elst

In deze workshop leer je hoe je patiënten met pijn het beste kunt begeleiden. Je maakt kennis met de pijnladder met de mogelijkheden voor medicamenteuze behandeling. We bespreken de werking, maar vooral ook de voor- en nadelen van verschillende medicijnen die beschikbaar zijn. Daarbij gaan we in op bijwerkingen en op welke interacties en contra-indicaties je moet letten wanneer je pijnmedicatie inzet.

6.     Groepsvoorlichting
Suzanne Bader

In deze workshop leer je hoe je groepsvoorlichting kunt implementeren in de dagelijkse praktijk. Wat zijn positieve aspecten van de groepsbijeenkomsten en hoe geef je hier invulling aan. Voor welke patiënten is het geschikt en welke thema’s kun je bespreken. Alle vragen rondom groepsvoorlichting komen aan bod aan de hand van praktijkervaringen.

7.     Inzicht in incontinentie
Gea Willems

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de verschillende vormen van incontinentie. We bespreken de meest voorkomende oorzaken, risicofactoren en behandelingen. Tevens staan we stil bij de impact die incontinentie kan hebben bij het dagelijks functioneren

8.     Longauscultatie (HA,VP,VGZ)
Martien Vrolijk, praktijkverpleegkundige en Judith Vermeulen, kaderhuisarts astma & COPD, Medisch centrum de Hoge Hond Deventer

Een praktijkgerichte workshop, door interactief luisteren naar longgeluiden, beter de longgeluiden te herkennen en correct te kunnen beschrijven. Wat doe je er vervolgens mee? Aan welke ziektebeelden moet ik denken? Na korte introductie van de theorie, volgt voornamelijk oefenen en samen beschrijven en correleren aan het klinisch beeld. Leerdoel: vertrouwd raken met juiste interpretatie van de longgeluiden, gericht op directe toepassing in de praktijk. Zowel voor de ervaren beginner als de gevorderde cursist.

9.     Juridische zaken en wetgeving binnen de zorg  (HA, VP, VGZ)
Mr. Jolanda van Boven

Ook dit jaar komt Mr. Jolanda van Boven weer een workshop geven over allerlei belangrijke juridische zaken en wetgeving waar wij in onze dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het no-show beleid: hoe vaak moet je een no-shower uitnodigen voor je spreekuur? Jolanda is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg. Daarnaast ligt haar expertise op privacy zowel in ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein.

10.  Versla de verslaving! Hoe help ik de roker van zijn verslaving af? (HA,VP,VGZ)
Clara Mulder, praktijkverpleegkundige en betrokken bij Partnership Stop Roken en Alliantie Nederland Rookvrij

Tijdens deze workshop krijg je een korte toelichting te horen op de nieuwe richtlijn (2016) Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning. Praktische zaken zoals de verschillende vormen van stoppen met roken ondersteuning (e-sigaret en e-health) worden besproken. Ook is er aandacht voor de rol van de zorgverzekeraar bij medicatievergoeding. De nadruk ligt op het bespreken van casuïstiek.

11.  Obstipatie (HA,VP,VGZ)
Marion Heiting, praktijkverpleegkundige VGZ bij ‘s Heerenloo

In deze workshop vertelt een praktijkverpleegkundige je alles over obstipatie, de inhoud van een obstipatie spreekuur en de do’s en dont’s bij het verhelpen van obstipatie.

12.  De verschillende gezichten van dementie (HA, VP, VGZ)
Michelle Kromhout, specialist ouderengeneeskunde en adjunct hoofd Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Leiden

Waarom herkent de ene persoon met dementie wel zijn achterneef uit Canada en de ander weet niet wie zijn vrouw is? Waarom speelt de een perfect Beethoven en kan de ander zijn haar niet kammen? Deze verschillen komen niet (alleen) door de ernst van de dementie, maar ook door de soort dementie. En er bestaan meer dan 100 soorten dementie. In deze interactieve workshop leer je de meest voorkomende soorten dementie te herkennen en waarom dit belangrijk is voor cliënt, mantelzorg en de praktijkondersteuner en - verpleegkundige.

13.  Het mysterie atherosclerose ontrafeld? – Hoe kennis over atherosclerose ons helpt bij goed CVRM
Mark van der Wel, huisarts en onderzoeker te Radboudumc

Aan de hand van casuïstiek en vragen aan het publiek duiken we de diepte in qua begrip over de pathogenese en pathofysiologie van atherosclerose en hoe deze basale kennis zich vertaalt naar de klinische praktijk van de patiënten tegenover ons op het spreekuur.

Doelen: 

  1. Opfrissen en verdiepen kennis over atherosclerose
  2. Onderbouwen en stimuleren van kwalitatief hoogwaardige CVRM ter preventie van het ontstaan van, de progressie van en de gevolgen van atherosclerose

14.  Werken met de ziektelastmeter bij COPD (HA)
Regien Kievits, huisarts Vught en voorzitter CAHAG

In deze workshop nemen we je mee in de ontwikkeling en praktisch gebruik van de ziektelastmeter binnen de begeleiding van COPD patiënten. Een interactieve tool, die ziektelast werkbaar maakt. Achter de laptop gaan we in groepjes oefenen met de ziektelastmeter m.b.v. casuïstiek.

15.  Somatisch onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, SOLK (HA)
Erik te Biesebeke, praktijkverpleegkundige GGZ, Overvecht Gezond

Hoe ga je om met mensen waarbij medisch onderzoek geen ziekte of lichamelijke afwijking is gevonden en wel klachten hebben? Of er is wel een oorzaak gevonden, maar de klachten zijn heftiger of duren langer dan verwacht. Onverklaarde lichamelijke klachten zijn serieuze klachten die veel last kunnen geven. Soms kan iemands leven er volledig door veranderen.

16.  Persoonsgerichte zorg, hoe doe je dat? (HA)
Ilonka Brugemann, huisarts en coach

De zorg beweegt richting minder meten, meer praten. Hoe pak jij dat eigenlijk aan? Een workshop over persoonsgericht communiceren. Na afloop van de workshop hebben de deelnemers meer inzicht in het hoe, wat en waarom van persoonsgerichte communicatie. Zij hebben handvaten aangereikt gekregen waar ze direct in de praktijk mee aan de slag kunnen.

17.  Nierinsufficiëntie (HA,VP,VGZ)
Aard Verdaasdonk, huisarts Elst

Nierinsufficiëntie neemt een steeds grotere plaats in binnen de huisartsenzorg. Aan de hand van de LTA, de laatste ontwikkelingen wordt in deze workshop de pathofysiologie, diagnostiek, behandeling besproken bij nierinsufficiëntie/ albuminurie.

18.  Huidproblemen (VP,VGZ)
Jacqueline Fluitman, verpleegkundig specialist, ’s Heerenloo

Herken de verschillende huidproblemen zoals schimmels en eczeem en leer deze te behandelen.

19.  Depressie bij ouderen
Frederik Jan Bruijel

Hoe signaleer je een depressie bij ouderen. Welke meetinstrumenten kun je hiervoor gebruiken. Hoe kun je het beste met de patiënt en zijn/haar familie omgaan. Welke adviezen geef je. Hoe ziet de behandeling er uit. Wat is de werking en bijwerking van antidepressiva. Tijdens deze workshop worden deze vragen besproken aan de hand van casuïstiek uit de praktijk. 

20. Mond niet gepoetst? Diabetes instabiel!
Elise Grutterink, mondhygiëniste bij Omnios

In deze workshop leer je de samenhang tussen diabetes en mondzorg. Wat zijn de risico’s van een ongezonde mond voor een diabetes patiënt? Naast de theorie en signalering komt de behandeling aan de orde. Een goede mondgezondheid draagt immers positief bij aan de gezondheid en de kwaliteit van leven!

Klik hier om u zich direct in te schrijven voor het jaarcongres  

Voor inschrijfkosten en praktische informatie klik hier

Wij kijken er naar uit je de 3e donderdag van september te ontmoeten.

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.