Programma jaarcongres 2014

Dagprogramma:

8.30 inschrijving met koffie/thee

9.00 opening door Marjan Verschuur – Veltman, voorzitter V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners 

9.15 – 10.45 workshopronde 1, zie hieronder

10.45 – 11.15 koffie/thee pauze

11.15 – 12.45 workshopronde 2, zie hieronder

12.45 – 13.40 lunch

13.40 – 15.10 workshopronde 3, zie hieronder

15.10 – 15.30 koffie/theepauze

15.30 – 16.00 plenaire lezing over Humor in de zorg door Marcellino Bogers

16.00 – 16.25 ALV V&VN praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners 

16.30 afsluiting.

Workshopoverzicht:

1. AED en reanimatie voor beginners of gevorderden
Jan van den Berg, Stichting Care-reanimatie 

Mocht u nog niet eerder een reanimatiecursus hebben gevolgd, dan is deze workshop voor u geschikt. In deze workshop krijgt u uitleg over de theorie / praktijk van het reanimeren, stabiele zijligging en kunt u de werking van de AED uitproberen. Naast de theoretische kennis wordt er ook praktisch geoefend op poppen. Na afloop van deze workshop krijgt u een ‘certificaat reanimatie’ mee.

2. Een suikerdip? …………..of is het toch iets meer?
Jan Dirk Wolters, kaderhuisarts diabetes en  Caroline Lubach, verpleegkundig consulent diabetes

Interactieve workshop over belang van opsporing, herkenning en behandeling van depressie bij mensen met diabetes volgens de richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes.

3. Diabetische voet
Elise Bouwman 

Aan het eind van de workshop heeft de deelnemer kennis van het ontstaan van de diabetische voet en heeft handvaten meegekregen om deze te voorkomen of te signaleren en de juiste hulp in te schakelen

4. Hyperinflatie /dubbeldiagnose astma-COPD
Margriet Zaagman, longverpleegkundige

De klachten van astma en COPD zijn weinig specifiek. In de praktijk zijn er nogal wat patiënten die kenmerken van zowel astma als COPD hebben. Wanneer moet u het nu 'astma' noemen en wanneer 'COPD'? En wanneer krijgt iemand beide diagnoses? Vroeger was de spirometrie hierbij erg belangrijk, maar de betekenis hiervan is kleiner geworden. Ook ‘COPD’ patiënten zijn wel eens reversibel en 'astma' patiënten hebben soms ook chronische klachten. Hoe gaat u met deze diagnostische problemen om en waarop bepaalt u uiteindelijk uw diagnose en beleid?

Speciaal voor de huisartspraktijk

5. Get your COPD patiënt back on track!*

Hoe maak je je COPD spreekuur (naast spirometrie) zo effectief mogelijk. Vragen we genoeg door naar klachten? Welke vragen stellen we dan? Wat is het nut van haalbare/persoonlijke doelen stellen (hobby’s, werk, vakanties) voor COPD patiënten. Vaak denken patiënten dat ze zich moeten aanpassen aan hun ziekte en weten ze niet wat ze voor hun ziekte wel konden.

Speciaal voor de huisartspraktijk

6. Voorkomen van verslechtering; zelfmanagement, case-management of surveillance?*   
Jaap Trappenburg

Zorg voor chronisch zieken is niet alleen gericht op het optimaliseren van de huidige gezondheidstoestand, maar ook op het voorkomen van toekomstige tegenslagen en achteruitgang in kwaliteit van leven. In deze interactieve workshop leert u welke behandelstrategieën in staat zijn om adequaat te reageren op schommelingen in de gezondheidstoestand en verder achteruitgang af te remmen. Echter, welke strategie werkt nu bij welke patiënt en kunnen we met die kennis vervolgens zorg op maat leveren? Dit zijn cruciale vragen waar zowel wetenschappers, beleidsmakers als professionals zich momenteel intensief mee bezig houden. In deze sessie wordt u van harte uitgenodigd mee te denken.

7.De hartfalenpatiënt op de beste plek, maar bij wie en wanneer?
Jeanine Zimmerman, Verpleegkundig specialist  Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

Aan de hand van een casus met elkaar gedachten en ervaringen uitwisselen over de begeleiding en behandeling van de hartfalenpatiënt en de samenwerking tussen 1e en 2e lijn.
De workshop bestaat uit twee delen:
1. Taken destilleren uit de casus, bij deze bespreking komt naar voren hoe de behandeling en begeleiding van de hartfalenpatiënt eruit moet zien.
2. Door stickers te plakken onder de zorgverlener die  de deelnemers  het meest geschikt geacht vinden om deze taak uit te voeren wordt duidelijk wat bij de eerste lijn en bij de tweede lijn hoort.
Aan het eind van de sessie heeft de POH er een mening gevormd over wat zijn/haar taak in de begeleiding van de hartfalenpatiënt kan zijn en wat zij van de tweedelijnszorg kan verwachten.

Speciaal voor de huisartspraktijk

8. Auscultatie van het hart: een praktische workshop
Richard Braam, cardioloog en Martien Vrolijk, praktijkverpleegkundige

Dit is een interactieve workshop, cursisten krijgen een groot aantal hartgeruisen te horen. De nadruk ligt op de praktijk, maar er is ook aandacht voor de theorie achter de hartgeruisen. De meeste klinisch relevante hartgeruisen komen aan bod. Aan de hand van casuïstiek uit de eerste en tweede lijn worden er handvaten gegeven voor zowel de beginner als de gevorderde cursist.

  • De leerdoelen van deze workshop:Het leren van  uw diagnostische vaardigheden bij hartziekten door auscultatie met de stethoscoop;
  • Het herkennen van normale, afwijkende hartgeluiden;
  • Het kunnen interpreteren van hartgeluiden en deze om kunnen zetten in passende interventies.

9. Lipidenmetabolisme 
Janneke Wittekoek, cardioloog, directeur Heart Life Klinieken

De verschillende bloedlipiden hebben elk hun eigen effect op cardiovasculaire aandoeningen en diabetes. Voeding beïnvloedt het bloedlipidenprofiel en heeft daarmee een relevant effect op het risico op of verloop van zowel diabetes als cardiovasculaire aandoeningen. 
 
10. Niercounseling
Christine Oldenburg, internist Meander Medisch Centrum 

Tijdens deze workshop leert u nierschade te herkennen bij mensen met diabetes, en het moment te bepalen waarop met de behandeling dient te worden gestart evenals de praktische consequenties die diabetische nefropathie met zich meebrengt.

11. Bespreekbaar maken van seksualiteit / Zorg voor seksualiteit/ Seks in de praktijk
Cynthia Hallensleben, praktijkverpleegkundige en Yuri Ohlrichs, seksuoloog Rutgers WPF

Chronische ziektes en ouder worden gaan geregeld gepaard met seksuele problemen. Als praktijkverpleegkundige kunt u een belangrijke rol spelen in het wegnemen van zorgen en het verwijzen naar hulp. In het eerste deel van deze workshop nemen we u in vogelvlucht mee in wat veel voorkomende problemen zijn. In het tweede deel wordt u aan het werk gezet met gesprekstechnieken. Want hoe werkt dat eigenlijk, seksualiteit bespreken met patiënten?

12. Humor als interventie 
Door Marcellino Bogers, ziekenverzorgende, verpleegkundige, verpleegkundig docent, cabaretier, mede-eigenaar van Congressen MetZorg en  auteur van het boek “Humor als verpleegkundige interventie”.

Het toepassen van humor is een officiële verpleegkundige interventie (Bulechek en McCloskey 1996). Toch wordt in de verpleegkundige opleiding en op de werkvloer niet uitgebreid stilgestaan bij de werking, de effecten en de mogelijkheden van gebruik van humor. Als je daar meer van weet, kun je humor bewust inzetten en op een natuurlijke manier deel uit laten maken van je werk. In de interactieve workshop wordt aandacht besteed aan de theorie, foute humor, hospitalisatie en burn-out gevoelens, maar ook aan humor en dementie en humor in de palliatieve fase. Leerdoel:

Toehoorder weet na afloop:

  • Wat de definitie van humor is.
  • Wat Humor als verpleegkundige interventie is.
  • Lichamelijke, Psychische en Sociale aspecten zijn.
  • Wat Foute humor is.
  • Hoe Humor werkt.
13.Informatie van farmaceutische bedrijven; Wat doe je er mee?
Drs. P. Geels, niet praktiserend specialist ouderengeneeskunde en drs. M. Dankers, apotheker

Zeker voor nieuwe geneesmiddelen heeft de producent er belang bij dat zorgverleners zoals artsen en apothekers bekend zijn met deze nieuwe geneesmiddelen. In toenemende mate richten zij hun informatie ook op praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners van huisartsen. Dit is begrijpelijk aangezien praktijkverpleegkundigen en POH'ers een belangrijke rol vervullen bij (de controle op) de behandeling van patiënten. Daarnaast hebben sinds 1 februari 2014 long- en diabetesverpleegkundigen een wettelijk geregelde voorschrijfbevoegdheid.
Het is daarom voor deze zorgverleners van belang dat zij de informatie van de farmaceutische bedrijven op waarde kunnen schatten en kunnen plaatsen naast de informatie uit door de beroepsgroepen opgestelde richtlijnen en de informatie die te vinden is in andere informatiebronnen zoals het Farmacotherapeutisch Kompas.
In deze workshop leert u aan de hand van voorbeelden hoe u de informatie van de farmaceutische industrie moet beoordelen zodat u daar op passende wijze in uw dagelijkse praktijk mee om kunt gaan.

14.Hoezo wilsonbekwaam – bepaal jij dat?  Juridische en praktische aspecten in de praktijk
Robert Helle, Jurist en specialist ouderengeneeskunde

Wanneer is iemand wilsonbekwaam en wie bepaalt dat? Wat heeft iemand dan nog te vertellen? Heeft de vertegenwoordiger het nu voor het zeggen? Wat als de cliënt iets niet wil? Wat is de waarde van een wilsverklaring? Wat te doen als er geen vertegenwoordiger is, maar wel een zorgzame buurvrouw? Deze en nog meer vragen komen aan de orde in de workshop. Bij elk onderwerp wordt eerst aan u als deelnemers gevraagd te stemmen over een praktijkvraag, waarna aan de hand van de theorie het onderwerp verder met u besproken wordt.

15. Make it Real Sessie: Hoe ga ik om met alle veranderingen en de steeds groter wordende druk?
Sandra Luijken, oprichtster van Make it Real Concepts platform voor zelfmanagement, empowerment en participatie

Loop jij regelmatig tegen grote en kleine vraagstukken aan, thuis en op je werk? Heb je wel eens het gevoel dat je in een driedubbele spagaat zit? Wil jij de zaken graag weer beter gaan overzien? En doe je dat het liefst met een hands-on methode die je snel kan leren en direct kan toepassen? Schrijf je dan nu in voor de Make it Real Sessie. Even een momentje helemaal voor jou

16.  Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis
Els Dik, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

Wat komt er kijken bij juist voorschrijven, afleveren, gebruik en inname van medicatie. Inspectierapporten concluderen dat er nog verbeterpunten zijn.  Wat kan jouw rol als praktijkverpleegkundige hierin zijn. Een workshop met veel casuïstieken voor zowel praktijksetting verpleeghuis, VGZ als 1e lijn

17. Visus- & gehoorproblemen bij ouderen 
Marieke Pronk en Hilde Vreeken – onderzoekers VUmc Amsterdam

Gehoor- en gezichtsproblemen komen zeer vaak voor bij ouderen; hierdoor vermindert het welbevinden, de zelfstandigheid en mobiliteit. In deze workshop kun je kennis opdoen over het vóórkomen van gehoor- en gezichtsproblemen, de meest voorkomende oorzaken, de impact op de psychosociale gezondheid, de revalidatiemogelijkheden en wat de aandachtspunten zijn voor jouw werkpraktijk met oudere cliënten. Geschikt voor zowel praktijksetting verpleeghuis, VGZ, als 1e lijn.

18.Geronto-psychiatrie
Drs. M. Blokland – Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP)

Er zijn steeds meer ouderen die, vaak naast hun lichamelijke ziekten, ook psychiatrische stoornissen hebben. Geronto-psychiatrie houdt zich bezig met psychische stoornissen die na het 65ste levensjaar optreden. De meest voorkomende psychiatrische beelden bij deze groep zijn schizofrene en psychotische stoornissen, angststoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Tijdens deze workshop kun je kennis opdoen wat betreft de ouderenpsychiatrie met een praktische uitwerking voor jouw werkpraktijk. eschikt voor zowel setting verpleeghuis, als 1e lijn

19. Hoe kwetsbaar maakt ondervoeding ouderen? 
Sprekers volgen zo spoedig mogelijk

Interactieve workshop over effect van ondervoeding bij kwetsbare ouderen op ziekte en herstel. 
Kwetsbare ouderen worden vaak gekenmerkt door multimorbiditeit en polifarmacie. Hiervoor is vaak veel aandacht in de zorg voor ouderen. Maar zoiets alledaags als voeding is vaak onderbelicht. Terwijl ondervoeding bij deze groep patiënten nog te veel voorkomt en grote consequenties kan hebben voor het ziekteverloop en de kwaliteit van leven.

Het congres zit VOl. U kunt zich niet meer inschrijven voor het congres. 


*Workshop 3, 5, 6, 10 , 13 en 19 worden mede mogelijk gemaakt door respectievelijk Sanofi, Novartis, Astra Zeneca, Lilly, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en Nutricia.

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.