Jaarcongres 2012

 

Jaarcongres V&VN praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners in De Eenhoorn Regardz te Amersfoort op donderdag 20 september 2012

Dagprogramma:

8.30                        inschrijving met koffie/thee

9.00                        opening door Marjan Verschuur – Veltman, voorzitter V&VN praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners

  9.15 – 10.45  workshopronde 1, zie hieronder

10.45 – 11.15  koffie/thee pauze

11.15 – 12.45  workshopronde 2, zie hieronder

12.45 – 13.40  lunch

13.40 – 15.10  workshopronde  3, zie hieronder

15.10 – 15.30  koffie/theepauze

15.30 – 16.00  Spectaculair ludiek Thema Theater Jan vd Hammen over  dementie

16.00 – 16.25  ALV V&VN praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners

16.30                     afsluiting.

 

Workshopoverzicht:

1.       AED en Reanimatie, praktische workshop!
Stichting Care-reanimatie / Jan van den Berg, Amersfoort

Inhoud Workshop:
In deze workshop kunt u de werking van de AED uitproberen en uw reanimatiekennis opfrissen. Op poppen wordt praktisch geoefend. Na afloop van deze workshop krijgt u een ‘certificaat reanimatie’ mee.

2.   Ambulante Compressie Therapie, praktische workshop!
Didier Tangelder, BSN Medical en H. Brukx Medisch adviseur en verpleegkundige

Inhoud Workshop:
Is ACT een kwestie van zwachtelen? In deze praktische workshop komen de fijne kneepjes van ACT zwachtelen aan de orde, maar ook andere effectieve manieren van compressie-therapie. Verder hoort u alles over de wondbehandeling van het Ulcus Cruris. Kortom een duidelijke en praktijkgerichte workshop met inhoud, waar u in de praktijk direct mee aan de slag kunt.

3.       CVRM Standaard in de praktijk.
Andrew Oostindjer, kaderhuisarts  CVRM en Carla ten Hove, praktijkondersteuner

Inhoud Workshop:
Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in de westerse wereld. In Nederland komen coronaire hartziekten en beroerten het meest voor en zorgen samen voor 18% van het totale aantal verloren levensjaren. Van de volwassen Nederlandse bevolking van 20 tot 60 jaar heeft ongeveer één op de acht een verhoogd totaal cholesterolgehalte, één op de vijf een verhoogde bloeddruk en één op de drie rookt. Beïnvloeding van deze risicofactoren kan de cardiovasculaire sterfte en morbiditeit aanzienlijk doen verminderen.Cardiovasculair risicomanagement is een onderwerp dat zich goed leent voor het overdragen van taken naar een praktijkondersteuner. Naast informatie, krijgt u ook praktische handreikingen om aan de slag te gaan met de nieuwe CVRM standaard in de praktijk.

4.       Dementie, de wetensVaardigheden. De moderne inzichten en de gevolgen voor de omgang met mensen met dementie.
Jan van der Hammen met interactief thema theater.

Inhoud Workshop:
Door het vele hersenonderzoek is nieuw inzicht ontstaan over de dementie en het gedrag dat mensen met dementie laten zien. Als we weten wat er in de hersenen gebeurt, kunnen we de stap naar de vaardigheid om daar mee om te gaan of anderen daarin te ondersteunen, beter maken. In deze workshop leggen we de nadruk op de thuissituatie en hoe wij gedrag en ondersteuning positief kunnen beïnvloeden. Het is zowel een vervolg op de workshop van 2011, als een op zichzelf staande beleving.

5.      Dubbeldiagnose Astma/COPD
Kaderhuisarts astma/COPD en Jan Willem vd Bosch, Health Care Consultant

Inhoud workshop:
Tijdens het opzetten van het COPD spreekuur merk je bij het selecteren van de patiënten, dat je ook patiënten tegenkomt met een astmacomponent. Wat kan je hiermee als praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige? Waar richt je, je op tijdens de behandeling en begeleiding van deze patiënten? Ontvang praktische tools om morgen direct aan de gang te gaan.

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door Boehringer Ingelheim

6.       Enkel arm index, een praktische workshop!
Workshopleider wordt zsm bekend gemaakt

Inhoud Workshop:
Waarom bepaal je een enkel arm index? Hoe doe je dat? Wat betekenen de uitkomsten? Tijdens deze bijeenkomst zijn de materialen aanwezig om een enkel arm index te bepalen.

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door Sanofi-Aventis

7.   Epilepsie
Marjan Fisher, arts verstandelijk gehandicaptenzorg en Rachel Neijman, praktijkverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Inhoud Workshop:
Alle informatie en achtergronden van epilepsie.

8.   Hartfalen
Dr. Harriëtte Verwey, Senior staf cardioloog, LUMC Leiden en hartfalen verpleegkundige 

Inhoud workshop:
Hoe herken je onderliggend hartfalen, wat zijn de aandachtspunten en de relatie met DM, gewichtstoename, bloeddruk, diuretica, voeding en vochtintake.

9.       In’s en Out’s in de continentiezorg 
Gea Klein Gunnewiek, Gespecialiseerd Wijkverpleegkundige Continentie en Urologie, Verian Thuiszorg

Inhoud Workshop:
Algemene informatie over normale mictiepatronen, continentiestoornissen op fecaal en urine gebied, therapieën en behandel methoden.

10.   Inhalatie instructie
Spreker wordt zsm bekend gemaakt

Inhoud Workshop:
Inhalatie instructie, wat is de juiste manier en waarom is het zo belangrijk om dit te herhalen? Men kan op verschillende manieren inhalatie instructie geven, tijdens deze interactieve workshop geven wij tips en trics voor de verschillende devices. Door te werken met casuïstiek en praktisch oefenen met elkaar blijkt dat inhalatie instructie geven ook op een leuke manier gegeven kan worden.

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door Novartis

11.    Juridische verantwoordelijkheid binnen de samenwerking
mr. Jolanda van Boven, jurist en directeur VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau. 

Inhoud Workshop:
De laatste jaren is er veel veranderd binnen de functie van praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners. De functie wordt steeds breder. Wat heeft dit tot gevolgen voor de bevoegdheden, welke taken mag/ kan je wel of niet overnemen van de arts, welke taken kan je zelfstandig uitvoeren, mag je diagnoses stellen? Deze en andere vragen komen tijdens de workshop aan de orde. Het wordt een interactieve workshop waar verschillende casuïstieken besproken worden. 

12.   Longauscultatie, praktische workshop!
Dr Rene Hage, longarts Apeldoorn en Martien Vrolijk, praktijkverpleegkundige

Inhoud Workshop:
Longgeluiden worden ingeleid met in het kort de noodzakelijke theoretische achtergrond, die vereist is voor juiste beschrijving van de longgeluiden en correcte interpretatie. Nadien interactief oefenen van casuïstiek met de aangeleerde vaardigheden, om zo beter toegerust te zijn voor de dagelijkse klinische praktijk.

13.       Nierinsufficiëntie en de rol van de praktijkverpleegkundige & praktijkondersteuner
Dhr. A.L. Verdaasdonk, huisarts en Leonie Gilissen-Keizer, praktijkverpleegkundige

Inhoud Workshop:
In 2010 is de LTA chronische nierschade gepubliceerd met duidelijke richtlijnen voor de behandeling van nierinsufficiëntie en albuminurie. Sindsdien neemt de behandeling van nierinsufficiëntie een steeds grotere plaats in binnen de huisartsenpraktijk. Tijdens deze workshop wordt de pathofysiologie, diagnostiek, behandeling, farmacologische zorg belicht bij nierziekten.  

14.   Polyfarmacie; wat betekent dat in de praktijk
Kees Steenbeek, apotheker en Leonie Bosch, praktijkverpleegkundige

Inhoud Workshop:
Interactieve workshop waarbij aandacht wordt besteed aan de farmaceutische achtergrond van polyfarmacie (APO) en de wijze waarop medicatiereviews georganiseerd zouden kunnen worden binnen de huisartsenpraktijk (PVKO) en de rol hierbinnen van de PVK/POH. Er zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop je dit kunt organiseren en uitvoeren. Tevens zal er aandacht zijn voor het belang van een goede voorbereiding, onderlinge afspraken en een nauwkeurige uitwerking van de gemaakte afspraken tijdens het overleg. De deelnemers krijgen de mogelijkheid een plan te maken om systematische een medicatieoverleg voor te bereiden. Daarna wordt er in de groep een medicatie review gedaan bij een aantal fictieve patienten. Op deze manier krijgen de deelnemers vaardigheid in het organiseren van een polyfarmaceutisch overleg. Ook krijgt de deelnemer zicht in de afwegingingen die gemaakt worden tijdens het bespreken van een patient.

15.       Spirometrie
Jan-Willem vd Bosch en Tim Sales, Health Care Consultant, docent en coach.

Inhoud Workshop:
Tijdens deze workshop worden meegebrachte longfuncties besproken en uitgelegd.

16.   Therapietrouw
namen worden z.s.m. bekend gemaakt.

Inhoud Workshop:

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door Glaxo Smith Kline

17.       Twee nieuwe zorgstandaarden: Astma bij kinderen en Astma bij volwassenen
Prof.dr. Patrick Bindels, huisarts, hoogleraar Huisartsgeneeskunde Erasmus Medisch Centrum (voorzitter zorgstandaard Astma bij kinderen) of  Dr. Jean Muris hoofd van de Huisartsopleiding van de Universiteit Maastricht (voorzitter zorgstandaard Astma bij volwassenen) en longverpleegkundige.

Inhoud workshop:
In september 2012 komen twee nieuwe zorgstandaarden beschikbaar; astma bij kinderen en astma bij volwassenen. In deze workshop maakt u kennis met deze nieuwe zorgstandaarden en de betekenis voor de praktijkverpleegkundige & praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk.

18.       Veilig Incident Melden (VIM) om de kwaliteit en de patiëntveiligheid in de praktijk te verbeteren.
Dorien Zwart, huisarts en onderzoeker

Inhoud Workshop:
Literatuur wijst uit dat vermijdbaar handelen in de gezondheidszorg veel schade veroorzaakt. Achteraf blijkt dat maatregelen de schade hadden kunnen voorkomen. ‘Veilig Incident melden’ (VIM) betekent dat u met een veilig gevoel kunt melden wat er misgaat, zonder dat dit leidt tot individuele maatregelen. Daarvoor is een veilig klimaat in de samenwerking met collega’s een voorwaarde. Melding van incidenten is nuttig, omdat een vroegtijdige onderkenning van vermijdbare fouten grotere incidenten of zelfs calamiteiten kan voorkomen. Dit komt de patiëntveiligheid en daarmee het werkplezier ten goede.

19.   Wondverzorging
Rian Wijman-Jespers, verpleegkundig specialist i.o.

Inhoud Workshop:
Doel: Aan de hand van een compacte handzame richtlijn een wond kunnen beoordelen en behandelen. Theorie en uitleg betreffende wondbedpreperatie en TIME-management. De praktijk van de rode/gele/zwarte wond. Het gebruik van diverse materialen met toelichting. Verder interactief casuïstiek bespreken van o.a. traumatische/chirurgische wonden, brandwonden, oncologische wonden en decubitus wonden. En tenslotte leerpunten/vragen en evaluatie. Ter afsluiting mogelijk nog in het kort over mijn afstudeerproject: De implementatie en borging van de EB richtlijn wondzorg in de huisartsenpraktijk .

20.   “Zelfmanagement; gewoon doen?!”  
Jeanny Engels, Vilans Senior medewerker Programma Kwaliteit en Innovatie Chronisch Zieken

Inhoud workshop:
Zelfmanagement gaat over…. Hoe ervaart de patiënt de ziekte? Welk doel heeft de patiënt? Welk plan heeft de patiënt? welke steun kan de patiënt krijgen en van wie? Wat zou zelfmanagement u als zorgverlener op kunnen leveren. 

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door Astra Zeneca

De kosten voor het congres bedragen € 120,- voor niet leden, € 95,- voor leden van de V&VN, € 75,- voor studenten. 

U kunt zich niet meer inschrijven voor het jaarcongres. 

 

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door;

Sanofi-Aventis

Glaxo Smith Kline

Nycomed

Boehringer Ingelheim/Pfizer

Spruyt- Hillen

Novartis

Astra Zeneca

 

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.