Programma jaarcongres 2010

 

Congres V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners: inspirerend en leerzaam

Maandag 11 oktober vond het jaarlijkse congres plaats van de beroepsvereniging. Het is de programmacommissie gelukt een aantrekkelijk programma neer te zetten. Een breed scala van onderwerpen die de functie-inhoud van de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige bepalen, kwam aan bod. Maar ook zorgoverstijgende zaken zoals het onderhouden van contact, socratisch motiveren en juridische aspecten van het werk kregen de aandacht.

Kwaliteitsregister V&V
De plenaire lezing van Alex Lindenburg over passie, pret en professionaliteit van ons beroep inspireerde menigeen om ook de lunchsessie van Anna Zwanenburg over Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden: deskundigheid in beeld! te volgen. Deze sessie werd bezocht door ongeveer 50 personen. Er werd kort ingegaan op een aantal zaken die van belang zijn rondom het Kwaliteitsregister V&V. Bijvoorbeeld dat het BIG-register en het Kwaliteitsregister twee heel verschillende registers zijn. Het BIG-register is wettelijke verplicht om je verpleegkundige titel te mogen voeren. Deze wet kent een kwantitatieve herregistratie-eis, namelijk dat je in vijf jaar een minimum van 1840 uur moet hebben gewerkt in het verpleegkundig beroepsprofiel. Het Kwaliteitsregister V&V is niet wettelijk verplicht, dit register is op verzoek van het ministerie door de beroepsgroep ingericht om vooral de bekwaamheid te borgen en transparant te maken, net zoals andere professionals (artsen, fysiotherapeuten, verloskundigen etc.) dat doen. In vijf jaar tijd moeten 184 punten worden gehaald. Dit wordt bijhouden in het digitale portfolio van het Kwaliteitsregister V&V. Het uitgangspunt is 1 uur = 1 punt. De punten zijn onderverdeeld in geaccrediteerde, bewijsbare en vrije punten. De geaccrediteerde scholingen zijn op te zoeken in de catalogus van het register. De kans is niet groot dat het Kwaliteitsregister V&V een koppeling krijgt met het BIG-register. Dit gaat niet zomaar, de wetgever gaat er namelijk van uit dat het een eigen verantwoordelijkheid is van de professional zelf, ook werkgevers zullen hier kritisch over zijn. Door als beroepsgroep eisen aan kwaliteit en scholing te stellen ben je als beroepsgroep krachtiger en worden verpleegkundigen & verzorgenden door anderen als professionals gezien en erkend. In de zaal heerste een prettige, constructieve en professionele sfeer, er werden vooral inhoudelijke en praktische vragen gesteld. De mening dat het Kwaliteitsregister V&V een goede stap is in de richting van professionalisering werd door nagenoeg iedereen gedeeld.

Zelfmanagement bij COPD
Praktijkverpleegkundige Petra Visser woonde de workshop van Philippe Salomé bij, een huisarts, bestuurslid van de CAHAG, en covoorzitter werkgroep zorgstandaard LAN. Zijn workshop ging over de betekenis van de nieuwe zorgstandaard COPD voor de praktijk. Een betoog voor het streven naar zelfmanagement, en het belang van optimalisatie van het integrale en dynamische zorgmodel, waarbij de patiënt de belangrijkste figuur is in de keten! De drijvende kracht achter deze veranderende zorg is aan de ene kant de zorgvraag, die enorm toeneemt én verandert (veranderde zorgvisie, toenemende verwachtingen) en aan de andere kant factoren van aanbod door de zorgverlener (veranderingen in marktwerking, veranderde zorgprocessen, verschillende HIS, enzovoort). Dr. Salomé liet zien dat COPD een complexe en heterogene ziekte is en meer dan alleen FEV1! Van belang is ook rekening te houden met comorbiditeit, heterogeniteit, effecten van het lichaam en de ziektelast. Samengevat betreft het een fysiologische stoornis, plus de adaptatie aan de stoornis: de klachten, beperkingen en kwaliteit van leven.

Socratisch motiveren
Leonie Bosch, praktijkverpleegkundige, liet zich door de workshop Socratisch motiveren, inspireren. Leonie schrijft: “Elke hulpverlener kent ze wel; die ene patiënt waar geen land mee te bezeilen is en er een leefstijl op nahoudt waarvan een leek al kan zeggen dat het overlevingsperspectief niet erg hoog zal liggen. Maar wat moet je daarmee? Boeiend onderwerp en een uitdaging om toch weer ingang bij deze patiënten te vinden. Om deze reden was ik dan ook erg geïnteresseerd in de workshop socratisch motiveren. Met honger naar tools om bovenstaande situaties het hoofd te kunnen bieden schoof ik aan bij deze workshop. Al bij de inleiding bleek dat deze manier van motiveren een totaal andere benadering had dan waar ik mee bekend was. Op een zeer humoristische manier liet Martin Appelo ons zien dat in sommige situaties er gewoon geen eer te behalen is en we met al onze goede bedoelingen werkelijk trekken aan een dood paard. Resultaat….. een uitgeputte hulpverlener en een opgefokte patiënt. Een andere benadering is dan duidelijk gewenst en socratisch motiveren biedt hierbij goede handvaten. Het uiteindelijke doel: meer plezier voor de hulpverlener en wellicht als bijwerking gewenst gedrag van de patiënt. Doorspekt met cynische grappen onderwees Appelo ons de theorie waardoor het komt dat sommige patiënten niet openstaan voor verandering van hun gedrag. En tot welk punt zij hun ongemakken en risico’s accepteren voordat actie wordt ondernomen om iets aan hun situatie te veranderen. Tot die tijd: relax en leun achterover. Zeer verhelderend en nog belangrijker, wat een opluchting! Door de patiënt niet zo op de huid te zitten en inzicht te hebben hoe het komt dat niets hem kan aanzetten tot ander gedrag is het veel gemakkelijker dit los te laten en in te zetten op een goede relatie met deze patiënt. Om zo wellicht weer overeind te schieten als het moment daar is en de patiënt dan pas weer te ondersteunen met alle goede adviezen en interventies. Zowel de inhoud als de wijze waarop hij gegeven werd maakte deze workshop zeer leerzaam en de theorie zeer bruikbaar in de praktijk. Een aanrader dus om je als hulpverlener eens te verdiepen indeze wijze van motiveren.”

Ledenvergadering
Ten slotte werd ook de algemene ledenvergadering rond het middaguur, ondanks de goed verzorgde lunch en concurrentie van de lunchsessies, goed bezocht door actieve leden. De penningmeester kreeg goedkeuring voor het gevoerde financiële beleid en de aanwezigen stemden in met de voorgestelde speerpunten van het bestuur voor 2011.

Al met al een leerzaam congres. 
 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.