Principeakkoord CAO huisartsenzorg 1 maart 2015 t/m 1 maart 2017

2 september 2015

Na een langdurig onderhandelingstraject – dat door de werknemerspartijen in het voorjaar van 2015 voor een aantal maanden was opgeschort – hebben partijen uiteindelijk een goed resultaat neergezet. We zijn een cao overeengekomen voor de duur van twee jaar; van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017. Een aantal verbeteringen gaan voor jou dus met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2015. Gedurende de looptijd van de cao gaan de lonen gemiddeld met 3,75% omhoog. 

Meer punten kun je nalezen in de nieuwsbrief van de FNV die is verstuurd naar onze leden die vallen onder de cao Huisartsenzorg. Ook in het principeakkoord kun je dit nalezen. 

Leden akkoord met cao-Huisartsenzorg

Tot maandag 31 augustus konden leden van FNV stemmen over het bereikte principeakkoord over de cao-Huisartsenzorg. Dit akkoord was gesloten tussen FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de beroepsverenigingen NVDA en NVvPO enerzijds en de werkgeversverenigingen in de huisartsenzorg, de LHV en InEen anderzijds. Een overweldigende meerderheid van meer dan 95% van de leden stemde in met het akkoord. Op 5 oktober stemmen de werkgevers. Als zij ook instemmen, ligt er met terugwerkende kracht een cao tot 1 maart 2017.

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.