Onderhandelingen CAO huisartsenzorg 2015

De onderhandeling betreft een nieuwe cao huisartsenzorg 2015 zijn in april opgeschort. De vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft dit samen met de andere werknemersorganisaties CNV Zorg & Welzijn, NVDA en de NVvPO besloten .De werkgevers, vertegenwoordigd door werkgeversorganisaties LHV en InEen, hebben een bod op tafel gelegd waar de werknemerspartijen alleen maar ‘nee’  kunnen zeggen.

FNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden hebben de werkgevers laten weten alleen verder te willen onderhandelen als er een nieuw en beter bod wordt gedaan.

Voornamelijk verslechteringen

Het laatste bod van de werkgevers hield feitelijk geen verbetering in voor de werknemers in de sector huisartsenzorg.

  • Een kleine loonsverhogingen van, ca 0,5% in 2015 en 0,5% in 2016
  • Afschaffing van de bovenwettelijke vakantie-uren voor werknemers van 50 jaar en ouder.
  • Scholingsuren sterk verminderen voor deeltijdwerkers
  • De teruggave van de vakbondscontributie verlagen
  • Niet meewerken aan de reparatie van de opbouw en duur van de WW

Zolang de werkgevers niet met betere voorstellen komen is het voorlopig overleg opgeschort

Vanwege de opschorting van het cao-overleg staan er dus geen nieuwe overlegrondes op de agenda. FNV en de andere werknemersorganisaties hebben de werkgevers laten weten dat wij pas weer aan tafel komen wanneer zij ons een uitnodiging sturen met aangepaste, betere voorstellen.

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.