E-learning: Voeding en leefstijladviezen bij hart- en vaatziekten

E-learning: Voeding en leefstijladviezen bij hart- en vaatziekten

 

Deze e-learning is gebaseerd op de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding (RGV) die de basis vormen voor de voedingsadvisering in Nederland. Deze RGV gepubliceerd in november 2015 zijn het resultaat van een grondige inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek. Op basis van deze RGV ontwikkelt het Voedingscentrum een nieuwe Schijf van Vijf die in het voorjaar van 2016 wordt gepresenteerd. Als POH-er is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste voedingsinzichten. Als afdeling hebben we meegewerkt aan het ontwikkelen van deze e-learning. Klik hier voor het volgen van de e-learning
 

 

E-learning: Wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn > van onderzoeksvoorsteld naar uitvoer
 

Klik hier voor meer informatie
  

Volg de Gratis e-learning kwetsbare ouderen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en V&VN werkten de afgelopen twee jaar aan de invoering van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Doel van dit project was om de zorg voor ouderen met complexe problemen te verbeteren. Dat gebeurt door een samenhangend zorgaanbod dat goed is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Samenwerking tussen huisartsen, de wijkverpleging en andere zorgverleners staat hierin centraal. Vanuit het project is een e-learning ontwikkeld.

 

Deze is bedoeld voor (wijk)verpleegkundigen en praktijkverpleegkundigen die de samenwerking in de eerstelijn willen verbeteren. Deze kun je vanaf nu volgen. Eerder werd al de LESA kwetsbare ouderen ontwikkeld.

De e-learning

De e-learning biedt je handvatten ten aanzien van de samenwerking in de eerstelijn en welke zaken (risico’s) extra aandacht nodig hebben in de zorg voor kwetsbare ouderen. Zo wordt in de e-learning ingegaan op de ontwikkelingen in de zorg voor thuiswonende ouderen, de wijze waarop je kwetsbaarheid bij ouderen kunt signaleren, het vaststellen van complexe problematiek, positieve gezondheid en hoe je effectief met andere verpleegkundigen kunt samenwerken in de zorg voor ouderen met complexe problematiek. Voor het maken van deze e-learning krijg je 2 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V.

Waar kun je de e-learning vinden?

De e-learning kwetsbare ouderen staat op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) onder de naam Samenwerking rond Kwetsbare Ouderen (V&VN). Praktijkverpleegkundigen hebben meestal al een account op de site van het NHG. Zij kunnen op de gebruikelijke wijze inloggen via HAweb. (Wijk)verpleegkundigen moeten eerst een gastaccount aanmaken, voordat ze de e-learning kunnen volgen.

Toegang tot de e-learning voor praktijkverpleegkundigen

De e-learning Kwetsbare ouderen (V&VN) staat in de NHG Leeromgeving en is te vinden in het persoonlijke dashboard onder het tabblad Openstaande nascholing. Op de startpagina van HAweb klik je in het blok "Handige links" (aan de rechterkant) op de link NHG e-producten. Daarna moet je nog 1x op de knop “Inloggen” klikken om toegang te krijgen.

Toegang tot de e-learning voor (wijk)verpleegkundigen.

Als wijkverpleegkundige moet je eerst een gastaccount aanmaken op de website van het NHG.
a) Je meldt je aan als gast door het invullen van het aanmeldformulier wijkverpleegkundige. Klik hiervoor op de link:https://www.nhg.org/aanmeldformulier-wijkverpleegkundige.
b) Zorg dat je je V&VN lidnummer bij de hand hebt. Dit moet je invullen op het aanmeldformulier, zodat het NHG je accreditatiepunten kan bijschrijven.
c) Na aanmelding krijg je binnen vijf dagen een activatiecode toegestuurd. Met deze activatiecode kun je een wachtwoord aanmaken.
d) Nu kun je als gast van het NHG inloggen en de e-learning gaan volgen.  

 

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.