Tijdschrift TPO/ De Praktijk

TPO/ De Praktijk

Zesmaal per jaar geeft de V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners in samenwerking met NHG en BSL voor haar leden het vakblad “TPO/De Praktijk” uit. Een tijdschrift waarmee de lezer / leden  op de hoogte gebracht worden over ontwikkelingen binnen het vakgebied van de PVK/POH  verdieping geeft over relevante en actuele onderwerpen, symposia en congressen onder de aandacht brengt en aansluit bij datgeen wat leeft in de dagelijkse praktijk. Tevens is er veel aandacht voor de wijze waarop collega’s uit het werkveld inhoud en vorm geven aan de profilering van hun functie binnen hun specifieke aandachtsgebied.  

Visie van de redactie van “TPO/De Praktijk “ is om naast inhoudelijke verdieping en het vergroten van kennis omtrent vakinhoudelijke onderwerpen ook dichtbij de praktijk te blijven staan. Er wordt gestreeft om laagdrempelig in contact te blijven met de lezers/leden om zo goed aan te kunnen sluiten bij de behoefte over de inhoud van “TPO/ De Praktijk” en aandacht te besteden aan prikkelende en actuele onderwerpen. De redactie stelt contact met haar lezers /leden daarom erg op prijs.

Voor vragen, opmerkingen of casusitiek voor De Praktijk kun je contact opnemen met de redactie via secretariaat.pvkpoh@venvn.nl

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.