Lid worden

Lid worden?

We verwelkomen je graag als nieuw lid, aanmelden kan hier

Een beroepsvereniging kan veel kracht uitstralen en invloed uitoefenen, zeker wanneer dit wordt gedaan uit naam van zoveel mogelijk praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Het is daarom van belang dat jij ook lid wordt! 
Het lidmaatschap van de afdeling staat open voor alle (praktijk)verpleegkundigen, praktijkondersteuners en studenten. Overige geïnteresseerden (mensen van de ROS-en, thuiszorgorganisaties, opleidingen, huisartsen, etc.) kunnen buitengewoon lid worden. Buitengewone leden hebben geen stemrecht, maar ontvangen alle informatie en worden uitgenodigd mee te praten.

Contributie: 
De contributie voor het lidmaatschap van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners bedraagt voor 2019  € 109,50 
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • Basislidmaatschap V&VN: € 69,00 (de mogelijkheid om je in te schrijven in het Kwaliteitsregister V&V is hierbij inbegrepen).
 • Lidmaatschap V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners: € 40,50

Overige lidmaatschappen:

 • Limaatschap Studenten: € 28,00
 • Lidmaatschap Gepensioneerden: € 28,00

Meer informatie
In veel gevallen kun je via je werkgever een gedeelte van je contributie terugkrijgen, check hiervoor je CAO.  

Goede redenen om lid te worden van de beroepsvereniging V&VN (basislidmaatschap) en de afdeling Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners (afdelings-lidmaatschap). 

Wat biedt de V&VN:

 • Zes keer per jaar ontvang je het magazine van de V&VN
 • Korting op symposia en congressen
 • Gratis deelname aan het kwaliteitsregister met daaraan gekoppeld accreditatiesysteem
 • Korting op financiële dienstverlening (o.a. autoverzekering en reisverzekering)
 • V&VN heeft een stem naar de ministers, de staatssecretaris en leden van de Tweede Kamer, om zo invloed uit te oefenen op het beleid van de regering.
 • Contacten met zorgverzekeraars om aandacht te vragen voor goede zorg.

Wat biedt de V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners:

 • Profileren van ons beroep en vergroten van de deskundigheid
 • Zes keer per jaar ontvang je ons tijdschrift \'TPO/De Praktijk\'
 • Korting op ons jaarcongres 
 • Korting op de Xpert cursus 
 • Actuele website
 • Maandelijkse digitale nieuwsbrief 
 • Contacten met Hogescholen en initiële opleiding gericht op kwaliteit en competentie
 • De afdeling heeft een beroepscompetentieprofiel ontwikkeld voor de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige
 • De afdelings is betrokken bij de transitiefase PVH/POH 

We verwelkomen je graag als nieuw lid, aanmelden kan hier

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.