Bestuur V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: 
Gertrud van Vulpen
Sinds 2007 werk ik als praktijkverpleegkundige  in Lelystad. Ik werk voor een huisartsenpraktijk in een HOED. Als aandachtsgebieden heb ik diabetes, COPD/astma en CVRM. Daarnaast werk ik  voor een Eerstelijns Gezondheidsstichting. Hier ben ik uit de functie van praktijkverpleegkundige naar de functie als Kwaliteitsmedewerker gegroeid. Bij het Medisch Coördinatie Centrum Flevoland werk ik als projectmedewerker met hoofdaandachtsgebied COPD

Penningmeester:
Anjo Wijckmans (tevens setting verpleeghuiszorg)
Sinds 2009 werkzaam als praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis ( praktijk van specialisten ouderengeneeskunde) met als aandachtsgebieden: wond en decubituszorg, copd en diabetes bij kwetsbare ouderen.

Secretaris: 
Leonie Keizer
Sinds 2007 werkzaam als praktijkverpleegkundige in huisartsenpraktijk Elst (Utr). Verantwoordelijk voor het beheren van de website, PR en betrokken bij het organiseren van het jaarcongres en de Xpert cursussen.  

Algemene Leden:
Inge Piels (setting vestandelijk gehandicaptenzorg)
Sinds 2011 werk ik als praktijkverpleegkundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij een instelling in Amsterdam. Mijn werkzaamheden bevatten taken op het gebied van de huisartsenzorg (o.a. DM, COPD, CVRM, wondzorg) en op gebied van AVG zorg (o.a. syndroomgebonden screening, screening bij anti-psychotica gebruik, begeleiden bij doktersangst).

Marco Coolsen (aspirant lid)
Ik werk sinds eind 2008 bij Nucleuszorg. Een organisatie in Zeeuws-Vlaanderen van en voor huisartsen die zowel een dochter BV heeft voor de ANW-uren, als voor de chronische zorg. Ik werk bij de zorggroep als coördinator. In die rol ben ik ook formeel leidinggevende van de praktijkondersteuners die bij ons in dienst zijn. Als oud verpleegkundige maak ik me hard voor een duidelijke rol van de POH/PVK binnen de huisartsenpraktijk.   

Linette Koster (aspirant lid)
Sinds begin 2016  een switch gemaakt vanuit de ouderenzorg in de 2e lijn naar de huisartsenpraktijk. Ik werk als praktijkverpleegkundige en doe met name de Diabetes- en de CVRM-zorg. Daarnaast ben ik als projectmedewerker voor de de overkoepelende organisatie HOOG  bezig om de samenwerking m.b.t. ouderenzorg in de eerstelijn te bevorderen. Mijn aandachtsgebied is Ouderenzorg in de eerstelijn.Achterste rij (van links naar rechts) Inge Piels, Marco Coolsen, Leonie Keizer
Voorste rij (van links naar rechts) Gertrud van Vulpen, Anjo Wijckmans 

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.