Bestuur V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: 
Gertrud van Vulpen
Sinds 2007 werk ik als praktijkverpleegkundige  in Lelystad. Ik werk voor een huisartsenpraktijk in een HOED. Als aandachtsgebieden heb ik diabetes, COPD/astma en CVRM. Daarnaast werk ik  voor een Eerstelijns Gezondheidsstichting. Hier ben ik uit de functie van praktijkverpleegkundige naar de functie als Kwaliteitsmedewerker gegroeid. Bij het Medisch Coördinatie Centrum Flevoland werk ik als projectmedewerker met hoofdaandachtsgebied COPD

Penningmeester:
Anjo Wijckmans (tevens setting verpleeghuiszorg)
Sinds 2009 werkzaam als praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis ( praktijk van specialisten ouderengeneeskunde) met als aandachtsgebieden: wond en decubituszorg, copd en diabetes bij kwetsbare ouderen.

Algemene Leden:

Inge Piels (setting vestandelijk gehandicaptenzorg)
Sinds 2011 werk ik als praktijkverpleegkundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij een instelling in Amsterdam. Mijn werkzaamheden bevatten taken op het gebied van de huisartsenzorg (o.a. DM, COPD, CVRM, wondzorg) en op gebied van AVG zorg (o.a. syndroomgebonden screening, screening bij anti-psychotica gebruik, begeleiden bij doktersangst).

Linette Koster
Sinds begin 2016  een switch gemaakt vanuit de ouderenzorg in de 2e lijn naar de huisartsenpraktijk. Ik werk als praktijkverpleegkundige en doe met name de Diabetes- en de CVRM-zorg. Daarnaast ben ik als projectmedewerker voor de de overkoepelende organisatie HOOG  bezig om de samenwerking m.b.t. ouderenzorg in de eerstelijn te bevorderen. Mijn aandachtsgebied is Ouderenzorg in de eerstelijn.

Jacqueline Dumoleijn (aspirant lid)
Ik maakte in 2012 de overstap vanuit diverse afdelingen binnen het ziekenhuis om als praktijkverpleegkundige ouderenzorg in de huisartsenpraktijk te gaan werken. Ik screen preventief alle 75 plus patiënten op kwetsbaarheid en volg (samen met de huisarts) de thuissituatie en houd de regie. Samen met de huisarts doen ik wekelijks de visite in het verzorgingshuis en op de afdeling verstandelijk gehandicapten.

Ondersteuning:

Berry van Bruchem
Ondersteunt het bestuur op het gebied van administratie, organisatie en communicatie.

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.