Vragen en antwoorden over de toekomst van de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk.

  •  Waarom is een nieuw competentieprofiel incl. eindtermen geschreven voor de praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige somatiek?

Het NHG en de LHV hebben een Standpunt (ondersteunend) team geformuleerd als antwoord op de groeiende en veranderende zorgvraag. Ontwikkelingen in de samenleving, gezondheidszorg en huisartsenzorg hebben invloed op de taken en functies in de huisartsenzorg.

Om adequaat antwoord te kunnen blijven geven op de zorgvraag en goede toegankelijkheid te waarborgen vindt taakdelegatie en ook taakherschikking en functiedifferentiatie plaats. Huisarts (academisch niveau), praktijkverpleegkundige (HBO niveau) en praktijkassistente (MBO niveau) vormen in de toekomst het kernteam in de huisartsenpraktijk waarvan ook de praktijkondersteuner GGZ en een praktijkmanager deel uit kunnen maken.

De komende jaren zullen meer en ook andere zorgtaken van de huisartsenpraktijken verwacht worden (denk aan de zorg voor oncologische patiënten of de complexe ouderenzorg). De huidige functie praktijkondersteuner zal zich door ontwikkelen naar een generalistische HBO professional in de huisartsenpraktijk met een breder takenpakket dan de praktijkondersteuner nu heeft.

De professional kan behalve geprotocolleerde zorg ook protocoloverstijgende zorgtaken uitvoeren zoals (kwetsbare) ouderenzorg, complexe zorg en oncologische nazorg. Kern van haar zorgtaak is het begeleiden en ondersteunen van patiënten bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoening en hun beperkingen en het voorkomen van aandoeningen of complicaties. Deze functie is complementair aan de functie van de huisarts die gericht is op het diagnosticeren en behandelen van klachten, ziekten en aandoeningen. Dit veranderende zorgveld vereist een ander opgeleide professional. Vandaar dat er een nieuw profiel is geschreven door V&VN PVK/POH, NHG, LHV, gezamenlijke Hoge Scholen en NVvPO.

  • Waarom wordt in het nieuwe profiel alleen gesproken over de praktijkverpleegkundige?

Zoals hier boven al benoemd staat hebben de werkgevers met het oog op de toekomst bepaald dat het toekomstige kernteam bestaat uit Huisarts (academisch niveau), praktijkverpleegkundige (HBO niveau) en praktijkassistente (MBO niveau). Echter toen bovenstaande partijen de benodigde competenties voor de toekomst, om het veranderde zorgveld aan te kunnen, ontwikkelde werd al snel duidelijk dat hiervoor inderdaad een HBO opleiding noodzakelijk was. De omschreven competenties kwamen overeen met het Beroepsprofiel Verpleegkundige, V&V 2020. De HBO-opleiding Verpleegkunde is een brede, generalistische HBO-opleiding voor de gezondheidszorg. Voor de praktijkverpleegkundige van de toekomst is toen de keuze gemaakt om binnen de HBO-V te komen tot een ‘uitstroomrichting’ voor de praktijkverpleegkundige.

  • Hoe kan ik in de toekomst praktijkverpleegkundige worden?

Aangezien Verpleegkundige een beschermde titel is (wat betekent dat je, je alleen Verpleegkundige mag noemen als je een Verpleegkundige opleiding hebt gevolgd) kan je alleen praktijkverpleegkundige worden als je de HBO-V voldoende hebt afgesloten. Op dit moment zijn alle HBO-Ven een nieuw curriculum aan het schrijven conform V&V 2020. Bij deze transitie kunnen wij mooi aansluiten. Er zal binnen de nieuwe HBO-V meer aandacht moeten komen voor de eerste lijn en dus ook de huisartsenpraktijk. Ons profiel kan meegenomen worden binnen het nieuwe curriculum. De verwachting is dat 1 september 2016 de HBO-Ven starten met het nieuwe curriculum. Dit betekent dat pas in 2020 de eerste nieuw opgeleide praktijkverpleegkundigen aan het werk kunnen.

  • Wat betekent dit in de toekomst voor de op dit moment werkzame praktijkondersteuner?

Het nieuwe competentieprofiel is geschreven voor praktijkverpleegkundigen die in de toekomst van de HBO-V komen en klaar gestoomd worden voor het nieuwe, complexe zorgveld. Het is dus een toekomst gericht profiel. Echter, de huidige werkzaamheden, misschien soms minder complex, blijven natuurlijk ook. Als we kijken naar de vacaturemonitor zijn de komende jaren veel praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen nodig binnen de huisartsenpraktijk. Wij verwachten dat voor iedereen plek genoeg is om te blijven werken, of op het huidige niveau of op het gewenste niveau in de toekomst. Als er alleen maar praktijkverpleegkundigen in de toekomst afstuderen, verwachten wij een natuurlijk verloop: de op dit moment werkzame praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen zullen via natuurlijk verloop op den duur de huisartsenpraktijk verlaten en de nieuw opgeleide HBO-V praktijkverpleegkundigen zullen de ontstane vacatures invullen. Wij vinden dat de op dit moment werkzame praktijkondersteuners vrij gelaten moeten worden of ze zich nog willen omscholen tot het niveau van het nieuwe profiel of niet. Als zij kiezen om gewoon hun werk te blijven doen, zoals ze het nu doen, moet dat kunnen. Wij verwachten, met de wetenschap dat iedereen hard nodig is om het al het werk aan te kunnen, geen gedwongen ontslagen. Zoals gezegd de term Verpleegkundige is beschermd, dus deze titel is alleen voorbehouden aan de mensen die de juiste opleiding hebben gevolgd.

  • Wat betekent dit in de toekomst voor de op dit moment werkzame praktijkverpleegkundige?

Veel op dit moment werkzame praktijkverpleegkundigen zullen ook niet voldoen aan de eisen van het nieuwe profiel. Voor hun geldt hetzelfde als de praktijkondersteuners, zie vraag hierboven.

  • Moet de op dit moment werkzame groep zich zorgen maken om haar baan in 2020?

Wij verwachten, met de wetenschap dat iedereen hard nodig is om het al het werk (zowel complex als minder complex) aan te kunnen, geen gedwongen ontslagen. Daarbij legt iedere werkgever/huisarts ook weer verschillende eisen aan zijn/haar personeel. Ook de financier, de zorgverzekeraar, hebben wij en zullen wij blijven aandringen op het financieel ondersteunen van de huidige praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen. Ons devies: maak je geen zorgen! Geniet van je werk nu en in de toekomst in de huisartsenpraktijk!

  • Moet ik mij omscholen/bijscholen om op het niveau van het nieuwe profiel te komen? Zo ja, hoe doe ik dat dan?

Zoals al eerder benoemd, verwachten wij niet dat iedereen zich om moet scholen. Maar als je dit zelf wil moet dit natuurlijk mogelijk zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe een omscholingstraject eruit gaat zien. We verwachten dat voor de op dit moment werkzame groep een assessment wordt ontwikkeld om te kijken waar eventuele hiaten liggen om een passend bijscholingstraject op te kunnen zetten. Het is niet zo dat iedereen na dit omscholingstraject zich praktijkverpleegkundige mag noemen, dat is alleen weggelegd voor de mensen die een erkende Verpleegkunde opleiding hebben gevolgd. Wel kan gezegd worden dat iemand die bijgeschoold is, op het niveau van het nieuwe profiel werkzaam is. Kortom, hiervoor moet nog één en ander worden uitgezocht. Wordt vervolgd!

  • Ik wil nu nog de huidige POH-S opleiding volgen, is dat verstandig?

Ja, gewoon gaan doen! Zoals al eerder gezegd zijn er de komende jaren veel mensen nodig. De nieuwe HBO-V opleiding start pas in 2016 en de eerste nieuw opgeleide praktijkverpleegkundige stroomt dus pas in 2020 van de opleiding. Maar tot 2020 hebben we nog veel mensen nodig. De Hogescholen die de POH-S opleiding nu aanbieden anticiperen al wel op het nieuwe profiel en de gevraagde kwaliteit: veel Hogescholen hebben de 2-jarige opleiding voor MBO opgeleiden gesloten en hun programma aangepast. Voor HBO opgeleiden is de POH – S opleiding gewoon te volgen.

  • Ik werk nu als doktersassistente en zou graag als praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige gaan werken, is dat mogelijk?

Natuurlijk kan je als MBO opgeleide een HBO opleiding starten. Dus als je de juiste vooropleiding hebt kan je in de toekomst de HBO - V volgen om praktijkverpleegkundige te worden.  Maar misschien is het verstandig jezelf af te vragen of je niet binnen je huidige werkzaamheden verdieping kan zoeken. Nu en ook in de toekomst zijn veel doktersassistenten nodig. Ook bij deze groep zijn in het hele land tekorten. De functie van doktersassistente zal ook veranderen in de toekomst. Steeds meer geprotocolleerd werk, zoals een diabetescontrole,  wordt nu en zal in de toekomst door de doktersassistente gedaan worden. 

Lees meer:

toekomst (1)

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.