Expertgroep SSFH werkt aan verdere uitwerking competentieprofiel PVH

In 2016 heeft SSFH de expertgroep POH opgericht om te onderzoeken welke competenties praktijkondersteuners (POH) nodig hebben en wat het verschil in zorg is tussen de POH en de nieuwe functie van praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). De expertgroep bestaat uit de volgende organisaties:  LHV, NHG, InEen, Samenwerkende Hogescholen met een opleiding POH, de V&VN PVK/POH, NVvPO en NVDA.

Na intensief overleg is in het voorjaar 2017 hieruit het herziene competentieprofiel POH voortgekomen.

Naar verwachting zal het nieuwe profiel in het voorjaar van 2018 in concept worden voorgelegd aan betrokken brancheorganisaties en beroepsverenigingen.

Door de toenemende en complexer wordende zorgvraag kunnen de POH en toekomstige PVH elkaar goed aanvullen. Met de vernieuwde competentieprofielen zijn de inhoud en het niveau van de functie eenduidiger en is duidelijker waarvoor de POH en PVH bevoegd en bekwaam zijn. Voor wie door wil blijven leren, helpt het profiel om te zien welke bijscholings- en doorgroeimogelijkheden er zijn. Opleidingen kunnen dan het nieuwe competentieprofiel gebruiken om de inhoud van de opleiding PVH vast te stellen. Omdat de PVH-opleiding aanvullend is aan de BN2020 (Bachelor of Nursing), duurt het nog enige tijd voordat de eerste PVH’s klaar zijn met hun opleiding.

Klik hier voor de veel gestelde vragen

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.