Competentieprofiel PVH 2018

Het competentieprofiel PVH 2018 is van kracht!

Hoog-complexe zorg door huisartsenteam

Steeds vaker wordt hoog-complexe zorg niet in het ziekenhuis geleverd, maar in de nabijheid van de patiënt. Patiënten blijven bovendien steeds korter onder controle van de specialist in het ziekenhuis. Daardoor worden hogere eisen gesteld aan de teams in de huisartsenzorg. Denk aan oncologische of palliatieve zorg en zorg voor kwetsbare ouderen met combinaties van aandoeningen. Een expertgroep, waarvan ook V&VN deel uitmaakt, heeft zich daarom gebogen over de competentieprofielen voor Praktijkondersteuner (POH) en Praktijkverpleegkundige (PVH) in de huisartsenzorg. De twee rollen zijn beiden van belang in de huisartsenpraktijk, stelt de expertgroep. De generalistische PVH is een functionaris die in samenwerking met de huisarts de zorg voor patiënten met hoog-complexe aandoeningen voor haar of zijn rekening neemt. PVH’ers doen na de hbo Verpleegkunde opleiding nog een kopstudie. POH’s kunnen met aanvullende scholing PVH worden.

Nog veel onduidelijkheid

Tot zover de duidelijkheid, want in dit stadium is er ook nog veel ónduidelijk. De functieomschrijving en de waardering (inschaling in de cao) volgt nog. Ook is de vereiste bij- of nascholing voor praktijkondersteuners die PVH willen worden, nog niet vastgelegd. Daarbij speelt de vooropleiding – hbo, mbo of inservice-opgeleid – ook een rol. Maar hóe precies, wordt dus nog vastgesteld.

Gertrud van Vulpen, voorzitter van de afdeling V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, is desondanks tevreden dat het competentieprofiel nu in ieder geval is vastgelegd. “De huisartsenteams leveren steeds complexere zorg; dan is zo’n generalistische rol, náást de verschillende gespecialiseerde verpleegkundigen echt belangrijk. Deze competentie moet de kans krijgen om zichzelf te bewijzen. Ook over de rol van de praktijkondersteuner bestonden 15 jaar geleden bij de start nog veel vragen. Maar als je nu kijkt naar het positieve effect op bijvoorbeeld de diabeteszorg, is iedereen overtuigd van het bestaansrecht. Het is alleen erg jammer dat we nog zoveel vragen nog niet kunnen beantwoorden op dit moment.”

Verder in expertgroep

V&VN blijft betrokken bij de verdere ontwikkeling van de functie van POH en werkt daarbij samen met de betrokken partijen (huisartsen, zorgverzekeraars, ministerie). Ben je zelf werkzaam als POH of wil je meer weten over deze (toekomstige) functie? 

Lees hier de belangrijkste vragen en antwoorden. (versie 12 juli 2018)

Download hier:

Competentieprofiel PVH -het profiel

Competentieprofiel PVH -het bijbehorende rapport

Competentieprofiel PVH -stroomschema opleidingsroutes

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.