Beroepsdeelprofiel en eindtermen Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

 

De functie PVK Ouderenzorg is relatief nieuw binnen de gezondheidszorg en daardoor dynamisch, pionierend en sterk in ontwikkeling. Daar waar in de opleidingen in de eerste instantie sterk werd gefocust op de doelgroep van chronische zieken en op protocollaire zorg binnen de huisartspraktijk, vindt gaandeweg uitbreiding plaats van activiteiten op andere gebieden in de gezondheidszorg. Door de (dubbele) vergrijzing neemt het aantal en de complexiteit van de zorgvragen toe en ontstaat een toenemende behoefte aan (verpleegkundige) ondersteuning, zowel in huisartspraktijken als binnen de AWBZ-instellingen voor ouderenzorg.

De arbeidsmarkt in de zorg voor ouderen trekt aan, waardoor meer opleidingen worden ontwikkeld en aangeboden via de hogescholen. De diversiteit van opleidingen en de toelatingseisen, afstudeercriteria, enzovoort die de scholen hanteren, kunnen in het werkveld leiden tot verwarring. Mede door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk meer duidelijkheid te geven aan de functie PVK Ouderenzorg. Daarom hebben we dit document Beroepsdeelprofiel en eindtermen praktijkverpleegkundige ouderenzorg ontwikkeld. Hierin staat de beschrijving van de BIG-geregistreerde PVK op niveau 5 centraal. Wij hopen hiermee een zinvolle bijdrage te leveren aan de ouderenzorg in Nederland.
 
U kunt het document hier downloaden of een papieren versie aanvragen via info@pvkpoh.nl. De kosten voor een papieren zijn €14,95 (excl. verzendkosten)

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.