Categorie zorgstandaard vaculair risicomanagement

Berichten

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement (Platvorm vitale vaten)

De zorgstandaard vasculair risicomanagement vormt een aanvulling op de multidisciplinaire CBO-richtlijn/ NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement. In de richtlijn vindt u welke patinten in aanmerking komen voor vasculair risicomanagement, hoe u bij deze patinten de hoogte van het risico voor hart- en vaatziekten kunt bepalen en welke behandelingen effectief zijn om dit risico te verlagen. In deel I van deze zorgstandaard vindt u aanwijzingen voor de organisatie van de zorg die in d ...
lees bericht

Zorgstandaarden

Het voornaamste doel van de zorgstandaarden is het bevorderen van goede zorg. De zorgstandaarden geven patinten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars. De afgelopen jaren heeft de VVN Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners meegewerkt aan het ontwikkelen van de volgende zorgstandaarden. Zorgstandaard COPD (LAN) ...
lees bericht