Categorie verpleeghuis

Nieuwsberichten

23-02-2013: Sluiting dreigt voor ruim 800 ouderenzorglocaties

Voor 800 van de bijna 2000 verpleeg- en verzorgingshuislocaties dreigt sluiting, omdat het scheiden van wonen en zorg in deze locaties financieel niet rendabel is. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot. De verpleeg- en verzorgingshuiscapaciteit zal de komende jaren met ongeveer 40 procent afnemen. Dat komt door veranderingen in de bekostiging van de ouderenzorg. In het regeerakkoord van Rutte II is zijn de zorgzwaartepakketten (zzps) 1 en 2 geschrapt per 1 ...
lees bericht

Berichten

Reactie van beroepsgroepen werkzaam in de geriatrie op het wetsvoorstel Langdurige Zorg

De professionals die betrokken zijn bij de behandeling van kwetsbare ouderen onderschrijven de motieven van het kabinet om het stelsel te herzien. Wij zijn van mening dat de Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) in potentie een verbetering kan zijn voor kwetsbare ouderen die zijn aangewezen op een verblijf in het verpleeghuis. Voorwaarde is dat de waardevolle rol van het verpleeghuis voor patinten die langer durende zorg en behandeling nodig hebben blijft bestaan en dat de daar bestaande expertise wor ...
lees bericht