Categorie toekomstbestendig competetieprofiel

Berichten

Nieuw competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg van kracht / downloads

Op 20 april 2017 is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) vastgesteld. De functie van POH is van belang voor de huisartsenzorg en groeit zo mee met de veranderende eisen. Het profiel is vastgesteld door NVvPO, VVN, NVDA, CNV Zorg Welzijn, FNV Zorg Welzijn, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen. Dit geactualiseerde profiel vloeit voort uit het convenant dat genoemde partijen begin 2016 met elkaar sloten. Het bevat afspraken over de positie en ontwikke ...
lees bericht

Nieuwsbrief april 2012

Partijen ondertekenen Convenant voor Toekomstbestendig Competentieprofiel POH Tijdens een werkconferentie op maandag 2 april jl hebben de Samenwerkende Hogescholen (SH), LVG, de NVDA, de NVvPO en de VVN praktijkverpleegkundigen praktijkondersteuners (VVN pvk/poh) een handtekening gezet onder een gezamenlijk opgesteld Convenant. Met dit Convenant spreken partijen zich uit om gezamenlijk te komen tot een toekomstbestendig competentieprofiel, en de opleiding POH te actualiseren, ...
lees bericht

Nieuwsbrief december 2014

Nieuw competentieprofiel voor de praktijkverpleegkundigen vastgesteld Zoals al eerder in deze nieuwsbrief te lezen washebben LHV en NHG in 2012 samen met VVN Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners, NVvPO, NVDA, InEen, samenwerkende hogescholen en ZN een convenant gesloten over de doorontwikkeling van de POH-functie. Afgesproken acties waren onder meer de ontwikkeling van een competentieprofiel en bijhorende eindtermen voor een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige. Deze zi ...
lees bericht

Nieuwsbrief juni 2012

Lente akkoord Preventie en palliatieve zorg leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van een patint. Het gaat hier om zorg in zijn of haar omgeving, die laagdrempelig en betrouwbaar moet zijn en bij kan dragen aan de gezondheid op de lange termijn, of juist aan de kwaliteit van leven in de laatste fase. Om het belang van dit type zorg te onderstrepen wordt vanaf 2013 100 mln. extra uitgetrokken. Hiervan zal 10 mln. worden besteed aan palliatieve zorg, 44 mln. ...
lees bericht

Nieuwsbrief maart 2013

Competentieprofiel voor toekomstig praktijkverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk in een volgende fase In april 2012 is een convenant getekend door alle betrokken partijen rondom de functie praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige(POH/PVK) in de huisartsenpraktijk. Uitgaande van de kernwaarden van huisartsenzorg en de veranderende zorgvraag is in dit Standpunt gekozen voor een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige die naast de zorg voor patinten met chronische aando ...
lees bericht

Nieuwsbrief oktober 2013

Competentieprofiel Praktijkondersteuner/ Praktijkverpleegkundige In april 2012 is een convenant getekend door alle betrokken partijen rondom de functie praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige(POH/PVK) in de huisartsenpraktijk. Uitgaande van de kernwaarden van huisartsenzorg en de veranderende zorgvraag is in dit Standpunt gekozen voor een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige die naast de zorg voor patinten met chronische aandoeningen ook complexere zorg kan bieden. M ...
lees bericht