Categorie settings

Berichten

Nieuwsbrief maart 2012

VVN Praktijkverpleegkundigen praktijkondersteuners richt haar afdeling anders in. De zorg voor ouderen en chronische zieken groeit sterk en wordt complexer. In alle settings is de groei nu al te merken. Ook buiten de huisartsenpraktijk zien we steeds meer praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners werken. Naar aanleiding van vragen vanuit de sectoren asielzoekerszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg komt de vraag naar voren hoe wij deze 2 groepen een plaats kunnen geven ...
lees bericht

Settings

Sinds 2010 is er voor gekozen om te gaan werken met 4 commissies waaronder Zorginhoudelijk, Samenwerking, Beroepsontwikkelingen en PR/Webbeheer. Onder deze beleidsterreinen zijn alle taken/activiteiten verdeeld. En of twee bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de communicatie tussen de actieve leden en hun activiteiten binnen de commissies. Zo weten de actieve leden bij welk bestuurslid men moet zijn en visa versa. In 2012 hebben we naast de commissies nog een laag toegevoegd: ...
lees bericht

Verstandelijk gehandicaptenzorg

Algemene informatie Praktijkverpleegkundigen Verstandelijk Gehandicaptenzorg De zorg aan mensen met een verstandelijke beperking is aan verandering onderhevig. De medische zorgverlening aan deze doelgroep wordt steeds vaker door de reguliere ketenpartners uitgevoerd. De organisaties die actief betrokken zijn bij de VVN afdeling praktijkverpleegkundigen praktijkondersteuners setting verstandelijk gehandicaptenzorg gaan proactief in op deze ontwikkeling en slaan een brug tussen de verstand ...
lees bericht