Categorie praktijkverpleegkundige ouderenzorg

Berichten

Beroepsdeelprofiel en eindtermen Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

De functie PVK Ouderenzorg is relatief nieuw binnen de gezondheidszorg en daardoor dynamisch, pionierend en sterkin ontwikkeling. Daar waar in de opleidingen in de eerste instantie sterk werd gefocust op de doelgroep van chronischezieken en op protocollaire zorg binnen de huisartspraktijk, vindt gaandeweg uitbreiding plaats van activiteiten op anderegebieden in de gezondheidszorg. Door de (dubbele) vergrijzing neemt het aantal en de complexiteit van de zorgvragentoe en ontstaat een toene ...
lees bericht

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg

Opleiding Praktijkverpleegkundige ouderenzorg: Avansplus (Breda) Christelijke Hogeschool Ede Gereformeerde hogeschool INHolland Academy Amsterdam Saxion Hogeschool
lees bericht