Categorie ouderenzorg

Nieuwsberichten

14-11-2012: Van Rijn: ‘effecten bezuiniging ouderenzorg niet te voorspellen’

Het is niet op voorhand te zeggen wat de koopkrachteffecten zullen zijn van de maatregelen die het nieuwe kabinet neemt in de ouderenzorg. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in antwoord op Kamervragen over de koopkrachteffecten van de bezuiniging in de AWBZ en Wmo. Staatssecretaris Van Rijn verwacht niet dat de bezuinigingen van 1,7 miljard euro op de thuiszorg en 1,1 miljard euro op de huishoudelijke hulp zullen resulteren in koopkrachtverlies van 18 procent tot 63 proce ...
lees bericht

11-12-2012: Ouderen screenen op kwetsbaarheid niet altijd haalbaar

Voor het einde van dit jaar moeten 93 ziekenhuizen aantonen dat zij iedere 70-plusser die wordt opgenomen, screenen op de meest voorkomende geriatrische problemen. De vraag is echter of dit haalbaar is. Dit schrijven verpleegkundigen en klinisch geriaters van het UMC St Radboud inTvZnr 6/2012. De VMS-screening kwetsbare ouderen houdt in dat 70-plussers voorafgaand aan of binnen 24 uur na een opname worden gescreend op hun risico op vier veelvoorkomende geriatrische problemen, namel ...
lees bericht

13-01-2013: Kompas voor de toekomst van een prettige ouderenzorg

Volgens de nieuwjaarspeiling, die Maurice de Hond voor het Radio-1-programma DeGids.fm deed, heeft wonen in een verpleeghuis geen goede naam. Twee op de drie Nederlanders moeten er niet aan denken later in een verpleeghuis terecht te komen. Het zijn hardnekkige vooroordelen. En wij, burgers steken onze kop in het zand en doen niks ter voorbereiding op het onherroepelijke ouder worden. We cross our fingers in de hoop die lucky ones te zijn, die 90 worden en dan nog st ...
lees bericht

01-02-2013: Presentaties symposium ‘Aan de slag met Ouderenzorg’ beschikbaar

Met een gemiddeld cijfer van 7,7 en de veel positieve reacties kunnen we concluderen dat we terug kunnen kijken op een goed en inspirerend symposium! Er werd flink genetwerkt. De diverse workshops in afwisseling met plenaire delen en een broodjesbuffet maakten dit mogelijk. Het doel is behaald en ook zeker de moeite waard om nog een keer te doen! Inmiddels is het merendeel van de presentaties beschikbaar op onze website. Workshop Naar gentegreerde ouderenzorg Presenta ...
lees bericht

12-02-2013: Zorgkantoren: wel extra personeel ouderenzorg

De inzet van meer handen aan het bed in de ouderenzorg wordt volgens plan uitgevoerd. De zorgkantoren hebben over de inzet van de intensiveringsmiddelen afspraken gemaakt met zorgaanbieders en ze controleren de voortgang. Ervaren problemen van medewerkers gaan veelal om de beleving over hoe het geld wordt ingezet. Uit tussenevaluaties van zorgkantoren van Agis, VGZ, CZ en andere blijkt dat instellingen het extra geld voor meer handen in de ouderenzorg volgens plan in ...
lees bericht

16-05-2013: Gemeenten willen doorzettingsmacht voor langdurige zorg

Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om mensen die langdurige zorg aanvragen te verplichten om steun bij hun familie en vrienden te zoeken. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen gemeenten de bezuinigingen op de AWBZ alleen dan halen. Dat schrijft de VNG in een reactie op de brief over de hervorming van langdurige zorg van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Ook Van Rijn vindt dat burgers op hun sociale netwerk moeten terugvallen, maar ...
lees bericht

05-09-2013: Verzorgingshuis is ook straks de beste plek voor ouderen

Een van de belangrijkste hervormingen in de AWBZ is het ingezette traject van het scheiden van wonen en zorg. De zittende verpleeghuisbewoners worden ontzien, maar er worden nog maar mondjesmaat nieuwe bewoners in een instelling geplaatst. Geleidelijk ontstaat leegstand. De bijbehorende kosten verdwijnen uit de AWBZ en worden neergelegd bij twee partijen: de klant en de gemeente. De zorginstellingen krijgen hierdoor de opgave hun bestaande vastgoed op een andere wijze te exploiteren, bijv ...
lees bericht

02-11-2013: Bewegen vertraagt ouderdomsbeperkingen

Regelmatig bewegen vertraagt de negatieve gevolgen van veroudering bij mensen met aandoeningen als artrose, cognitieve beperkingen en urine-incontinentie. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidspsycholoog en TNO-onderzoeker Erwin Tak. Een lichamelijk actieve leefstijl of een specifiek oefenprogramma kan beperkingen in het dagelijks leven van ouderen voorkomen of verminderen. Minder kans op beperkingen Regelmatig bewegen blijkt de kans op beperkingen met ruim 50 procent te reducer ...
lees bericht

18-11-2013: Nederlandse zorg dementen is goed

De kwaliteit van leven van demente ouderen in Nederland is bovengemiddeld goed. Ook Zweden en Engeland scoren hoog. Spanje en Estland komen het slechtst uit de bus. Dat blijkt uit een vergelijking van acht Europese landen, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Journal of the American Directors Association (JAMDA). Het gaat om een onderzoek onder 2000 dementerenden door Hanneke Beerens (Maastricht University) e.a. Deelnemers aan het onderzoek woonden of nog thuis, of waren onlangs opg ...
lees bericht

27-02-2014: Relatie tussen val en bloeddrukpil onzeker

Het lijkt erop dat ouderen iets vaker vallen als ze antihypertensiva gebruiken. Dit verband hebben Mary Tinettie e.a. weliswaar niet onomstotelijk bewezen met hun observationele studie die in JAMA Internal Medicine is gepubliceerd. Maar gezien de mogelijk ernstige gevolgen van vallen vinden zij het toch gerechtvaardigd dat artsen rekening houden met dit potentiele nadeel. Tinetti en de haren includeerden bijna vijfduizend ouderen (gemiddeld 80 jaar oud) met hypertensie. Van hen gebruikte ...
lees bericht

17-03-2014: ‘Gemeenten bezorgd over ouderenzorg’

En op de vijf gemeenten denkt de taken op het gebied van ouderen- en gehandicaptenzorg volgend jaar niet te kunnen uitvoeren. Althans niet met het beschikbare budget. Dat blijkt uit een enqute van De Volkskrant onder 161 van de ruim 400 Nederlandse gemeenten. Zoals bekend worden de gemeenten volgend jaar verantwoordelijk voor de begeleiding, dagbesteding en kortdurende opvang van chronisch zieken en gehandicapten die niet in een instelling wonen. Ook wie nu nog via het zorgkantoor ee ...
lees bericht

05-05-2014: Ondervoeding onderschat probleem bij ouderen

Ondervoeding bij ouderen is een onderschat probleem. Ongeveer een op de 10 thuiswonenden eet slecht, tegen bijna een kwart van de mensen in zorginstellingen. Er worden allerlei manieren bedacht om opa en oma weer aan het eten te krijgen. Mevrouw Van Landschoot schuift al na een paar happen haar bord met aardappelen, spinazie en een bal gehakt van zich af. Ik heb genoeg gehad, zegt ze. Het eten smaakt haar niet meer, omdat ze niks meer ruikt en nauwelijks nog ziet wat ze eet. De 87-j ...
lees bericht

31-10-2018: Geïntegreerde zorg remt functionele achteruitgang ouderen niet

Een speciaal zorgprogramma voor kwetsbare ouderen die nog thuis wonen bleek geen positief effect te hebben op hun gezondheid. Toch leverde het bruikbare informatie op voor de toekomst. Het huidige gezondheidszorgsysteem sluit door zijn reactieve, ziektegerichte aanpak vaak onvoldoende aan op de complexe zorgvragen van thuiswonende, kwetsbare ouderen. Franca Ruikes, huisarts bij Universitair Gezondheidscentrum Heyendael, promoveert op 7 november aan de Radboud Universiteit op een proefschr ...
lees bericht

16-05-2019: Lokale netwerken ouderenzorg aan de slag met LZO-subsidie

Deze week starten de eerste projecten in de lokale ouderenzorg vanuit de subsidieregeling Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) van ZonMw. De subsidie is bedoeld voornetwerkendie ouderen helpen met de juiste ondersteuning en zorg, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. In totaal ontvingen 27 netwerken, verspreid over het land, de subsidie. De eerste projecten gaan nu aan de slag. Het is deel van de eerste fase van het sub ...
lees bericht

Berichten

Geriatrie

Het platform over ouderenzorg: www.platformouderenzorg.nl Hulpmiddelen bij dementie: Moderne dementiezorg Richtlijnen voor de zorg voor de kwetsbare ouderen: Kennisbank Medische ouderenzorg Betere zorg voor kwetsbare ouderen www.kompleet.nl
lees bericht

Nieuwsbrief november 2015

VVN Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners, JAARGANG 4 nummer 44 Nieuws vanuit de afdeling Nieuws vanuit Bestuur Helaas moeten wij binnen het bestuur afscheid nemen van Cynthia Hallensleben. Cynthia heeft haar bestuursfunctie neergelegd wegens persoonlijkeomstandigheden. We gaan haar gedrevenheid en inzet missen. We hebben als VVN Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners dus een vacature voor algemeen bestuurslid. Als bestuurslid werk je samen met de ande ...
lees bericht

Taakherschikking in de ouderenzorg

Taakherschikking in de ouderenzorg: Een studie naar kansen, belemmeringen en effecten
lees bericht