Categorie oprichting

Berichten

V&VN praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners

Donderdag 27 september2007 heeft de ledenraad van de VVN haar goedkeuring gegeven voor het oprichten van een eigen afdeling: VVN Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners. Dit betekent dat de werkzaamheden van de sectie praktijkverpleegkundigen niet meer onder de vlag van de VVN Eerstelijnsverpleegkundigen (voorheen LVW) worden uitgevoerd. Het starten van een eigen afdeling onder de VVN resulteert dat we sneller en slagvaardiger kunnen werken. Sinds oktober 2001 bestaat de beroepsg ...
lees bericht

Beleidsstukken

Concept beleidsplan 2016-2020 Jaarplan 2019
lees bericht