Categorie kwetsbare ouderen

Nieuwsberichten

11-12-2012: Ouderen screenen op kwetsbaarheid niet altijd haalbaar

Voor het einde van dit jaar moeten 93 ziekenhuizen aantonen dat zij iedere 70-plusser die wordt opgenomen, screenen op de meest voorkomende geriatrische problemen. De vraag is echter of dit haalbaar is. Dit schrijven verpleegkundigen en klinisch geriaters van het UMC St Radboud inTvZnr 6/2012. De VMS-screening kwetsbare ouderen houdt in dat 70-plussers voorafgaand aan of binnen 24 uur na een opname worden gescreend op hun risico op vier veelvoorkomende geriatrische problemen, namel ...
lees bericht

31-01-2014: IGZ screent overdracht tweede naar eerste lijn

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat onderzoek doen naar de kwaliteit van de gegevensoverdracht van de tweede lijn naar de eerste lijn. In het kader hiervan heeft de IGZ ziekenhuizen gevraagd om voor 1 februari 2014 informatie te verstrekken over kwetsbare ouderen die in een bepaalde periode naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of naar huis met thuiszorg zijn ontslagen. Met het onderzoek wil de inspectie toetsen in hoeverre de overdracht van gegevens door geriatrie, inte ...
lees bericht

11-04-2014: Promotie: Het samenspel van nierfunctie, erythropoëtine en hemoglobine bij ouderen

Als we ouder worden neemt de functie van onze organen langzaam maar zeker af. Dat heeft gevolgen voor ons functioneren, en ook bredere effecten. Zo is het soms noodzakelijk om bij ouderen met een verminderde nierfunctie de dosis van voorgeschreven medicijnen aan te passen, of bepaalde therapien wel of juist niet te starten. Hetzelfde geldt voor ouderen die minder erythropotine produceren of bloedarmoede te hebben. Om het mogelijk te maken hierover gefundeerde adviezen te geven, heeft Jorien W ...
lees bericht

28-05-2014: Nieuw: Handreiking Zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn

De komende jaren zullen steeds meer kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen een beroep doen op de eerstelijnszorg. Daarom werken veel zorgorganisaties aan verbetering van de ouderenzorg. De nieuwe Handreiking Kwetsbare ouderen in de eerste lijn ondersteunt zorgprofessionals en multidisciplinaire teams die hiermee willen starten. In de handreiking lees je hoe je stap voor stap een goed programma voor kwetsbare ouderen kunt opzetten en uitvoeren. De handreiking is ontwikkeld door Vilans, ...
lees bericht

02-11-2015: Schippers: Focus op digitale overdracht

De gezondheidsrisicos voor kwetsbare ouderen zijn extra groot wanneer overdracht niet tijdig of onvolledig plaatsvindt. Schippers wil daarom dat ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen zo snel mogelijk digitaal gegevens uitwisselen. In het inspectierapport 'Continuteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd' wordt de overdracht tussen zorgorganisaties gehekeld ...
lees bericht

Berichten

Richtlijn Multidisciplinaire diabeteszorg bij kwetsbare ouderen

Met de richtlijn Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen in thuissituatie, verzorgings- en verpleeghuizen verwachten we de diabeteszorg bij kwetsbare ouderen te verbeteren die thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen Ook diabetes komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis, in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. De richtlijn onderbouwt waarom de behandeling van diabetes bij kwetsbare ouderen om een andere aanpak v ...
lees bericht