Categorie jaarcongres

Berichten

Informatie jaarcongres

Het jaarcongres vindt plaats op donderdag 17 september 2015 te De Eenhoorn, Regardz Amersfoort. De kosten voor het jaarcongres bedragen: 125,00 euro voor leden 150,00 euro voor niet-leden Ook dit jaar kunt u weer gebruik maken van een retour-treinkaartje (E-ticket) a 25,00 euro. Er is accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister VV en bij de NVvPO Voor vragen over het jaarcongres kunt u een mail sturen naar congres@pvkpoh.nl Klik hier om het programma t ...
lees bericht

Jaarcongres V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Elk jaar organiseert VVN een jaarcongres. Als praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner heb je de mogelijkheid om veel kennis en praktische 'tools' te vergaren in n dag. Het jaarcongres onderscheidt zich van alle andere congressen op inhoud en kwaliteit. We bieden de mogelijkheid om drie workshops te bezoeken van 1,5 uur per workshop. Doordat de workshops 1,5 uur duren garanderen we je bij iedere workshop een inhoudelijke verdieping door een deskundige spreker en/ of prakti ...
lees bericht

Nieuwsbrief april 2013

Eerste bijeenkomst setting verpleeghuis succes! 26 maart jl. werd de eerste bijeenkomst gehouden georganiseerd vanuit de setting verpleeghuis. Een historisch moment: we waren met ruim 80 mensen te gast bij de Inholland Academy in Amsterdam! Er werd een geaccrediteerde nascholing gegeven over het onderwerp pijn bij ouderen en gediscussieerd over de toekomst van de praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis. Er is veel input gekomen en de werkgroep gaat verder aan de slag me ...
lees bericht

Nieuwsbrief april 2014

Vanuit de setting verpleeghuis Op een zonnige 20 maart was de nascholing in Leusden, die door 74 praktijkverpleegkundigen uit heel Nederland bezocht werd. We kijken positief terug op deze bijeenkomst speciaal voor de verpleeghuissector en zijn blij met de feedback die we hebben teruggekregen. Er was kennisoverdracht, discussie, uitwisseling en tussen de bedrijven door ook nog tijd om te netwerken. De opmerkingen worden meegenomen door de werkgroep en er zijn al weer diverse onderwerpen aang ...
lees bericht

Nieuwsbrief april 2015

Inschrijving Jaarcongres Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners is geopend! Volg nu de workshops die jij WILT volgen op ons Jaarcongres 17 september 2015 De manier voor inschrijven voor ons jaarcongres is vernieuwd. Natuurlijk hebben we weer drie workshopsrondes van 1 ½ uur per ronde, maar dit keer bepaal je zelf welke workshops je gaat volgen. Je hoeft dus geen tweede keus workshops meer toe te voegen. Je kiest direct de workshop die jij in de desbetreffende ronde wil ...
lees bericht

Nieuwsbrief december 2014

Nieuw competentieprofiel voor de praktijkverpleegkundigen vastgesteld Zoals al eerder in deze nieuwsbrief te lezen washebben LHV en NHG in 2012 samen met VVN Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners, NVvPO, NVDA, InEen, samenwerkende hogescholen en ZN een convenant gesloten over de doorontwikkeling van de POH-functie. Afgesproken acties waren onder meer de ontwikkeling van een competentieprofiel en bijhorende eindtermen voor een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige. Deze zi ...
lees bericht

Nieuwsbrief februari 2013

Inschrijving voor jaarcongres VVN Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners vanaf 01 maart weer online! Het belooft weer net als vorig jaar weer een speciaal congres te worden, dat zich onderscheidt van alle andere congressen op inhoud en kwaliteit. Op dit congres kunt u drie workshops bezoeken van 1 ½ uur per workshop. Wij garanderen u bij bijna iedere workshop een inhoudelijke verdieping door een deskundige spreker en praktische tips door een ervaren (praktijk ...
lees bericht

Nieuwsbrief maart 2013

Competentieprofiel voor toekomstig praktijkverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk in een volgende fase In april 2012 is een convenant getekend door alle betrokken partijen rondom de functie praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige(POH/PVK) in de huisartsenpraktijk. Uitgaande van de kernwaarden van huisartsenzorg en de veranderende zorgvraag is in dit Standpunt gekozen voor een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige die naast de zorg voor patinten met chronische aando ...
lees bericht

Nieuwsbrief maart 2014

Jaarverslag 2013 Met trots presenteren wij het jaarverslag van de afdeling. Wil je weten waar we als afdeling afgelopen jaar mee bezig geweest? Klik dan hier om het jaarverslag te lezen. Vanuit de setting verpleeghuis Het is bijna zover!! Heb jij je al opgegeven voor de nascholing op20 maart?Hiervind je het programma en het inschrijfformulier. Het landgoed in Leusden is een gezellige ontmoetingsplaats om kennis te vergaren en te netwerken. We verwachten net zoals afgelopen jaar- w ...
lees bericht

Nieuwsbrief oktober 2013

Competentieprofiel Praktijkondersteuner/ Praktijkverpleegkundige In april 2012 is een convenant getekend door alle betrokken partijen rondom de functie praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige(POH/PVK) in de huisartsenpraktijk. Uitgaande van de kernwaarden van huisartsenzorg en de veranderende zorgvraag is in dit Standpunt gekozen voor een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige die naast de zorg voor patinten met chronische aandoeningen ook complexere zorg kan bieden. M ...
lees bericht

Nieuwsbrief oktober 2014

VVN Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners is op zoek naar een nieuwe voorzitter! Volgend jaar september is het alweer 4 jaar geleden dat onze huidige voorzitster Marjan Verschuur Veltman aantrad. Onder haar bezielende leiding is de afdeling gegroeid in ledenaantal en zijn belangrijke ontwikkelingen voor onze beroepsgroep gerealiseerd. Marjan heeft, helaas, aangegeven geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid haar voorzitterschap te verlengen met 4 jaar. Dit betekent ...
lees bericht

Programma jaarcongres 2009

Thema ouderenzorg Het was druk op het tweede Jaarcongres Praktijkondersteuning op 22 september in de Utrechtse Jaarbeurs. Praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en nurse practitioners huisartsenzorg wisselden ervaringen uit in plenaire discussies, workshops en wandelgangen. Hier vindt u een impressie. Margje Mahler, psycholoog Ouderenzorg in een verpleeghuis en docent specialistenopleiding Ouderengeneeskunde, besprak in vogelvlucht de ouderen van nu. Er ...
lees bericht

Programma jaarcongres 2011

Jaarcongres VVN praktijkverpleegkundigen praktijkondersteuners in De Eenhoorn Regardz te Amersfoort op donderdag 15 september 2011 Dagprogramma: 8.30 inschrijving met koffie/thee 9.00 opening door de dagvoorzitter 9.05 plenaire opening door Wanda de Kanter en Pauline Dekker, longartsen en auteurs van Nederland Stopt! met Roken en Motiveren kun je leren. 9.40 11.10 workshopronde 1, zie hieronder 11.15 11.35 koffie/thee pauze of Algemene Ledenvergadering VVN 11.35 12. ...
lees bericht

Jaarcongres 2012

Jaarcongres VVN praktijkverpleegkundigen praktijkondersteuners in De Eenhoorn Regardz te Amersfoort op donderdag 20 september 2012 Dagprogramma: 8.30 inschrijving met koffie/thee 9.00 opening door Marjan Verschuur Veltman, voorzitter VVN praktijkverpleegkundigen praktijkondersteuners 9.15 10.45 workshopronde 1, zie hieronder 10.45 11.15 koffie/thee pauze 11.15 12.45 workshopronde 2, zie hieronder 12.45 13.40 lunch 13.40 15.10 ...
lees bericht

Programma jaarcongres 2013

Dagprogramma: 8.30 inschrijving met koffie/thee 9.00 opening door Marjan Verschuur Veltman, voorzitter VVN praktijkverpleegkundigen praktijkondersteuners 9.15 10.45 workshopronde 1, zie hieronder 10.45 11.15 koffie/thee pauze 11.15 12.45 workshopronde 2, zie hieronder 12.45 13.40 lunch 13.40 15.10 workshopronde 3, zie hieronder 15.10 15.30 koffie/theepauze 15.30 16.00 plenaire lezing overEmpowerment, wat moeten we ermee?door Marlou de Kuiper 16 ...
lees bericht

Programma jaarcongres 2014

Dagprogramma: 8.30 inschrijving met koffie/thee 9.00 opening door Marjan Verschuur Veltman, voorzitter VVN Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners 9.15 10.45 workshopronde 1, zie hieronder 10.45 11.15 koffie/thee pauze 11.15 12.45 workshopronde 2, zie hieronder 12.45 13.40 lunch 13.40 15.10 workshopronde 3, zie hieronder 15.10 15.30 koffie/theepauze 15.30 16.00 plenaire lezing over Humor in de zorgdoor Marcellino Bogers 16.00 16.25 ALV ...
lees bericht

Informatie Jaarcongres 2018

Ook dit jaar organiseert VVN Praktijkverpleegkundigen-Praktijkondersteuners weer een aantrekkelijk, boeiend en leerzaam jaarcongres. Het congres vindt plaats op 27 september 2018bij Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierlaan 2, 3818 LH Amersfoort.Deze locatie ligt op loopafstand van station Amersfoort. Zie voor parkeerbeleid en bereikbaarheid: http://www.eenhoornamersfoort.nl/contact/parkeren-bereikbaarheid De kosten voor het jaarcongres bedragen: 135,00 voor leden 160,00 voor niet ...
lees bericht

Jaarcongres 2019

Uitnodiging Jaarcongres 2019 Datum: 19 september 2019 Plaats: Amersfoort Ook dit jaar willen we u uitnodigen voor het jaarcongres van de VVN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. Dit jaarcongres is toegankelijk voor leden en niet-leden. Het congres is voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk, verstandelijkgehandicaptenzorg, asielzoekerscentra of de verpleeghuiszorg. Tijdens deze dag is er een ruime ke ...
lees bericht

Kwaliteit centraal tijdens jaarcongres in Amersfoort

Alitte Jonkers, medisch journalist Kwaliteit van zorg: dat was niet alleen het thema van het debat dat plaatsvond op het jaarcongres van VVN Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners. Het was de rode draad van het hele programma. Zon 200 enthousiaste leden bezochten het congres, dat 17 september jongstleden traditiegetrouw plaatsvond in De Eenhoorn (Regardz Amersfoort) en afgesloten werd met de jaarlijkse ALV. De derde donderdag in september was grijs, onstuimig en nat. Dat weer ...
lees bericht

‘Jaarcongres vult ons met kennis’

Het Jaarcongres was precies wat praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners nodig hadden, aldus diverse deelnemers. Het congres vond op 18 september plaats in Amersfoort. Deelnemers kregen professionele verdieping met een ruim aanbod van workshops van 1,5 uur. Waardevolle adviezen, veel interactie, en er werd ook nog veel gelachen. Er staat een grote groep praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners bij cardiologe Janneke Wittekoek. Zij heeft net op het Jaarcongres adviezen ge ...
lees bericht