Categorie eindtermen

Berichten

Beroepsdeelprofiel en eindtermen Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

De functie PVK Ouderenzorg is relatief nieuw binnen de gezondheidszorg en daardoor dynamisch, pionierend en sterkin ontwikkeling. Daar waar in de opleidingen in de eerste instantie sterk werd gefocust op de doelgroep van chronischezieken en op protocollaire zorg binnen de huisartspraktijk, vindt gaandeweg uitbreiding plaats van activiteiten op anderegebieden in de gezondheidszorg. Door de (dubbele) vergrijzing neemt het aantal en de complexiteit van de zorgvragentoe en ontstaat een toene ...
lees bericht

Competentie en Eindtermendocument voor de opleiding tot praktijkverpleegkundige, oktober 2014

Nieuw competentieprofiel voor de praktijkverpleegkundigen vastgesteld Zoals al eerder op de wesbite was te lezen washebben LHV en NHG in 2012 samen met VVN Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners, NVvPO, NVDA, LVG, samenwerkende hogescholen en ZN een convenant gesloten over de doorontwikkeling van de POH-functie. Afgesproken acties waren onder meer de ontwikkeling van een competentieprofiel en bijhorende eindtermen voor een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige. Deze zijn ui ...
lees bericht