Categorie dementie

Nieuwsberichten

31-01-2013: Slaapmiddel veroorzaakt dementie

Bezodiazepinen verhogen de kans opdementiemet 50%, dat bleek uit een studie bij mensen die gemiddeld 78 jaar waren. Benzodiazepinen is een klasse van geneesmiddelen die voorgeschreven worden bijslapeloosheiden angststoornissen. Ze hebben nog andere ernstige bijwerkingen: minder zin in seks, meer eetlust (gewichtstoename),concentratieproblemen, geheugenverlies,osteoporoseen slaperigheid overdag. Belgi is koploper als het aankomt op het slikken van benzodiazepinen. In rusthuizen nee ...
lees bericht

31-01-2013: Buitenlicht goed voor ouderen met dementie

Als ouderen met dementie in een verzorgingstehuis aan helder licht worden blootgesteld, vermindert de achteruitgang van het geheugen met zo'n vijf procent. Dat blijkt uit een voortgaand onderzoek van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Toch doen zorginstellingen nog te weinig om de lichtsituatie te verbeteren. Eus van Someren doet vanuit het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen onderzoek met de groep slaap en cognitie. In 2008 bleek al uit onderzoeksbevindin ...
lees bericht

10-03-2013: Dagbesteding: steunpilaar bij dementie

Bij de vraag wat mensen met dementie ontzettend belangrijk vinden, komt het antwoord dagbesteding altijd in de top 3 terecht. Uit het hele land bereiken Alzheimer Nederland grote zorgen over het verdwijnen van dagbesteding. Dagbesteding verdwijnt niet. Dat is waar. Maar het voortbestaan is erg onzeker door de overheveling van de AWBZ naar de WMO en door alle bezuinigingen die hiermee gepaard gaan. Ook verschillende politieke partijen delen deze zorgen. Zij hebben in 201 ...
lees bericht

31-01-2014: Er is een verband tussen de oestradiolspiegels van postmenopauzale vrouwen en de incidentie van dementie. Dat beschrijven Laure Carcaillon e.a. in Neurology.

Ze gebruikten hiervoor gegevens van 675 vrouwen van 65 jaar of ouder, die bij een eerste meting geen dementie hadden of hormoontherapie kregen. Ze gingen na of er een relatie was tussen oestradiolgehaltes en of zij enige vorm van dementie ontwikkelden in de vier jaar na de meting. Vervolgens keken ze wat de rol was van cardiovasculaire risicofactoren, en stoffen die gerelateerd zijn aan ontsteking en stolling. Zowel een laag als een hoog oestradiolgehalte hangt samen met een hogere k ...
lees bericht

10-02-2014: Dementie leidt tot meer huisartsbezoek

Foto: Nivel Mensen met dementie hebben in de periode voor en na de diagnose meer contact met hun huisarts dan een vergelijkbare groep zonder dementie. Zij komen vaker met klachten zoals depressie, schaafwonden, schrammen en blaren of geheugen-, concentratie- en orintatiestoornissen. Ook hun partners komen geregeld bij de huisarts, vooral in het jaar na de diagnose. Dit blijkt uit een publicatie gebaseerd op onderzoek in de NIVEL Zorgregistraties in hetNederlands Tijdschrift voor Genee ...
lees bericht

10-10-2018: Kan ik door goed te eten mijn kans op dementie verkleinen?

Er zijn (nog) geen duidelijke adviezen te geven over wat je kunt eten en drinken om de kans op dementie te verkleinen. Gezond eten volgens de Schijf van Vijf, niet roken en veel bewegen helpt om je hart- en bloedvaten langer gezond te houden. En dat verkleint weer de kans op dementie. Voor veel voedingsmiddelen en voedingstoffen is er geen of te weinig onderzoek gedaan naar de link met dementie. Het kan ook zijn dat de onderzoeken niet allemaal dezelfde kant op wijzen. Kortom: we wete ...
lees bericht

Berichten

Geriatrie

Het platform over ouderenzorg: www.platformouderenzorg.nl Hulpmiddelen bij dementie: Moderne dementiezorg Richtlijnen voor de zorg voor de kwetsbare ouderen: Kennisbank Medische ouderenzorg Betere zorg voor kwetsbare ouderen www.kompleet.nl
lees bericht