Categorie competentieprofiel

Nieuwsberichten

19-03-2013: Competentieprofiel voor toekomstig praktijkverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk in een volgende fase

April 2012 is een convenant getekend door alle betrokken partijen rondom de functie praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige(POH/PVK) in de huisartsenpraktijk. De LHV, NHG, VVN PVK en POH, de NVvPO en de Hogescholen met een opleiding voor POH/PVK hebben hierin afspraken gemaakt voor de doorontwikkeling van de POH-functie mede op basis van het LHV/NHG-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening(2011).Uitgaande van de kernwaarden van huisartsenzorg en de veranderende ...
lees bericht

31-08-2015: Praktijkondersteuners: kies erkende opleiding hogeschool

De vergrijzing en toenemende zorgvraag, zorgt voor een groeiende behoefte van huisartsen aan professionele ondersteuning van praktijkondersteuners (POH-ers). Door de toenemende vraag naar POH-ers worden nu veel niet erkende POH-opleidingen opgestart. VVN adviseert alleen erkende opleidingen te volgen, aangeboden door hogescholen. Helma Zijlstra, directeur VVN: Kies voor een opleiding bij een gedegen instituut zoals de hbo's. Niet alle scholingsaanbod leidt tot dezelfde eindt ...
lees bericht

Berichten

Beroepsdeelprofiel en eindtermen Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

De functie PVK Ouderenzorg is relatief nieuw binnen de gezondheidszorg en daardoor dynamisch, pionierend en sterkin ontwikkeling. Daar waar in de opleidingen in de eerste instantie sterk werd gefocust op de doelgroep van chronischezieken en op protocollaire zorg binnen de huisartspraktijk, vindt gaandeweg uitbreiding plaats van activiteiten op anderegebieden in de gezondheidszorg. Door de (dubbele) vergrijzing neemt het aantal en de complexiteit van de zorgvragentoe en ontstaat een toene ...
lees bericht

Competentie en Eindtermendocument voor de opleiding tot praktijkverpleegkundige, oktober 2014

Nieuw competentieprofiel voor de praktijkverpleegkundigen vastgesteld Zoals al eerder op de wesbite was te lezen washebben LHV en NHG in 2012 samen met VVN Praktijkverpleegkundigen Praktijkondersteuners, NVvPO, NVDA, LVG, samenwerkende hogescholen en ZN een convenant gesloten over de doorontwikkeling van de POH-functie. Afgesproken acties waren onder meer de ontwikkeling van een competentieprofiel en bijhorende eindtermen voor een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige. Deze zijn ui ...
lees bericht

Expertgroep SSFH werkt aan verdere uitwerking competentieprofiel PVH

In 2016 heeft SSFH de expertgroep POH opgericht om te onderzoeken welke competenties praktijkondersteuners (POH) nodig hebben en wat het verschil in zorg is tussen de POH en de nieuwe functie van praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). De expertgroep bestaat uit de volgende organisaties: LHV, NHG, InEen, Samenwerkende Hogescholen met een opleiding POH, de VVN PVK/POH, NVvPO en NVDA. Na intensief overleg is in het voorjaar 2017 hieruit het herziene competentieprofiel POH voortgekomen ...
lees bericht

Veel gestelde vragen

V: Wie zitten er in de expertgroep transitie van SSFH? A: In de expertgroep werken LHV, NHG, InEen, Samenwerkende Hogescholen met een opleiding POH, de VVN PVK/POH, NVvPO en NVDA samen. V: Aan welke opdracht werkt de expertgroep? A: De expertgroep werkt aan het competentieprofiel van de praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). In 2016 heeft Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) de expertgroep Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) opgericht om te onderzoeken welke comp ...
lees bericht