Categorie SCORE risicotabel

Berichten

Cardiovasculair risicomanagement

Het berekenen van het 10 jaarsrisico op overlijden HVZ; SCORE risicometer Zorgstandaard: Platform vitale vaten Van en voor mensen met een hart en vaatziekte; De Hart en Vaatgroep Protocollen over behandeling en begeleiding van patienten met hart en vaatziekten; www.vasculairrisicomanagement.nl Uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit www.cardiometabool.nl Inzicht krijgen in je zoutinname? www.zouttest.nl Kennisnetwerk cva www.kennisn ...
lees bericht